Odluke o poništenju - 2016. godina

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 06/4-39-57/16.8 od 26.01.2017. god.
Nabavka računara za potrebe Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01/101-JN-9/16 LOT 5 od 05.12.2016. god.
Nabavka računarske i elektroničke opreme za Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli (LOT 5)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01/109-JN-9/16 od 23.11.2016. god.
Nabavka hljeba, slatkih i slanih peciva za potrebe restorana Studentskog centra Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 06/6-39-25/16-3 LOT 1 od 11.11.2016. god.
Izvođenje radova na adaptaciji prostora na Mašinskom fakultetu - radovi na uređenju suterena Mašinskog fakulteta te pripadajućih laboratorija - LOT 1

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 06/6-39-21/16-8 LOT 1 od 04.11.2016. god.
Nabavka laboratorijske opreme za potrebe Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli  LOT 1 - Nabavka sonde za mjerenje procesnih i proizvodnih veličina sa odgovarajućim kablovima i konekcijama na uređaj za akviziciju

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 06/6-39-21/16-9 LOT 3 od 04.11.2016. god.
Nabavka laboratorijske opreme za potrebe Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli  LOT 3 - Nabavka uređaja za mjerenje mikrotvrdoće

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 06/6-39-20/16-LOT 6 od 24.10.2016. god.
Nabavka softvera za akviziciju podataka za potrebe Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 06/6-39-20/16-LOT 5 od 24.10.2016. god.
Nabavka softvera za energetsku analizu za potrebe Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01/102-JN-13/16 od 28.10.2016. god.
Štampanje monografije povodom obilježavanja 40 godina Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 06/9-48-4/16 od 18.10.2016. god.
Nabavka raučanarske opreme za potrebe Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-60-JN-10/16 od 14.10.2016. god.
Radovi na skidanju postojeće fasade i stavljanju nove fasade na Paviljonu I Studentskog centra Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-79-JN-15/16 LOT 2 od 22.09.2016. god.
Radovi na zamjeni vanjske stolarije u učionicama na Prirodno-matematičkom Fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-79-JN-14/16 LOT 1 od 22.09.2016. god.
Radovi na ugradnji nove stolarije u Paviljonu I Studentskog centra - južno krilo Univerziteta u Tuzli (LOT 1)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-90-JN-8/16 od 19.09.2016. god.
Nabavka avio karte

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-83-JN-8/16 od 16.09.2016. god.
Nabavka opreme za opremanje Laboratorije za translatologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-77-JN-8/16 LOT 1 od 05.09.2016. god.
Nabavka mašine za sječenje metalografskih uzoraka za potrebe Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 1)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-77-JN-8/16 LOT 2 od 01.09.2016. god.
Nabavka alata i mjerne opreme za laboratorij proizvodne tehnologije Mašinskog fakulteta (LOT 2)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-82-JN-7/16 od 14.07.2016. god.
Traktor sa priključcima

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-41-JN-7/16 LOT 2 od 20.05.2016. god.
Nabavka Licence IBM SPSSS za Ekonomski fakultet (LOT 2)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-43-JN-9/16 LOT 3 od 10.05.2016. god.
Pružanje usluga servisiranja peći za žarenje za potrebe Tehnološkog fakutleta (LOT3)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-89-JN-1115 LOT 5 od 18.02.2016. god.
Nabavka računarskog potrošnog materijala sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2016. godine (LOT 5)

 

 

 

A R H I V A    2018   2017   2016   2015

 

 

   Povratak