Odluke o poništenju

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-113-JN-7/19 od 06.11.2019.god.
Nabavka radova na sanaciji učionica 201 i 202 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-102-JN-7/19 LOT 2 od 01.11.2019.god.
Nabavka laboratorijske opreme za Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli (LOT 2)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-97-JN-7/19 LOT 15 od 29.10.2019.god.
Nabavka gasova za Rudarsko-geološko-građevinski fakultet (LOT 15) Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-97-JN-8/19 LOT 12 od 29.10.2019.god.
Nabavka laboratorijskog pribora za Tehnološki fakultet (LOT 12) Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-102-JN-7/19 LOT 3 od 25.10.2019.god.
Nabavka frižidera za Farmacutski fakultet Univerziteta u Tuzli (LOT 3)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-97-JN-9/19 LOT 13 od 25.10.2019.god.
Nabavka hemikalija za Farmacutski fakultet Univerziteta u Tuzli (LOT 13)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-99-JN-7/19 od 11.10.2019.god.
Nabavka radova na uređenju prostorija za  univerzitetsku arhivu u objektu KN5 Kampusa Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-42-JN-7/19 od 04.10.2019.god.
Nabavka rasvjete za poligon za kineziološku dijagnostiku i trening u Kampusu Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-76-JN-8/19 LOT 4 od 23.09.2019.god.
Nabavka računarske i elektroničke opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli(LOT 4)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-76-JN-7/19 LOT 2 od 20.09.2019.god.
Nabavka računarske i elektroničke opreme za Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-63-JN-7/19 od 30.08.2019.god.
Nabavka opreme za ventilaciju u kuhinji i nape u kuhinjskom bloku studentskog restorana, kanali i ventilatori u kuhinji restorana Studentskog centra Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-51-JN-8/19 LOT 8 od 29.08.2019.god.
Nabavka laboratorijske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta (LOT 8) Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-51-JN-6/19 LOT 10 od 27.08.2019.god.
Nabavka frižidera za potrebe Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 10)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-85-JN-8/19 od 26.08.2019.god.
Nabavka radova na rekonstrukciji sanitarnog čvora u objektu KN-4 u Kampusu Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-82-JN-8/19 od 23.08.2019.god.
Nabavka namještaja  za potrebe Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli - čelični nosači stolica za amfiteatre A008 i A101

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-61-JN-11/19 LOT 2 od 21.08.2019.god.
Nabavka digitalnog fotoaparata za potrebe Univerziteta u Tuzli (LOT 2)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-51-JN-8/19 LOT 2 od 20.08.2019.god.
Nabavka laboratorijske opreme za Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli (LOT 2)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-28-JN-13/19 LOT 1 od 14.08.2019.god.
Zajednička javna nabavka Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Banja Luci za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računara za potrebe Univerziteta u Tuzli (LOT 1) u cilju realizacije projekta "BENEFIT"

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-28-JN-8/19 LOT 3 od 14.08.2019.god.
Zajednička javna nabavka Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Banja Luci za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku razvojnih ploča za potrebe Univerziteta u Tuzli (LOT 3) u cilju realizacije projekta "BENEFIT"

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-55-JN-5/19 od 05.07.2019. god.
Nabavka opreme za implementaciju mrežne infrastrukture u objektima Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-48-JN-7/18 LOT 1 od 14.06.2019. god.
Nabavka stručne literature za potrebe Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-163-JN-15/18 LOT 2 od 05.05.2019. god.
Nabavke računarske i elektroničke opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta (LOT 2)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-110-JN-35/18 LOT 2 od 30.04.2019. god.
Nabavka piletine u komadu, rasjeka piletine i proizvoda od pilećeg mesa za potrebe restorana Studentskog centra sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2019. godine (LOT 2)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-173-JN-7/18 LOT 1 od 13.03.2019. god.
Zajednička javna nabavka Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Banja Luci za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme za potrebe Univerziteta u Tuzli (LOT 1)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-172-JN-7/18 LOT 2 od 13.03.2019. god.
Zajednička javna nabavka Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Banja Luci za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku mrežne opreme za potrebe Univerziteta u Tuzli (LOT 2)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-173-JN-7/18 LOT 3 od 13.03.2019. god.
Zajednička javna nabavka Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Banja Luci za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme za potrebe Univerziteta u Banja Luci (LOT 3)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-173-JN-7/18 LOT 2 od 13.03.2019. god.
Zajednička javna nabavka Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Banja Luci za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme za potrebe Univerziteta u Sarajevu (LOT 2)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-172-JN-6/18 LOT 3 od 13.03.2019. god.
Zajednička javna nabavka Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Banja Luci za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku razvojnih ploča za potrebe Univerziteta u Tuzli (LOT 3)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-172-JN-6/18 LOT 4 od 13.03.2019. god.
Zajednička javna nabavka Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Banja Luci za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske i elektronske opreme za potrebe Univerziteta u Sarajevu (LOT 4)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-172-JN-9/18 LOT 5 od 13.03.2019. god.
Zajednička javna nabavka Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Banja Luci za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske i elektronske opreme za potrebe Univerziteta u Banja Luci (LOT 5)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-182-JN-7/18 LOT 1 od 25.01.2019. god.
Opremanje amfiteatra A1 na Filozofskom fakultetu

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-182-JN-7/18 LOT 2 od 25.01.2019. god.
Nabavka namještaja za potrebe Filozofskog fakulteta

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-171-JN-6/18 OD 09.01.2019. god.
Nabavka opreme za Fakultet elektrotehnike u cilju realizacije projekta ELEMEND

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-160-JN-5/18 OD 03.01.2019. god.
Nabavka opreme za implementaciju mrežne infrastrukture u objektima Univerziteta u Tuzli

 

 

 

A R H I V A    2018   2017   2016   2015

 

 

   Povratak