Otvorena izložba radova idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Kampusa Univerziteta u Tuzli

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 08.12.2015. god.

 

 

U okviru obilježavanja 39. godina postojanja i rada Univerziteta u Tuzli, u ponedjeljak 07.12.2015.godine otvorena je  izložba radova idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Kampusa Univerziteta u Tuzli. Kasarna Husein kapetan Gradaščević zvanično je postal Kampus Univerziteta u Tuzli 2011. godine i tada je stvoren prvi preduslov za izgradnju Kampusa. Četiri godine nakon toga, učinjen je prvi korak ka realizaciji izgradnje kampusa u Tuzli. Univerzitet u Tuzli krajem 2013. godine objavio je Konkurs za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja kompleksa Kampusa.

 

 

 

 

Član žirija Said Jamaković kazao je prisutnima više o organiziranju, raspisivanju i provođenju konkursa za odabir urbanističko-arhitektonskog rješenja Kampusa Univerziteta u Tuzli.

„Sručni žiri imao je izuzetno težak posao. Pristiglo je mnoštvo dobrih i upotrebljivih radova, a komisija je odabrala i nagradila najbolja i upravo njih imate priliku vidjeti na izložbi, a to su:  Makea Sarajevo, Grupa autora (Mirza Atlić, dipl.ing.arh., Edin Husetić, dipl.ing.arh., i dr.sc.Aida Husetić, dipl.ing.arh., Ambijent arhitektonski atelje Tuzla i Studio nonstop Sarajevo. Konkursni radovi predavani su anonimno, te su svi prilozi morali biti numerisani, a zbog potpune anonimnosti nisu smjeli biti obilježeni nikakvom drugom oznakom. Kriteriji za ocjenu dostavljenih idejnih rješenja su odgovor na temu 25%, koncept rješenja 25%, aktuelnost rješenja u savremenom arhitektonskom i urbanističkom diskursu 25 %, te finansijska racionalnost u realizaciji konkursnog rješenja 25 %.”, istakao je Jamaković.

 

 

 


Izgradnja Univerzitetskog kampusa na lokalitetu ”Stara kasarna” prioritetno bi imala za cilj grupisanje svih visokoškolskih ustanova na prostoru koji pruža kvalitetne uslove za njihov smještaj, ali i smještaj svih drugih sadržaja potrebnih za njegovo optimalno funkcionisanje. Prostornim grupisanjem svih visokoškolskih ustanova na jednom mjestu iz temelja se mijenja slika Univerziteta te snažno unaprjeđuje nastava, naučna infrastruktura i sveukupni uslovi života i rada studenata. Tako bi se potakla istraživačka i društvena mikrookolina, interdisciplinarnost u istraživačkom radu, kreiranje interdisciplinarnih studijskih programa, te prenos stvorenih znanja u tehnološke inovacije i oplemenjivanje društva u cjelini. Značajno će se unaprjediti standard studiranja, uslovi za naučni rad, te informacioni sistem kojim će Univerzitet moći biti integriran i spojen sa drugim centrima u okruženju.

Pored fakulteta, u okviru kampusa biće smješten i studentski centar, koji će sadržavati polivalentnu dvoranu, kino dvoranu, studentski klub, bazen, fitness dvoranu, glavni restoran za prehranu studenata, te manje restorane, picerije, caffe slastičarne, učionice (škola stranih jezika i sl.), plesna dvorana, poštanski ured, internet klub, banka i druge prostore za društvene aktivnosti i zabavu. Smještajne kapacitete će sačinjavati studentski domovi i apartmani za nastavno osoblje. Pored toga u okviru kampusa će biti zajednički sadržaji: laboratorij, biblioteka, univerzitetski uredi, rektorat.

Predviđeni su također trgovi, parkovi, šetnice, platoi za okupljanje (otvorena scena), te upravna zgrada, ambulanta, stomatološka ordinacija , štamparija, radionice, prostor za tehničku službu održavanja.

Mislilo se i na sport i rekreaciju, tako da će u okviru kampusa biti sportski tereni za: nogomet, rukomet, tenis,košarka, odbojka i sl., staze za trčanje, biciklističke staze i sl.

Izložba će biti otvorena do 23.12.2015.godine i može se pogledati svaki radi dan od 8 do 16 sati.