Konkursi

 

 

POPIS DOKUMENTACIJE KOJOM SE DOKAZUJE STATUS BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

 

 

PRIJAVNI OBRAZAC ZA KONKURS / OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

IZJAVE

 

  

 

 

Javni konkurs za izbor direktora Studentskog centra Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Dnevni avaz" dana 04.02.2021. god.

 

KONKURS za izbor Rektora Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Dnevni avaz" dana 02.02.2021. godine

 

 

KONKURS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme izabranih asistenata i viših asistenata na Univerzitet u Tuzli po Programu sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Dnevni avaz" dana 02.02.2021. godine

 

KONKURS za izbor i imenovanje dekana Fakulteta Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 03.11.2020. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 30.10.2020.god.

 

KONKURS za izbor i imenovanje dekana Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 26.10.2020. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 07.10.2020. god.

 

Izmjene i dopune KONKURSA za prijem studenata  u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/2021. godini
Izmjene i dopune Konkursa su objavljene u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 26.09.2020. god.

 

KONKURS za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja na fakultetima Univerziteta u Tuzli, bez zasnivanja radnog odnosa
Konkurs je objavljen u dnevnim novinama "Dnevni avaz" od 19.09.2020. god.

 

KONKURS za izbor i imenovanje dekana Fakulteta Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 17.09.2020. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 15.09.2020. god.

 

Izmjene i dopune KONKURSA za prijem studenata  u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/2021. godini
Izmjene i dopune Konkursa su objavljene u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 26.09.2020. god.

KONKURS za prijem studenata u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/2021. godini
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 07.09.2020. god.
PRIJAVA NA KONKURS

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno/umjetničko-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 31.08.2020. god.

 

KONKURS za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja na fakultetima Univerziteta u Tuzli, bez zasnivanja radnog odnosa 
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 19.08.2020. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 14.07.2020. godine

 

IZMJENE KONKURSA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI
Izmjene Konkursa su objavljene u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 14.07.2020. godine

 

K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Avaz" od 22.06.2020. god.

PRIJAVA ZA UPIS NA PRVI CIKLUS STUDIJA

Obavještavaju se kandidati da uz elektronsku Prijavu na Konkurs ne trebaju prilagati skenirane dokumente.

 

ODLUKA o izmjenama i dopunama Pravila i procedura za prijem i upis  studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija  na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 19.06.2020. godine

 

K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Avaz" od 22.06.2020. god.
PRIJAVA ZA UPIS NA DRUGI CIKLUS STUDIJA

Sve informacije u vezi sa akademskim priznavanjem inostranih diploma možete dobiti putem e-mail-a mirha.mujkanovic@untz.ba ili na broj telefona + 387 (0)35 300 529

 

K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA NA TREĆI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Avaz" od 22.06.2020. god.
PRIJAVA ZA UPIS NA TREĆI CIKLUS STUDIJA
PRIJAVA ZA UPIS NA TREĆI CIKLUS STUDIJA - MEDICINSKI FAKULTET

Sve informacije u vezi sa akademskim priznavanjem inostranih diploma možete dobiti putem e-mail-a mirha.mujkanovic@untz.ba ili na broj telefona + 387 (0)35 300 529

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 09.06.2020. god.

 

KONKURS za izbor i imenovanje dekana Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 05.05.2020. godine

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja
Interni konkurs je objavljen 28.04.2020. godine

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 16.03.2020. god.

 

JAVNI KONKURS za izbor direktora za ekonomske poslove Univerziteta u Tuzli
Javni konkurs je objavljen u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 11.03.2020. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja
Interni konkurs je objavljen 26.02.2020. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 20.02.2020. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 11.02.2020. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 17.01.2020. god.

 

KONKURS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme izabranih asistenata i viših asistenata na Univerzitet u Tuzli po Programu sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 16.01.2020. god.

 

 

 

 

 

 

 

ARHIVA  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012