OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET


OBJAVLJUJEAmar Kikanović, bach. oec. branit će završni  magistarski rad pod naslovom

 

„Poreska konkurencija u sistemu oporezivanju dobiti preduzeća“

 

dana  08.03.2017.  godine u 12 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli pred Komisijom za odbranu  završnog magistarskog rada u sastavu:1. Dr. sc. Sead Omerhodžić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Finansije i finansijska politika“, predsjednik
Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
2. Dr. sc. Izudin Kešetović, redovni profesor za užu naučnu oblast „Finansije“ (Finansije i finansijka politika) 
Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, mentor/ član,
3. Dr. sc. Emira Kozarević, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Finansije i finansijska politika“
Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli , član

 


REZIME RADA


Istraživanjem u okviru magistarskog rada izvršena je identifikacija i analiza promjena poreske osnovice, također i poreske stope poreza na dobit, usljed postojanja poreske konkurencije. Korištenjem metoda komparacije, sinteze, analize, metode uzorka, statističkih metoda došlo se do zaključka da je u posmatranom vremenskom periodu došlo do proširenja poreske osnovice poreza na dobit koje je prouzrokovano postavljanjem restriktivnijih uslova za korištenje poreskih olakšica od strane poreskih obveznika poreza na dobit, a što je praćeno smanjenjem poreskih stopa poreza na dobit. Kroz teorijski i empirijski okvir istraživanja pokazano je da poreska konkurencija može uzrokovati neke od negativnih ekstarnalija, a upravo jedna od njih jeste snižavanje poreskih stopa poreza na dobit. To smanjivanje poreskih stopa poreza na dobit zemlje su nastojale kompenzirati proširivanjem poreske osnovice poreza na dobit.
Ključne riječi: porez na dobit, poreska osnovica, poreske olakšice, poreska oslobađanja, poreska izuzeća, poreski obveznik, poreska stopa, zakonska poreska stopa, efektivna poreska stopa, poreska konkurencija, poreska harmonizacija, prihodi od poreza na dobit, zajednička konsolidirana poreska osnovica, poreski kredit, uska kapitalizacija, princip „na dohvat ruke“, princip svjetskog dohotka, princip teritorijalnog dohotka.