OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

 

O B A V I J E S TNaida Kolonić,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:Metodička interpretacija romana Ponornica Skendera Kulenovića u srednjoškolskoj nastaviJavna odbrana magistarskog rada obavit će se 03.03.2015. godine u 11:00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:


1. dr. sc. Marica Petrović, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Lingvistika“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
2. dr. sc. Marijana Nikolić, docent izabrana za užu naučnu oblast „Lingvistika“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
3. dr. sc. Sead Nazibegović, docent izabran za užu naučnu oblast „Lingvistika“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
 


Rezervni član Komisije: dr. sc. Izet Beširović, docent izabran za užu naučnu oblast „Lingvistika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.


Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 


REZIME RADA


        Tema magistarskog rada je Metodička interpretacija romana „Ponornica“ Skendera Kulenovića u srednjoškolskoj nastavi. Skender Kulenović je jedan od najznačajnijih bosanskohercegovačkih pisaca na našem prostoru, ali je najmanje obrađivan iako se interpretacija njegovih djela često se koristi u nastavnom planu i programu za srednje škole. Kroz cijeli period pedesetogodišnjeg Kulenovićeva stvaralaštva, etnografski i usmeni korijeni tradicije jesu snažan motiv djela. Plodotvorno prožimanje orijentalno-islamske s bošnjačkom kulturom možemo pratiti u nizu eseja, putopisa, proza, drama, pjesama i u romanu „Ponornica“. U ovom radu pokušat će se otkriti svijet romana „Ponornica“ i način njegove metodičke interpretacije u srednjoškolskoj nastavi. Pored toga što se učenici upoznaju sa radom pisca Skendera Kulenovića, ova interpretacija romana ih osposobljava za razumijevanje i doživljavanje teksta. Sama interpretacija romana Skendera Kulenovića nije dovoljno obrađivana u srednjim školama. Prema tome, stvaralaštvo Skendera Kulenovića koje treba da se čuva i vrednuje kao veliko bogatstvo ovih prostora u ovom radu će otkriti jedno novo poglavlje koje će se kasnije koristiti ne samo u nastavi nego i u izvannastavnim aktivnostima.