Odluke o poništenju - 2018. godina

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-138-JN-8/18 od 21.12.2018. god.
Nabavka telefonske centrale sa pratećom opremom za potrebe Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-131-JN-8/18 od 19.11.2018. god.
Nabavka usluga fizičkog obezbjeđenja objekata Univerziteta u Tuzli u 2019. godini

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-11O-JN-15/18 LOT 7 od 14.11.2018. god.
Nabavka robe za pripremu toplih i hladnih napitaka (LOT 7) za potrebe restorana Studentskog centra Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-86-JN-7/18 LOT 2 od 23.10.2018. god.
Nabavka startera kulture za potrebe Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 2)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-86-JN-7/18 LOT 5 od 23.10.2018. god.
Nabavka senzorske analize za potrebe Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 5)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-121-JN-8/18 LOT 1 od 19.10.2018. god.
Nabavka stručne literature za potrebe Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-121-JN-8/18 LOT 2 od 19.10.2018. god.
Nabavka stručne literature za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-92-JN-10/18 LOT 1 od 29.08.2018. god.
Nabavka polica za arhivu za potrebe Univerziteta u Tuzli (LOT 1)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-92-JN-8/18 LOT 3 od 22.08.2018. god.
Nabavka namještaja za potrebe Univerziteta u Tuzli (LOT 3)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-85-JN-8/18 od 10.07.2018. god.
Nabavka i ugradnja klima uređaja za potrebe Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-49-JN-7/18 LOT 3 od 29.06.2018. god.
Nabavka akademskog paketa softvera za Mašinski fakultet fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 3)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-67-JN-9/18 od 29.05.2018. god.
Nabavka stručne literature za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli po projektu GEOWEB

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-67-JN-9/18 LOT 1 od 23.05.2018. god.
Nabavka stručne literature za potrebe Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-60-JN-7/18 LOT 1 od 21.05.2018. god.
Nabavka molerskog materijala za potrebe održavanja objekata Univerziteta u Tuzli (LOT 1)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-60-JN-7/18 LOT 2 od 21.05.2018. god.
Nabavka vodomaterijala za potrebe održavanja objekata Univerziteta u Tuzli (LOT 2)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-60-JN-7/18 LOT 4 od 21.05.2018. god.
Nabavka ostalog građevinskog materijala za potrebe održavanja objekata Univerziteta u Tuzli (LOT 4)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-34-JN-7/18 LOT 5 od 05.04.2018. god.
Nabavka laboratorijske opreme za Tehnološki fakultet (LOT 5)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-34-JN-7/18 LOT 3 od 05.04.2018. god.
Nabavka laboratorijske opreme za Rudarsko-geološko-građevinski fakultet (LOT 3)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-176-JN-9/17 LOT 3 od 06.02.2018. god.
Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala za potrebe Univerziteta u Tuzli (LOT 3)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-176-JN-9/17 LOT 4 od 06.02.2018. god.
Nabavka papira za potrebe Univerziteta u Tuzli (LOT 4)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-176-JN-8/17 LOT 5 od 06.02.2018. god.
Nabavka računarskog potrošnog materijala za potrebe Univerziteta u Tuzli (LOT 5)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-178-JN-6/17 od 30.01.2018. god.
Nabavka radova na zamjeni i ugradnji vrata na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-178-JN-8/17 od 12.01.2018. god.
Nabavka radova u kupatilima Paviljona II Studentskog centra

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-171-JN-5/17 LOT 1 od 11.01.2018. god.
Nabavka vještačke trave za potrebe Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli (LOT 1)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-171-JN-5/17 LOT 2 od 11.01.2018. god.
Nabavka vještačke trave za potrebe Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli (LOT 2)

 

 

A R H I V A    2018   2017   2016   2015

 

 

   Povratak