Nove politike za zaštitu starijih potrošača

Ured za pitanja NIR-a
Tel/fax: 035 300 528
Tuzla, 24.03.2014.
Joint Reasearch Center organizuje radionicu na temu "Nove politike za zaštitu starijih potrošača" koja će se održati od 01. do 03.10.2014. godine, u Orašcu, Hrvatska. Određeni broj prijavljenih kandidata će dobiti finansijsku podršku JRC-a za učešće u radionici (putni troškovi, dnevnice i smještaj).

Više informacija zainteresovani kandidati mogu pronaći na linku:
ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/public-health/behavioural_sciences/workshop-on-the-behaviour-of-the-ageing-brain