Odluke o poništenju - 2017. godina

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-145-JN-6/17 LOT 1 od 15.12.2017. god.
Nabavka laboratorijskog pribora za potrebe Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 1)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-62-JN-6/17 od 13.12.2017. god.
Nabavka radova u kupatilima Paviljona II Studentskog centra Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-145-JN-6/17 LOT 4 od 12.12.2017. god.
Nabavka laboratorijskog pribora za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 4)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-56-JN-9/17 od 26.10.2017. god.
Nabavka radova na sanaciji učionice i tv sale u prizemlju Paviljona III Studentskog centra Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o otkazivanju postupka javne nabavke broj: 01-138-JN-12/16 LOT3 od 27.09.2017. god.
Nabavka licenciranih softvera (licence za Microsoftove softverske pakete i usluge) za potrebe Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-66-JN-7/17 LOT3 od 14.09.2017. god.
Nabavka laboratorijskog pribora u sklopu projekta na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli (LOT3)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-66-JN-7/17 LOT19 od 14.09.2017. god.
Nabavka gasova za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT19)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-66-JN-7/17 LOT3 od 14.09.2017. god.

Nabavka laboratorijskog pribora za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT22)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-66-JN-7/17 LOT27 od 14.09.2017. god.
Nabavka argona i azota za potrebe Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT27)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-66-JN-7/17 LOT32 od 14.09.2017. god.
Nabavka boce sa CO2 za potrebe Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT32)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-98-JN-8/17 od 05.09.2017. god.
Nabavka školskog namještaja za potrebe Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-79-JN-7/17 LOT 1 od 04.09.2017. god.
Nabavka opreme za online radio za potrebe Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-79-JN-7/17 LOT 2 od 04.09.2017. god.
Nabavka opreme za online publikaciju za potrebe Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-73-JN-6/17 od 13.07.2017. god.
Nabavka opreme i radova za implementaciju mrežne infrastrukture u objektima Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-66-JN-8/17 LOT 30 od 29.06.2017. god.
Nabavka hemikalija za potrebe Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 30)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01/156-JN-7/16 LOT 1 od 19.04.2017. god.
Nabavka školskog namještaja za potrebe Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01/156-JN-8/16 LOT 4 od 12.04.2017. god.
Nabavka polica za arhivu za potrebe Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01/57-JN-10/16 od 10.02.2017. god.
Radovi na sanaciji učionice i TV sale u prizemlju Paviljona III Studentskog centra Univerziteta u Tuzli

 

 

 

 

A R H I V A    2018   2017   2016   2015

 

 

   Povratak