OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
            S E N A T
Tuzla, 10.01.2018. godine


 


O B J A V LJ U J E
da će mr. sc. Kamerić dr Lejla, dana 09.02.2018. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:„Dopplerska mjerenja arterije uterine kao prediktori ishoda trudnoće sa faktorima rizika za nastanak preeklampsije“pred Komisijom u sastavu:1. dr. sc. Dženita Ljuca, redovni profesor, za nastavni predmet “Ginekologija i akušerstvo”,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
2. dr. sc. Zlatan Fatušić, redovni profesor, za nastavni predmet “Ginekologija i akušerstvo”,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član,
3. dr. sc. Gordana Bogdanović, vanredni profesor, za nastavni predmet “Ginekologija i akušerstvo”,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.
Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 14,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.