Konkursi

 

 

 

POPIS DOKUMENTACIJE KOJOM SE DOKAZUJE STATUS BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA 

 

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja

Konkurs je objavljen 29.12.2016. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja
Konkurs je objavljen 09.12.2016. god.

 

OBAVJEŠTENJE za uzimanje u zakup prostora za postavljanje samouslužnih kafe aparata u objektima Univerziteta u Tuzli
Obavještenje je objavljeno u dnevnom listu "Oslobođenje" od 01.12.2016. godine
ZAHTJEV za dostavu ponude

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Konkurs je objavljen 09.11.2016. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Konkurs je objavljen 26.10.2016. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Konkurs je objavljen 20.10.2016. god.

 

K O N K U R S za izbor u naučno-nastavna zvanja (bez zasnivanja radnog odnosa)
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 18.10.2016. god.

 

Konkurs za imenovanje direktora za ekonomske poslove
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 17.10.2016. god.

 

K O N K U R S  za imenovanje  4 člana  Upravnog odbora koje imenuje Senat  Univerziteta u Tuzli i to 3 (tri) člana iz reda akademskog osoblja i 1 (jednog) člana  iz reda studenata Univerziteta
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 04.10.2016. godine

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Konkurs je objavljen 04.10.2016. god.

 

K O N K U R S za izbor Rektora Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 23.09.2016. godine

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Konkurs je objavljen 13.09.2016. god.

 

DOPUNA KONKURSA za upis kandidata na drugi i treći ciklus studija u ak. 2016/17. god.
Dopuna Konkursa je objavljena u dnevnom listu "Oslobođenje" od 09.09.2016. god.

 

O B J A V A  za treći upisni rok za popunu upražnjenih mjesta na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli
Objava je objavljena u dnevnom listu "Oslobođenje" 08.09.2016. god.

 

O D L U K A o izmjeni Odluke o raspisivanju Javnog poziva istaknutim stručnjacima iz prakse za angažovanje u naučno-nastavnom procesu za izvođenje vježbi na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2016/17. godini
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 29.09.2016. god.

 

O D L U K A o raspisivanju Javnog poziva istaknutim stručnjacima iz prakse za angažovanje u naučno-nastavnom procesu za izvođenje vježbi na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2016/17. godini
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 07.09.2016. god.

 

O D L U K A o poništavanju Konkursa za izbor i imenovanje  4 člana  Upravnog odbora koje imenuje Senat  Univerziteta u Tuzli i to 3 (tri) člana iz reda akademskog osoblja i 1 (jednog ) člana  iz reda studenata Univerziteta
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 29.09.2016. god.

 

K O N K U R S  za izbor i imenovanje  4 člana  Upravnog odbora koje imenuje Senat  Univerziteta u Tuzli i to 3 (tri) člana iz reda akademskog osoblja i 1 (jednog ) člana  iz reda studenata Univerziteta
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 30.08.2016. godine

 

PONIŠTENJE KONKURSA za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja (bez zasnivanja radnog odnosa) na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli
Poništenje konkursa je objavljeno u dnevnom listu "Oslobođenje" od 27.08.2016. godine

 

K O N K U R S za prijem redovnih studenata u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2016/2017. godini
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 25.08.2016. godine

 

K O N K U R S za izbor u naučno-nastavna/umjetničko-nastavna i saradnička zvanja (bez zasnivanja radnog odnosa) na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 20.08.2016. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Konkurs je objavljen 18.07.2016. god.
 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Konkurs je objavljen 04.07.2016. god.

 

I S P R A V K A  K O N K U R S A  ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA I NA DRUGI CIKLUS STUDIJA - MASTER/MAGISTARSKI STUDIJ NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2016/17. GODINI
Ispravka Konkursa je objavljena u dnevnom listu "Oslobođenje" od 21.06.2016. god.

 

K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2016/17. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 20.06.2016. god.

 

DOPUNA KONKURSA za upis kandidata na drugi i treći ciklus studija u ak. 2016/17. god.
Dopuna Konkursa je objavljena u dnevnom listu "Oslobođenje" od 09.09.2016. god.

 

KONKURS za upis kandidata na drugi ciklus studija – master/magistarski studij na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2016/17. godini
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 20.06.2016. god.
PRIJAVA NA KONKURS ZA UPIS NA DRUGI CIKLUS STUDIJA

 

KONKURS za upis kandidata na treći ciklus studija – doktorski studij na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2016/17. godini
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 20.06.2016. god.
PRIJAVA NA KONKURS ZA UPIS NA TREĆI CIKLUS STUDIJA
INFORMACIJA o uslovima upisa, visini školarine, te pregledu potrebne dokumentacije koja se obavezno prilaže uz prijavu za upis na prvu godinu Doktorskog studija „Biomedicina i zdravstvo“ u akademskoj 2016/2017. godini
PRIJAVA NA KONKURS ZA UPIS NA TREĆI CIKLUS STUDIJA ZA MEDICINSKI FAKULTET
 

 

O D L U K A o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli te utvrđivanju visine školarine i participacije u troškovima studija u akademskoj 2016/17. godini
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 17.06.2016. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna/umjetničko-nastavna i saradnička zvanja
Konkurs je objavljen 09.06.2016. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Konkurs je objavljen 16.05.2016. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor Voditelja Centra za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju Univerziteta u Tuzli i Voditelja Media centra Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen 16.05.2016. god.

 

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTAVANJU KONKURSA za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja (bez zasnivanja radnog odnosa) na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli
Obavještenje je objavljeno u dnevnom listu "Oslobođenje" od 28.04.2016. god.

 

K O N K U R S za izbor u naučno-nastavna/umjetničko-nastavna i saradnička zvanja (bez zasnivanja radnog odnosa) na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 15.04.2016. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja
Konkurs je objavljen 14.04.2016. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Konkurs je objavljen 05.04.2016. god.

 

K O N K U R S za izbor rektora Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 04.04.2016. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor Voditelja Centra za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju Univerziteta u Tuzli i Voditelja Media centra Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen 16.03.2016. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Konkurs je objavljen 14.03.2016. god.

 

K O N K U R S za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja (bez zasnivanja radnog odnosa) na fakultetima Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 24.02.2016. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Konkurs je objavljen 19.02.2016. god.

 

OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
Oglas je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 13.02.2016. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Konkurs je objavljen 25.01.2016. god.

 

DOPUNA Konkursa za upis kandidata na treći ciklus studija – doktorski studij na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2015/16. godini
Dopuna Konkursa je objavljena u dnevnom listu "Oslobođenje" od 06.01.2016. god.

 

 

 

 

ARHIVA 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012