Konkurs za sufinansiranje boravaka i putovanja u okviru saradnje istraživača BiH - Crna Gora

URED ZA PITANJA NIR-a
e-mail: nir@untz.ba
tel: 035 300 528
Tuzla, 21.06.2013. god.

 

 

Obavještavamo Vas da je Ministarstvo civilnih poslova BiH u ponedeljak, 17.06.2013. godine, objavilo Konkurs za sufinansiranje boravaka i putovanja u okviru saradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore za 2014. i 2015. godinu.

Integralni tekst Konkursa te aplikacioni obrasci mogu se preuzeti sa web stranice Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine www.mcp.gov.ba, odnosno na stranici Federalnog ministarstva nauke i obrazovanja www.fmon.gov.ba.

Konkurs ostaje otvoren do 15. oktobra 2013. godine.

Za dodatne informacije obratite se Uredu za pitanja NIR-a na telefon: 035 300 528 ili putem e-maila na nir@untz.ba.

 

 

 

K O N K U R S