OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTETO B A V I J E S THalima Kadrić javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Domaća zadaća kao faktor razvoja učeničke pismenosti u nastavi od prvog do petog razreda osnovne škole”.Javna odbrana magistarskog rada obavit će se 20.02.2017. godine u 12:00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:


1. Dr.sc. Sead Nazibegović, vanredni profesor izabran na užu naučnu oblast „Lingvistika“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
2. Dr.sc. Marijana Nikolić, vanredni profesor izabran na užu naučnu oblast „Lingvistika“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
3. Dr.sc. Selma Porobić, vanredni profesor izabrana na užu naučnu oblast „Pedagogija“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.Rezervni član Komisije:  doc. dr. sc. Emina Begović

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 


REZIME RADA

 

Predmet istraživanja ovog magistarskog rada su domaće zadaće u funkciji razvoja učeničke pismenosti u nastavi od prvog do petog razreda osnovne škole, način na koji su učenici usvojili pravopisna pravila,  jezik i stil, i u čemu su najčešće greške pri izradi domaćih zadataka. Uzorak čine učenici  trećih  razreda u OŠ „Olovo“ i  PŠ „Kruševo“.
Analizirane su domaće zadaće učenika trećih razreda i uočeno je da su učenici pokazali odstupanja koja su u vezi s pravilima iz pravopisnih oblasti: pisanje velikog i malog slova, upotreba glasova č, ć, đ i dž, primjena interpukcijskih znakova, te upotreba glasovnog sloga ije/je.
Rezultati ukazuju da učenici trećih razreda ovih dviju škola najviše griješe u pisanju velikog i malog slova, upotrebi glasova č i ć, đ i dž, u upotrebi interpukcijskih znakova, a najčešće su se pridržavali pravila koja su usvojila u  upotrebi glasova ije/je.