JRC AKCIJE PROŠIRENJA I INTEGRACIJE

Ured za pitanja NIR-a
Tel/Fax:035 300528
E-mail:nir@untz.ba
Tuzla, 20.01.2014.god.

 
Združeni Istraživački centar (JRC) pruža naučnu i tehničku podršku zemljama na putu ka članstvu u EU, novim državama EU članicama kao i pridruženim zemljama u programu Horizont 2020. Ove akcije podržavaju prenos EU zakonodavnog okvira (acquis communautaire) u nacionalna zakonodavstva i olakšavaju naučnu i tehničku razmjenu.


Aktivnosti (radionice, kursevi i konferencije)
U okviru Akcije Proširenja i Integracija, JRC nudi specijalizovane radionice, konferencije i napredne trening kurseve u okviru svojih nadležnosti. Radionice su podešene tako da dozvoljavaju nadležnim organizacijama u novim državama članicama, zemlje kandidatima, zemljama potencijalnim kandidatima, pridruženim zemljama Okvirnog programa i na ad - hoc osnovi Partnerskim zemljama evropske politike susjedstva i Rusiji, proučavanje naučnih i tehničkih metoda i tehnika koje pomažu u implementaciji EU politika. One takođe pružaju priliku za EU organizacije da se upoznaju sa metodama koje se trenutno koriste u tim zemljama i priliku za obje strane da razgovaraju o tome kako treba implementirati EU zakonodavstvo u budućnosti.

Na web stranici Združenog istraživačkog centra (JRC) objavljeni su novi E&IA pozivi za 2014 godinu, u dijelu koji se odnosi na Aktivnosti- Akcije Prosirenja i Integracije.

Više informacija možete pronaći na linku:
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1720