KONKURS ZA UNESCO KALINGA NAGRADU ZA POPULARIZACIJU NAUKE ZA 2015. GODINU

Ured za pitanja NIR-a
Tel/fax: 035 300 528
E-mail: nir@untz.ba
Tuzla, 10.04.2015. god.Ministarstvo civilnih poslova BiH objavilo je poziv za nominaciju za  UNESCO Kalinga nagradu za popularizaciju nauke u 2015. godini.


UNESCO Kalinga nagrada za popularizaciju nauke dodjeljuje se svake dvije godine osobi koja je napravila značajan doprinos popularizaciji nauke. Za nominaciju treba uzeti u razmatranje osobe koje su posvetile karijeru tumačenju nauke, istraživanja i tehnologije širokoj javnosti s ciljem poboljšanja razumijevanja i traženja rješenja za lokalne, regionalne i globalne izazove. Nominovana osoba može biti pisac, predavač, urednik ili producent radio/televizijskog ili filmskog programa i očekuje se da poznaje ulogu koju nauka, tehnologija i, uopšteno, istraživanje imaju na poboljšanje dobrobiti društva, obogaćenje kulturnog naslijeđa i rješavanje problema čovječanstva. Nagrada se dodjeljuje isključivo pojedincu. Rad u kome su učestvovale dvije ili više osoba neće biti uzet u razmatranje.

Državna komisija za UNESCO može da nominuje jednog kandidata na osnovu preporuke: nacionalnih udruženja za unapređenje nauke, akademije nauke ili drugih naučnih udruženja, i/ili nacionalnih udruženja naučnih pisaca ili novinara.

Nominacije treba da sadrži sljedeće dokumente:

- Opis obrazovnog i profesionalnog profila kandidata;
- Popunjen formular za nominaciju;
- Rezime rada ili rezultata rada na popularizaciji nauke, uključujući publikacije i druge prateće materijale, koji će se predati na razmatranje i
- Opis kako je ovaj rad kandidata doprinio popularizaciji nauke

Navedene dokumente je potrebno dostaviti u 5 kopija (na papiru ili u elektronskoj formi – 5x CD, DVD ili USB) na engleskom ili francuskom jeziku, i prevod na jedan od službenih bh jezika, najkasnije do 1. 5. 2015. godine.

Nominacije se dostavljaju poštom Državnoj komisiji BiH za UNESCO na adresu:

Ministarstvo civilnih poslova BiH
Državna komisija BiH za UNESCO
Trg BIH br. 1, 71000 Sarajevo


Detaljne informacije o uslovima i načinu prijavljivanja možete naći na stranici: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/single-view-sc-policy/news/call_for_nominations_for_the_unesco_kalinga_prize_for_the_popularization_of_science-1/#.VQwbPY7F-YI