KONKURS UNESCO/ JAPAN ZA DODJELU STIPENDIJA MLADIM ISTRAŽIVAČIMA

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji I inostranstvu
Tuzla, 26.06.2018.godine

 U okviru zajedničkog programa UNESCO-a i Vlade Japana za stipendiranje mladih istraživača otvoren je konkurs za dodjelu 10 stipendija s ciljem izgradnje ljudskih kapaciteta.
Poziv je otvoren za istraživače do 40 godina starosti koji imaju završene postdiplomske studije (master ili doktorat), a stipendije su namjenjene za istraživačke projekte u trajanju od 3-9 mjeseci u sljedećim oblastima:

1.      Okoliš ( sa posebnim naglaskom na smanjenje rizika od katastrofa)
2.      Međukulturni dijalog
3.      Informacione i komunikacione tehnologije
4.      Mirno rješavanje sukoba.

Istraživački projekti na druge teme neće biti uzeti u razmatranje.
Aplikacioni obrazaca popunjen na engleskom jeziku u štampanoj i elektronskoj formi i definisanu prateću dokumentaciju je potrebno dostaviti poštom Državnoj komisiji za UNESCO najkasnije do 30.10. 2018. godine.

Adresa:
Ministarstvo civilnih poslova BiH
Državna komisija za UNESCO
Trg BiH br. 1, 71000 Sarajevo
Detaljne informacije o uslovima, načinu prijavljivanja (potrebnoj dokumentaciji) i aplikacione obrasce možete  preuzeti na sljedećim linkovima:

https://en.unesco.org/fellowships/keizo-obuchi/institutional-page/apply-cycle-2018
https://en.unesco.org/fellowships/keizo-obuchi/institutional-page/new-launching-cycle-2018