OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET


OBJAVLJUJE


Senad Kapetanović, dipl. oec. branit će magistarski rad pod naslovom
 

„Upravljanje troškovima primjenom metode obračuna troškova po narudžbi u funkciji konkurentnosti preduzeća“

 

dana 26.01.2017. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli pred Komisijom za odbranu magistarskog rada u sastavu:


1. Dr. sc. Rajko Radović, redovni profesor za užu naučnu oblast „Računovodstvo i revizija“
Fakultet za poslovnu ekonomiju u Bijeljini Univerziteta Istočno Sarajevo, predsjednik,
2. Dr. sc. Reuf Kapić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Računovodstvo“
Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, mentor/član
3. Dr. sc. Jasmina Okičić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Kvantitativna  ekonomija“
Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. član

 


REZIME RADAPredmet istraživanja ovog magistarskog rada je značaj primjene metoda obračuna troškova ponarudžbi u organizacijama koje se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga po narudžbi u BiH, te prikupljanje informacija o rezultatima primjene ove metode obračuna troškova u proizvodnim i uslužnim firmama.
Cilj je da se analizira primjena metode obračuna troškova po narudžbi kao instrumenta u procesu donošenja odluka menadžmenta preduzeća za ostvarivanje dugoročnih ciljeva preduzeća sa nastojanjem da se utvrdi planska cijena koštanja koja će, nakon realizacije proizvodnje, biti što približnija stvarnoj cijeni koštanja.
Rezultati istraživanja ukazuju da se u našoj poslovnoj praksi primjenjuje upravljanje troškovima prema narudžbi, ali je prilično malo onih koji primjenjuju metodu obračuna troškova po narudžbi u njenom najkvalitetnijem obliku, a to je da se dođe do stvarnih troškova svake narudžbe. Samo mali broj poslovnih subjekata vrši alokaciju opštih troškova na narudžbe nakon završetka obračunskog perioda. To podrazumjeva da većina preduzeća ili za te troškove usklađuje troškove prodatih proizvoda, zalihe gotovih proizvoda i proizvodnju u toku ili ih tretira kao gotove proizvodne.
Benefiti koje anketirana preduzeća ostvaruju upravljanjem troškovima po narudžbi i primjenom obračuna troškova po narudžbi manifestuju se u području istorijata cijena koštanja, kontrole nad procesom proizvodnje i upravljanja zalihama, te poboljšanja u segmentu upravljanja rokovima isporuke proizvoda kupcima. Na taj način stiču određenu konkurentost na tržištu.
Ključne riječi: troškovi, proces, obračun troškova po narudžbi, procesni obračun, upravljanje proizvodnjom.