Odluke o poništenju - 2015. godina

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-72-JN-8/15 LOT 3 od 27.11.2015. god.
Nabavka hrane za Studentski centar - svježe voće i povrće (LOT3)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-66-JN-10/15 od 13.11.2015. god.
Radovi na fasadi Paviljona I

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-61-JN-8/15 od 21.10.2015. god.
Nabavka HTZ opreme za zaposlenike Univerziteta u Tuzli - objavljeno 21.10.2015. god.

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-42-JN-8/15 od 31.08.2015. godine
Izvođenje radova na sanacija podova u učionicama Prirodno-matematičkog fakulteta i Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-48-JN-10/15 LOT 1 od 28.09.2015. god.
Izvođenje radova na rekonstrukciji mokrih čvorova (LOT1)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-31-JN-8/15 LOT 4 od 18.09.2015. god.
Nabavka opreme za mikrobiološka istraživanja za potrebe PMF

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-15-JN-4/15 od 08.06.2015. godine
Pružanje usluga hotelskog smještaja gostujućih nastavnika Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-24-JN-9/15 od 21.05.2015. godine
Nabavka avio karte za potrebe Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-12-JN-8/15 od 04.05.2015. godine
Nabavka avio karti za potrebe Univerziteta u Tuzli u 2015. godini

 

 

A R H I V A    2018   2017   2016   2015

 

 

   Povratak