KONKURS

Ured za pitanja NIR-a
Tel/fax: 035 300 528
E-mail: nir@untz.ba
Tuzla, 26. 03. 2013.
KONKURS – NAUČNA I TEHNOLOŠKA SARADNJA IZMEĐU BIH I R. SLOVENIJE
ZA 2014. I 2015. GODINU

 Ministarstvo civilnih poslova objavilo je Konkurs za sufinansiranje boravaka i putovanja u okviru saradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije za 2014. i 2015.godinu.

Konkurs i aplikacioni obrazac možete preuzeti na: http://www.fmon.gov.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=495:konkurs-nauna-i-tehnoloka-saradnja-izmeu-bosne-i-hercegovine-i-republike-slovenije-za-2014-i-2015-godinu&catid=1:aktuelnosti&Itemid=27 ili  ovdje.