Konkursi

 

 

 

POPIS DOKUMENTACIJE KOJOM SE DOKAZUJE STATUS BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

 

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja

Interni konkurs je objavljen 25.12.2014. godine

 

JAVNI POZIV istaknutim stručnjacima iz prakse za angažovanje u naučno-nastavnom procesu za izvođenje vježbi na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2014/15. godini
Javni poziv je objavljen 24.12.2014. godine

 

OBAVJEŠTENJE za upis kandidata za polaganje pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke grupe predmeta za sticanje osnova pedagoškog znanja
Obavještenje je objavljeno u dnevnom listu "Oslobođenje" od 19.12.2014. god.

 

K O N K U R S za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja na fakultetima Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 12.12.2014. god.

 

K O N K U R S za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i O G L A S za prijem u radni odnos
Konkurs i Oglas su objavljeni u dnevnom listu "Oslobođenje" od 12.12.2014. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja
Konkurs je objavljen 11.12.2014. god.

 

JAVNI POZIV istaknutim stručnjacima iz prakse za angažovanje u naučno-nastavnom procesu za izvođenje vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2014/15. godini
Javni poziv je objavljen 08.12.2014. god.

 

JAVNI POZIV istaknutim stručnjacima iz prakse za angažovanje u naučno-nastavnom procesu za izvođenje vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2014/15. godini
Javni poziv je objavljen 05.12.2014. god.

 

KONKURS za izbor Prorektora za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu na Univerzitetu u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 02.12.2014. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Konkurs je objavljen 01.12.2014. god.

 

Obavještenje o poništenju Dopune Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli  u akademskoj 2014/15. godini
Obavještenje je objavljeno u dnevnom listu "Oslobođenje" od 22.11.2014. god.

 

JAVNI POZIV istaknutim stručnjacima iz prakse za angažovanje u naučno- nastavnom procesu za izvođenje vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2014/15. godini
Javni poziv je objavljen 14.11.2014. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Konkurs je objavljen 14.11.2014. god.

 

K O N K U R S za izbor dekana fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 05.11.2014. god.

 

K O N K U R S za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja (bez zasnivanja radnog odnosa)
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” od 01.11.2014. god.

 

OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
Oglas je objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” od 29.10.2014. god.

 

K O N K U R S za izbor direktora Studentskog centra Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” od 29.10.2014. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Konkurs je objavljen 16.10.2014. god.

 

JAVNI POZIV istaknutim stručnjacima iz prakse za angažovanje u naučno-nastavnom procesu za izvođenje vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2014/15. godini
Javni poziv je objavljen 14.10.2014. god.

 

KONKURS za izbor Prorektora za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu na Univerzitetu u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” od 09.10.2014. god.

 

K O N K U R S za izbor u saradnička zvanja (bez zasnivanja radnog odnosa)
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” od 09.10.2014. god.

 

IZMJENA JAVNOG POZIVA istaknutim stručnjacima iz prakse za angažovanje u naučno-nastavnom procesu za izvođenje vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2014/15. godini
Izmjena Javnog poziva je objavljena 07.10.2014. god.

 

JAVNI POZIV istaknutim stručnjacima iz prakse za angažovanje u naučno-nastavnom procesu za izvođenje vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2014/15. godini
Javni poziv je objavljen 03.10.2014. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Konkurs je objavljen 03.0.2014. god.

 

K O N K U R S za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja (bez zasnivanja radnog odnosa)
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” od 26.09.2014. god.

 

K O N K U R S za izbor u saradničko zvanje i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 18.09.2014. god.

 

K O N K U R S i O G L A S za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
Konkurs i Oglas su objavljeni u dnevnom listu "Oslobođenje" od 17.09.2014. god.

 

K O N K U R S za izbor Voditelja Centra za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 15.09.2014. god.

 

JAVNI POZIV istaknutim stručnjacima iz prakse za angažovanje u naučno-nastavnom procesu za izvođenje vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2014/15. godini
Javni poziv je objavljen 11.09.2014. god.

 

TREĆI UPISNI ROK za popunu upražnjenih mjesta po Konkursu za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli u akademskoj 2014/2015.godini
Objavljeno je u dnevnom listu "Oslobođenje" od 10.09.2014. god.

