Konkursi

 

 

POPIS DOKUMENTACIJE KOJOM SE DOKAZUJE STATUS BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

 

 

PRIJAVNI OBRAZAC ZA KONKURS / OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

IZJAVE

 

  

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 16.03.2020. god.

 

JAVNI KONKURS za izbor direktora za ekonomske poslove Univerziteta u Tuzli
Javni konkurs je objavljen u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 11.03.2020. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja
Interni konkurs je objavljen 26.02.2020. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 20.02.2020. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 11.02.2020. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 17.01.2020. god.

 

KONKURS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme izabranih asistenata i viših asistenata na Univerzitet u Tuzli po Programu sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 16.01.2020. god.

 

 

 

 

 

 

 

ARHIVA  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012