Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2018. godini

Ured za NIR
Tuzla, 03.05.2018.god.


Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke (FMON) je raspisalo Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2018. godini. Tekst Konkursa, obrazac za prijavu kao i više informacija možete dobiti i na stranici FMON: http://fmon.gov.ba/Konkurs/Index/87

Prijave Univerziteta u Tuzli obavljaće se isključivo posredstvom Ureda za NIR,  a aplikanti su dužni dostaviti obrazac sa traženom dokumentacijom Uredu putem protokola u 3 primjerka, najkasnije do petka, 18.05.2018. godine.
 
Napominjemo da će Univerzitet, u skladu sa dosadašnjom praksom, obezbijedti opštu dokumentaciju (rješenje o registraciji Univerziteta, rješenje o poreznoj registraciji - ID broj; ugovor sa bankom o otvorenom računu).

Više informacija možete dobiti u Uredu za  NIR (kancelarija br. 8 Rektorata Univerziteta u Tuzli, putem telefona: 035 300 528 ili e-maila: nir@untz.ba).