Konkursi

 

 

POPIS DOKUMENTACIJE KOJOM SE DOKAZUJE STATUS BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

 

  

K O N K U R S  za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja na fakultetima Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 22.06.2018. godine

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Konkurs je objavljen 18.06.2018. god.

 

K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2018/19. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 16.06.2018. god.

 

K O N K U R S za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i O G L A S za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
Konkurs i Oglas su objavljeni u dnevnom listu "Oslobođenje" od 13.06.2018. godine

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja
Konkurs je objavljen 31.05.2018. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja
Konkurs je objavljen 16.05.2018. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Konkurs je objavljen 12.04.2018. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Konkurs je objavljen 20.03.2018. god.

 

K O N K U R S za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja (bez zasnivanja radnog odnosa) na fakultetima Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 03.03.2018. god.

 

OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
Oglas je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 27.02.2018. god.

 

KONKURS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme asistenata i viših asistenata   na Univerzitet u Tuzli po Programu sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 15.02.2018. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Konkurs je objavljen 08.02.2018. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja
Konkurs je objavljen 11.01.2018. god.

 

PONIŠTENJE DIJELA KONKURSA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Poništenje je objavljeno u dnevnom listu "Oslobođenje" od 09.01.2018. god.

 

 

 

 

 

ARHIVA  2017 2016 2015 2014 2013 2012