K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA, KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA I KONKURS I DOPUNA KONKURSA ZA UPIS NA TREĆI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 14.06.2019. god.

 

 

 

Univerzitet u Tuzli raspisuje KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA, KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA I KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA TREĆI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2019/20. GODINI.
Konkursi su objavljeni u dnevnom listu "Avaz" od 14.06.2019. god.

 

Univerzitet u Tuzli raspisuje D O P U N U  K O N K U R S A ZA UPIS STUDENATA NA TREĆI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2019/20. GODINI.
Dopuna Konkursa je objavljena u dnevnom listu „Dnevni Avaz“ od 21.06.2019. god.
 

 

U nastavku  možete pronaći potrebne informacije o konkursima i Dopuni Konkursa  na sljedećim linkovima:
 

 

K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2019/20. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Avaz" od 14.06.2019. god.

 

 

K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2019/20. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Avaz" od 14.06.2019. god.
PRIJAVA ZA UPIS NA DRUGI CIKLUS STUDIJA

 

 

D O P U N A  K O N K U R S A ZA UPIS STUDENATA NA TREĆI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2019/20. GODINI
Dopuna Konkursa je objavljena u dnevnom listu „Dnevni Avaz“ od 21.06.2019. god.

 

K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA NA TREĆI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2019/20. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Avaz" od 14.06.2019. god.
PRIJAVA ZA UPIS NA TREĆI CIKLUS STUDIJA