Konkursi - 2019. god.

 

 

POPIS DOKUMENTACIJE KOJOM SE DOKAZUJE STATUS BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

 

 

PRIJAVNI OBRAZAC ZA KONKURS / OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

IZJAVE

 

  

 

DOPUNA JAVNOG POZIVA za uspostavljanje/dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno-nastavnom procesu za izvođenje predavanja i vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/20. godini
Dopuna Javnog poziva objavljena je 17.12.2019. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 13.12.2019. god.

 

KONKURS za izbor u saradničko zvanje asistenta i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 12.12.2019. god.

 

PONIŠTENJE DIJELA KONKURSA za izbor u naučno nastavna i saradnička zvanja na fakultetima Univerziteta u Tuzli bez zasnivanja radnog odnosa
Poništenje dijela Konkursa je objavljeno u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 06.12.2019. god.

 

KONKURS za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja na fakultetima Univerziteta u Tuzli, bez zasnivanja radnog odnosa
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 03.12.2019. god.

 

DOPUNA JAVNOG POZIVA za uspostavljanje/dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno-nastavnom procesu za izvođenje predavanja i vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/20. godini
Dopuna Javnog poziva je objavljena 27.11.2019. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 21.11.2019. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor Voditelja Centra za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju Univerziteta u Tuzli
Interni konkurs je objavljen 12.11.2019. god.

 

JAVNI POZIV za uzimanje u zakup prostora za postavljanje 9 samouslužnih kafe aparata u objektima Univerziteta u Tuzli
Javni poziv je objavljen u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 06.11.2019. god.
Zahtjev za dostavu ponude

 

KONKURS za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja na fakultetima Univerziteta u Tuzli, bez zasnivanja radnog odnosa
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 04.11.2019. god.

 

PONIŠTENJE DIJELA K O N K U R S A za izbor u naučno nastavna i saradnička zvanja na fakultetima Univerziteta u Tuzli bez zasnivanja radnog odnosa
Poništenje dijela Konkursa je objavljeno u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 04.11.2019. god.

 

KONKURS za izbor i imenovanje dekana Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 01.11.2019. god.

 

DOPUNA JAVNOG POZIVA za uspostavljanje/dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno-nastavnom procesu za izvođenje predavanja i vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/20. godini
Dopuna Javnog poziva je objavljena 28.10.2019. god.

 

JAVNI POZIV za postupak licitacije i prikupljanje ponuda za prodaju rashodovanog vozila
Javni poziv je objavljen u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 16.10.2019. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 11.10.2019. godine

 

K O N K U R S za izbor u naučno nastavna zvanja na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, bez zasnivanja radnog odnosa
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 10.10.2019. god.

 

JAVNI POZIV za uzimanje u zakup prostora za pružanje ugostiteljskih usluga isključivo studentima i zaposlenicima Univerziteta u Tuzli
Javni poziv je objavljen u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 07.10.2019. god.
Zahtjev za dostavu ponude

 

DOPUNA JAVNOG POZIVA za uspostavljanje/dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno-nastavnom procesu za izvođenje predavanja i vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/20. godini
Dopuna Javnog poziva objavljena je 27.09.2019. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 27.09.2019. god.

 

ISPRAVKA DOPUNE JAVNOG POZIVA za uspostavljanje/dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno-nastavnom procesu za izvođenje predavanja i vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/20. godini objavljenu na web stranici Univerziteta u Tuzli 16.09.2019.godine
Ispravka Dopune Javnog poziva je objavljena 24.09.2019. godine

 

DOPUNA JAVNOG POZIVA za uspostavljanje/dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno-nastavnom procesu za izvođenje predavanja i vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/20. godini broj: 03-5097-17.3/18 od 19.09.2018. godine
Dopuna Javnog poziva objavljena je 16.09.2019. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 16.09.2019. god.

