Konkursi

 

 

POPIS DOKUMENTACIJE KOJOM SE DOKAZUJE STATUS BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

 

 

PRIJAVNI OBRAZAC ZA KONKURS / OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

IZJAVE

 

  

 

 

DOPUNA JAVNOG POZIVA za uspostavljanje/dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno-nastavnom procesu za izvođenje predavanja i vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini broj: 03-5097-17.3/18 od 19.09.2018. godine
Dopuna Javnog poziva objavljena je 09.05.2019. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Konkurs je objavljen 08.05.2019. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Konkurs je objavljen 11.04.2019. god.

 

K O N K U R S za izbor u naučno nastavna i saradnička zvanja na fakultetima Univerziteta u Tuzli bez zasnivanja radnog odnosa
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Avaz" od 09.04.2019. godine

 

DOPUNA JAVNOG POZIVA za uspostavljanje/dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno-nastavnom procesu za izvođenje predavanja i vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini broj: 03-5097-17.3/18 od 19.09.2018. godine
Dopuna Javnog poziva objavljena je 03.04.2019. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Konkurs je objavljen 12.03.2019. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja
Konkurs je objavljen 11.02.2019. god.

 

K O N K U R S za izbor i imenovanje dekana Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 05.02.2019. god.

 

DOPUNA JAVNOG POZIVA za uspostavljanje/dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno-nastavnom procesu za izvođenje predavanja i vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini broj: 03-5097-17.3/18 od 19.09.2018. godine
Dopuna Javnog poziva objavljena je 30.01.2019. god.

 

PONIŠTENJE DIJELA KONKURSA Univerziteta u Tuzli objavljenog u dnevnom listu "Oslobođenje" dana 09.12.2017. godine
Poništenje Konkursa je objavljeno u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 30.01.2019. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Konkurs je objavljen 16.01.2019. god.

 

 

 

 

 

 

ARHIVA  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012