Konkursi

 

 

 

POPIS DOKUMENTACIJE KOJOM SE DOKAZUJE STATUS BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA 

 

 

INTERNI KONKURS za izbor Voditelja Centra za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen 19.04.2017. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna/umjetničko-nastavna i saradnička zvanja
Konkurs je objavljen 19.04.2017. god.

 

K O N K U R S za izbor u naučno-nastavna/umjetničko-nastavna i saradnička zvanja (bez zasnivanja radnog odnosa) na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 14.04.2017. god.

 

OBAVJEŠTENJE za uzimanje u zakup prostora za postavljanje samouslužnih kafe aparata u objektima Univerziteta u Tuzli
Obavještenje je objavljeno u dnevnom listu "Oslobođenje" od 12.04.2017. godine
ZAHTJEV za dostavu ponude

 

K O N K U R S za imenovanje četiri člana Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli koje imenuje Senat Univerziteta i to tri člana iz reda nastavnika i jednog člana iz reda studenata Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 06.04.2017. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Konkurs je objavljen 16.03.2017. god.

 

K O N K U R S za izbor u saradničko zvanje asistenta i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom na fakultetima Univerziteta u Tuzli, iz reda diplomiranih studenata nosilaca najvećeg priznanja „Zlatna plaketa Student generacije“ Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 16.03.2017. god.

 

PONIŠTENJE Konkursa i K O N K U R S  za izbor i imenovanje dekana fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli
 Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 15.03.2017. god.

 

K O N K U R S  za izbor i imenovanje direktora Studentskog centra
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 11.03.2017. god.

 

INTERNI OGLAS za izbor i imenovanje Generalnog sekretara Univerziteta u Tuzli
Oglas je objavljen 10.03.2017. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Konkurs je objavljen 27.02.2017. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor Voditelja Centra za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen 23.02.2017. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna i saradnička zvanja
Konkurs je objavljen 15.02.2017. god.

 

K O N K U R S za izbor i imenovanje dekana  Fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 04.02.2017. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja
Konkurs je objavljen 16.01.2017. god.

 

PONIŠTENJE I PONOVNA OBJAVA K O N K U R S A  za izbor i imenovanje 4 člana Upravnog odbora koje imenuje Senat Univerziteta u Tuzli i to 3 (tri) člana iz reda akademskog osoblja i 1 (jednog) člana iz reda studenata Univerziteta
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 12.01.2017. god.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARHIVA 2016 2015 2014 2013 2012