 

JAVNI POZIV za dostavu ponude za uzimanje u zakup prostora za postavljanje 9 samouslužnih kafe aparata u objektima Univerziteta u Tuzli
Javni poziv je objavljen u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 16.09.2019. god.
Zahtjev za dostavu ponude

 

TREĆI UPISNI ROK NA UNIVERZITETU U TUZLI
Treći upisni rok je objavljen  u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 13.09.2019. god.

 

KONKURS za prijem studenata u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/2020. godini
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 04.09.2019. god.

PRIJAVA NA KONKURS

 

DRUGI UPISNI ROK NA UNIVEZRITETU U TUZLI

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 16.07.2019. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs  je objavljen 08.07.2019. god.

 

I S P R A V K A  K O N K U R S A  za prijem u radni odnos na određeno vrijeme asistenata i viših asistenata na Univerzitet u Tuzli po Programu sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima  u Federaciji BiH
Ispravka Konkursa je objavljena u dnevnom listu "Avaz" od 19.06.2019. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs  je objavljen 18.06.2019. god.

 

KONKURS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme asistenata i viših asistenata na Univerzitet uTuzli po Programu sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Avaz" od 17.06.2019. god.

 

K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2019/20. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Avaz" od 14.06.2019. god.

 

K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2019/20. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Avaz" od 14.06.2019. god.
PRIJAVA ZA UPIS NA DRUGI CIKLUS STUDIJA

 

D O P U N A  K O N K U R S A  za upis studenata na treći ciklus studija na fakultete Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/20. godini
Dopuna Konkursa je objavljena u dnevnom listu „Dnevni Avaz“ od 21.06.2019. god.

 

K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA NA TREĆI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2019/20. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Avaz" od 14.06.2019. god.
PRIJAVA ZA UPIS NA TREĆI CIKLUS STUDIJA

 

PONIŠTENJE DIJELA K O N K U R S A za izbor u naučno nastavna i saradnička zvanja  na fakultetima Univerziteta u Tuzli bez zasnivanja radnog odnosa
Poništenje dijela Konkursa je objavljeno u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 18.06.2019. god.

 

K O N K U R S za izbor u naučno nastavna i saradnička zvanja na fakultetima Univerziteta u Tuzli bez zasnivanja radnog odnosa
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Avaz" od 12.06.2019. god.

 

DOPUNA JAVNOG POZIVA za uspostavljanje/dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno-nastavnom procesu za izvođenje predavanja i vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini broj: 03-5097-17.3/18 od 19.09.2018. godine
Dopuna Javnog poziva objavljena je 09.05.2019. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs  je objavljen 08.05.2019. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs  je objavljen 11.04.2019. god.

 

K O N K U R S za izbor u naučno nastavna i saradnička zvanja na fakultetima Univerziteta u Tuzli bez zasnivanja radnog odnosa
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Avaz" od 09.04.2019. godine

 

DOPUNA JAVNOG POZIVA za uspostavljanje/dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno-nastavnom procesu za izvođenje predavanja i vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini broj: 03-5097-17.3/18 od 19.09.2018. godine
Dopuna Javnog poziva objavljena je 03.04.2019. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs  je objavljen 12.03.2019. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja
Interni konkurs  je objavljen 11.02.2019. god.

 

K O N K U R S za izbor i imenovanje dekana Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 05.02.2019. god.

 

DOPUNA JAVNOG POZIVA za uspostavljanje/dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno-nastavnom procesu za izvođenje predavanja i vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini broj: 03-5097-17.3/18 od 19.09.2018. godine
Dopuna Javnog poziva objavljena je 30.01.2019. god.

 

PONIŠTENJE DIJELA KONKURSA Univerziteta u Tuzli objavljenog u dnevnom listu "Oslobođenje" dana 09.12.2017. godine
Poništenje Konkursa je objavljeno u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 30.01.2019. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 16.01.2019. god.

 

 

 

 

 

 

ARHIVA   2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012