OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET

 


OBJAVLJUJE


Narcis Jusufović, dipl. oec. branit će završni magistarski rad pod naslovom

 

„Efekti globalne ekonomske krize na budžetsku stabilnost i zaposlenost u Bosni i Hercegovini“

 

dana  28.06.2016.  godine u 10 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli pred Komisijom za odbranu završnog magistarskog rada u sastavu:


1. Dr. sc. Izudin Kešetović, redovni profesor za užu naučnu oblast „Finansije“ (Fiansije i finansijska politika)
Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
2. Dr. sc. Kadrija Hodžić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Ekonomska teorija“ (Ekonomska teorija i politika)
Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli,
3. Dr. sc. Merim Kasumović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Ekonomska teorija I politika“
Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

 REZIME RADA

Globalna finansijska kriza je nastala krahom tržišta hipotekarnih obveznica 2008. godine u SAD-u, što je bilo uvod u proglašenje bankrota niza finansijskih institucija u oblasti komercijalnog i investicionog bankarstva, osiguranja i reosiguranja, ali i drugih velikih industrijskih giganata, čija se proizvodnja u tom periodu tretirala isključivo kao luksuzna roba. Pošto je finansijski sektor u svijetu povezan, to je dovelo do toga da je za kratak period došlo do propasti i velikih gubitaka u Europi, Kini, Japanu i drugim značajnijim finansijskim centrima, pa je za tren oka cijeli svijet utonuo u doba nove globalne ekonomske recesije.
Sa ovom pojavom se morala suočiti i Bosna i Hercegovina, što se već u prvim mjesecima krize snažno odrazilo na njen budžet, stabilnost i nivo zaposlenosti. Veliki broj izvozno orjentisanih preduzeća je ostao bez svježeg kapitala što je dovelo do masovnog otpuštanja u privatnom sektoru, pada budžetskih prihoda i lične potrošnje. Usljed toga Bosna i Hercegovina je ušla u stand-by aranžmane sa MMF-om kako bi stabilizirala finansije i počela se enormno zaduživati na unutrašnjem bankarskom tržištu. To je u kombinaciji sa ranijim strukturnim problemima koje je imala Bosna i Hercegovina, predstavljalo veliki teret za privredu, javne finansije i položaj većeg broja stanovništva.
Imajući u vidu sve navedeno, ovaj rad pokušava utvrditi kroz analizu niza statitističkih pokazatelja stvarni uticaj globalne ekonomske krize na osnovne makroekonomske indikatore u Bosni i Hercegovini, te predložiti osnovne modalitete za prevladavanje iste.
Radom je potvrđena veza između nastanka globalne ekonomske krize u svijetu i Bosni i Hercegovini, odnosno njenom direktnom uticaju na budžetsku stabilnost i zaposlenost Bosne i Hercegovine.

Ključne riječi: Globalna ekonomska kriza, budžetska stabilnost, zaposlenost, Bosna i Hercegovina.