 

K O N K U R S za izbor dekana Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 05.09.2014. godine
 

K O N K U R S za izbor direktora Studentskog centra Univerziteta u Tuzli

Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 27.08.2014. godine

 

K O N K U R S za prijem u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme i Oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Konkurs i Oglas su objavljeni u dnevnom listu "Oslobođenje" od 26.08.2014. godine

 

K O N K U R S za izbor dekana fakulteta Univerziteta u Tuzli

Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 26.08.2014. godine

 

K O N K U R S za prijem redovnih studenata u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2014/2015. godini

Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 25.08.2014. godine

 

K O N K U R S za izbor Prorektora za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu na Univerzitetu u Tuzli

Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 25.08.2014. godine

 

KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja i zasnivanje radnog odnosa
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 25.07.2014. god.

 

K O N K U R S za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja (bez zasnivanja radnog odnosa)
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 25.07.2014. god.
 

JAVNI POZIV istaknutim stručnjacima iz prakse za angažovanje u naučno-nastavnom procesu za izvođenje vježbi na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2014/15. godini
Javni poziv je objavljen 24.07.2014. god.

 

K O N K U R S za izbor dekana Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 22.07.2014. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u umjetničko-nastavna/naučno-nastavna zvanja
Konkurs je objavljen 16.07.2014. god.

 

K O N K U R S za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja na fakultetima Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 27.06.2014. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Konkurs je objavljen 26.06.2014. god.

 

K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITET U TUZLI U AKADEMSKOJ 2014/15. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 24.06.2014. god.
Dodatne napomene: Obrazac prijave na Konkurs, kao i obrasce upisnog materijala kandidati mogu nabaviti u skriptarnici Univerziteta na Tehnološkom fakultetu, ul. Univerzitetska br.8, Tuzla.

 

O D L U K A o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli te utvrđivanju visine školarine i participacije u troškovima studija u akademskoj 2014/15. godini

 

K O N K U R S za izbor dekana fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 21.06.2014. god.
  

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Konkurs je objavljen 12.06.2014. god.

 

KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja i zasnivanje radnog odnosa
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 10.06.2014. god.
 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Konkurs je objavljen 04.06.2014. god.

 

K O N K U R S za izbor u saradnička zvanja i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 04.06.2014. god.

 

K O N K U R S za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja (bez zasnivanja radnog odnosa) na fakultetima Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 30.05.2014. god.

 

K O N K U R S za izbor u saradnička zvanja sa zasnivanjem radnog odnosa sa punim radnim vremenom
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 22.05.2014. god.

 

K O N K U R S za izbor Voditelja Centra za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 13.05.2014. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Konkurs je objavljen 12.05.2014. god.

 

K O N K U R S za izbor Voditelja Centra za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 12.04.2014. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Konkurs je objavljen 11.04.2014. god.

 

OBAVJEŠTENJE za upis kandidata za polaganje pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke grupe predmeta za sticanje osnova pedagoškog znanja
Obavještenje je objavljeno u dnevnom listu "Oslobođenje" od 27.03.2014. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Konkurs je objavljen 28.03.2014. god.

 

K O N K U R S  za izbor Rektora Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 24.03.2014. god.
 

Javni poziv istaknutim stručnjacima iz prakse za angažovanje u naučno-nastavnom procesu za izvođenje vježbi na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2013/14. godini
          Prijava na Javni poziv istaknutim stručnjacima iz prakse
Javni poziv je objavljen 21.03.2014. god.

  

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Konkurs je objavljen 18.03.2014. god.

 

KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja (bez zasnivanja radnog odnosa)
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 11.03.2014. god.

 

K O N K U R S za izbor i imenovanje 1 (jednog) člana Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli iz reda nastavnika u radnom odnosu na Univerzitetu u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 05.03.2014. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Konkurs je objavljen 03.03.2014. god.

 

Javni poziv istaknutim stručnjacima iz prakse za angažovanje u naučno-nastavnom procesu za izvođenje vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2013/14. godini
          Prijava na Javni poziv istaknutim stručnjacima iz prakse
Javni poziv je objavljen 20.02.2014. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Konkurs je objavljen 13.02.2014. god.

 

K O N K U R S za izbor dekana fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 13.02.2014. god.
 

O G L A S za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
Oglas je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 13.02.2014. god.

 

K O N K U R S  za izbor i imenovanje 1 (jednog) člana Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli iz reda nastavnika u radnom odnosu na Univerzitetu u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 25.01.2014. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Konkurs je objavljen 23.01.2014. god.

 

K O N K U R S za izbor dekana Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 22.01.2014. god.

 

K O N K U R S  za izbor Rektora i Prorektora za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 21.01.2014. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja
Konkurs je objavljen 17.01.2014. god.

 

K O N K U R S za izbor dekana fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 17.01.2014. god.

 

 

 

 

ARHIVA  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012