Odluke o poništenju

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-132-JN-7/19 od 07.01.2020.god.
Nabavka radova na uređenju prostorija za  univerzitetsku arhivu u objektu KN5 Kampusa Univerziteta u Tuzli

 

 

 

 

A R H I V A    2019  2018   2017   2016   2015

 

 

   Povratak