KONAČNE RANG LISTE - II upisni rok

Akademija dramskih umjetnosti

Akademija dramskih umjetnosti

 

 

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

 

 

Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet

Poslovna ekonomija

 

 

Fakultet elektrotehnike

Elektrotehnika i računarstvo

Tehnički odgoj i informatika

 

 

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

 

 

  
Filozofski fakultet

Filozofski fakultet

 

 

Mašinski fakultet

Energetsko mašinstvo

Mehatronika

Proizvodno mašinstvo

 

 

Medicinski fakultet

Odsjek zdravstvenih studija

 

 

 Prirodno-matematički fakultet

  Prirodno-matematički fakultet

 

 

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet

 

 

Tehnološki fakultet

Tehnološki fakultet