Konkursi za upis na treći ciklus studija

 

 

KONKURS za upis kandidata na treći ciklus studija – doktorski studij na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2016/17. godini
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 20.06.2016. god.
PRIJAVA NA KONKURS ZA UPIS NA TREĆI CIKLUS STUDIJA

INFORMACIJA o uslovima upisa, visini školarine, te pregledu potrebne dokumentacije koja se obavezno prilaže uz prijavu za upis na prvu godinu Doktorskog studija „Biomedicina i zdravstvo“ u akademskoj 2016/2017. godini
PRIJAVA NA KONKURS ZA UPIS NA TREĆI CIKLUS STUDIJA ZA MEDICINSKI FAKULTET  

 

O D L U K A o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli te utvrđivanju visine školarine i participacije u troškovima studija u akademskoj 2016/17. godini
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 17.06.2016. god.

 

DOPUNA Konkursa za upis kandidata na treći ciklus studija – doktorski studij na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2015/16. godini
Dopuna Konkursa je objavljena u dnevnom listu "Oslobođenje" od 06.01.2016. god.

 

Konkurs za upis kandidata na drugi i treći ciklus studija na Fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2015/16. godini (VIDEO)

 

KONKURS za upis kandidata na treći ciklus studija – doktorski studij na fakultetima Univerziteta u Tuzli i u akademskoj 2015/16. godini
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 09.10.2015. god.

 

PRIJAVA NA KONKURS ZA UPIS NA TREĆI CIKLUS STUDIJA

 

O D L U K A o broju studenata za upis na treći ciklus studija – doktorski studij na fakultetima Univerziteta u Tuzli i utvrđivanju visine školarine studenata upisanih u akademskoj 2015/16. godini
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 07.10.2015. god.