KONAČNE RANG LISTE

 

Konačne rang liste za akademsku 2018/19. godinu

 

 

PRVI I INTEGRISANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA

 

 

III UPISNI ROK

 

II UPISNI ROK

 

I UPISNI ROK

 

 

 

DRUGI CIKLUS STUDIJA

 

DRUGI CIKLUS STUDIJA

 

 

 

TREĆI CIKLUS STUDIJA

 

TREĆI CIKLUS STUDIJA