Konkursi - 2018. god.

 

 

POPIS DOKUMENTACIJE KOJOM SE DOKAZUJE STATUS BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

 

 

PRIJAVA NA KONKURS / OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

IZJAVE

 

  

 

O B A V J E Š T E NJ E O PONIŠTENJU KONKURSA za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto "Viši laborant" na Medicinskom fakultetu

Obavještenje je objavljeno u dnevnom listu "Oslobođenje" od 31.12.2018. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Konkurs je objavljen 26.12.2018. god.

 

K O N K U R S za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 25.12.2018. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja
Konkurs je objavljen 20.11.2018. godine

 

K O N K U R S za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 02.11.2018. god.

 

K O N K U R S za izbor u naučno nastavna i saradnička zvanja na fakultetima Univerziteta u Tuzli bez zasnivanja radnog odnosa
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 02.11.2018. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja
Konkurs je objavljen 15.10.2018. god.

 

DOPUNA JAVNOG POZIVA za uspostavljanje/dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno-nastavnom procesu za izvođenje predavanja i vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini broj: 03-5097-17.3/18 od 19.09.2018. godine
Dopuna Javnog poziva objavljena je 03.04.2019. god.

 

DOPUNA JAVNOG POZIVA za uspostavljanje/dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno-nastavnom procesu za izvođenje predavanja i vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini broj: 03-5097-17.3/18 od 19.09.2018. godine
Dopuna Javnog poziva objavljena je 30.01.2019. god.

 

DOPUNA JAVNOG POZIVA za uspostavljanje/dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno-nastavnom procesu za izvođenje predavanja i vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini broj: 03-5097-17.3/18 od 19.09.2018. godine
Dopuna Javnog poziva objavljena je 15.10.2018. god.

 

DOPUNA JAVNOG POZIVA za uspostavljanje/dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno-nastavnom procesu za izvođenje predavanja i vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini broj: 03-5097-17.3/18 od 19.09.2018. godine
Dopuna Javnog poziva je objavljena 05.10.2018. god.

 

DOPUNA JAVNOG POZIVA za uspostavljanje/dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno-nastavnom procesu za izvođenje predavanja i vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini broj: 03-5097-17.3/18 od 19.09.2018. godine
Dopuna Javnog poziva je objavljena 04.10.2018. god.

 

JAVNI POZIV za uspostavljanje/dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno -nastavnom procesu za izvođenje predavanja ili vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini
Javni poziv je objavljen 03.10.2018. god.

 

K O N K U R S za izbor u naučno/umjetničko-nastavna i saradnička zvanja na fakultetima Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 28.09.2018. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Konkurs je objavljen 21.09.2018. god.

 

K O N K U R S za izbor i imenovanje dekana Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 20.09.2018. god.

 

OBJAVA ZA PRODUŽETAK ROKA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA KONKURSE ZA UPIS STUDENATA NA DRUGI I TREĆI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2018/19. GODINI
Objava je objavljena u dnevnom listu "Oslobođenje" od 19.09.2018. god.

 

K O N K U R S za izbor u naučno/umjetničko-nastavna i saradnička zvanja na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 12.09.2018. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Konkurs je objavljen 10.09.2018. god.

 

O B J A V A ZA treći upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultetetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini, po Konkursu objavljenom u dnevnom listu „Oslobođenje“ od 16.06.2018. godine
Objava je objavljena u dnevnom listu "Oslobođenje" od 07.09.2018. godine

 

K O N K UR S  za prijem studenata  u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/2019. godini
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 07.09.2018. godine

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Konkurs je objavljen 04.09.2018. god.

 

K O N K U R S za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i O G L A S za prijem u radni odnos
Konkurs i Oglas su objavljeni u dnevnom listu "Oslobođenje od 28.08.2018. god.

 

K O N K U R S za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i O G L A S za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
Konkurs i Oglas su objavljeni u dnevnom listu "Oslobođenje" od 21.07.2018. godine

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Konkurs je objavljen 28.06.2018. god.

 

K O N K U R S  za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja na fakultetima Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 22.06.2018. godine

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Konkurs je objavljen 18.06.2018. god.

 

O B J A V A ZA treći upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultetetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini, po Konkursu objavljenom u dnevnom listu „Oslobođenje“ od 16.06.2018. godine
Objava je objavljena u dnevnom listu "Oslobođenje" od 07.09.2018. godine

 

K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2018/19. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 16.06.2018. god.

 

K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2018/19. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 16.06.2018. god.
PRIJAVA ZA UPIS NA DRUGI CIKLUS STUDIJA

 

K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA NA TREĆI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2018/19. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 16.06.2018. god.
PRIJAVA ZA UPIS NA TREĆI CIKLUS STUDIJA

 

OBJAVA ZA PRODUŽETAK ROKA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA KONKURSE ZA UPIS STUDENATA NA DRUGI I TREĆI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2018/19. GODINI
Objava je objavljena u dnevnom listu "Oslobođenje" od 19.09.2018. god.

 

K O N K U R S za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i O G L A S za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
Konkurs i Oglas su objavljeni u dnevnom listu "Oslobođenje" od 13.06.2018. godine

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja
Konkurs je objavljen 31.05.2018. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja
Konkurs je objavljen 16.05.2018. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Konkurs je objavljen 12.04.2018. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Konkurs je objavljen 20.03.2018. god.

 

K O N K U R S za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja (bez zasnivanja radnog odnosa) na fakultetima Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 03.03.2018. god.

 

OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
Oglas je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 27.02.2018. god.

 

KONKURS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme asistenata i viših asistenata   na Univerzitet u Tuzli po Programu sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 15.02.2018. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Konkurs je objavljen 08.02.2018. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja
Konkurs je objavljen 11.01.2018. god.

 

PONIŠTENJE DIJELA KONKURSA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Poništenje je objavljeno u dnevnom listu "Oslobođenje" od 09.01.2018. god.

 

 

 

 

 

ARHIVA  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012