Odluke o poništenju

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-67-JN-8/20 od 26.10.2020. godine
Nabavka stručne literature za potrebe Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-74-JN-7/20 od 13.10.2020. godine
Nabavka softvera za Prirodno-matematički frakultet

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-16-JN-7/20 od 13.10.2020. godine
Nabavka softvera za stalna sredstva i softvera za skriptarnicu

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-39-JN-7/20 LOT 13 od 10.09.2020. godine
Nabavka materijala za mikrobiološka i genetička istraživanja za Prirodno-matematički frakultet  Univerziteta u Tuzli LOT 13

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-39-JN-9/20 LOT 5 od 08.09.2020. god.
Nabavka hemikalija za Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli LOT 5

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-52-JN-8/20 LOT 1 od 31.08.2020. godine
Nabavka i ugradnje klima uređaja za potrebe Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli LOT 1

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-52-JN-8/20 LOT 2 od 31.08.2020. godine
Nabavka i ugradnje klima uređaja za potrebe Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli LOT 2

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-39-JN-8/20 LOT 4 od 01.09.2020. godine
Nabavka hemikalija i laboratorijskog pribora za Prirodno-matematički frakultet  Univerziteta u Tuzli LOT 4

 

ODLUKA o otkazivanju postupka javne nabavke broj: 01-53-JN-12/20 od 31.08.2020. god.
Nabavka i ugradnja PVC stolarije u sali 207 Ekonomskog fakulteta

 

ODLUKA o otkazivanju postupka javne nabavke broj: 01-22-JN-10/20 LOT 2 od 28.05.2020. god.
Nabavka laboratorijske opreme za potrebe Tehnološkog fakulteta

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-187-JN-9/19 od 15.05.2020. godine
Nabavka konzerviranog i zamrznutog voća i povrća za potrebe restorana Studentskog centra Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2020. godine

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-33-JN-9/20 od 05.05.2020. godine
Pružanje usluga štampanja diploma u 2020. godini

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-5-JN-9/20 LOT 1 od 26.03.2020. godine
Pružanje usluga štampanja diploma (LOT 1) za potrebe Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj 01-172-JN-7/19 LOT 3 od 04.03.2020. god.
Pružanje usluga servisiranja motornih vozila marke CITROEN, RENO, OPEL i ŠKODA-Felicija za potrebe Univerziteta u Tuzli  (LOT3)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj 01-161-JN-7/19 LOT 2 od 24.02.2020. god.
Nabavka hemikalija za Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli (LOT 2)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj 01-161-JN-7/19 LOT 4 od 24.02.2020. god.
Nabavka laboratorijskog pribora za Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli (LOT 4)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj 01-153-JN-8/19 od 24.02.2020. god.
Nabavka radova na uređenju laboratorijskog kompleksa Mašinskog fakulteta u Kampusu Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj 01-185-JN-8/19 od 21.02.2020. god.
Pružanje usluga održavanja higijene objekata Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj 01-143-JN-10/19 LOT 1 od 28.01.2020. god.
Nabavka digitalnog foto aparata za potrebe Univerziteta u Tuzli (LOT 1)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-132-JN-7/19 od 07.01.2020.god.
Nabavka radova na uređenju prostorija za  univerzitetsku arhivu u objektu KN5 Kampusa Univerziteta u Tuzli

 

 

 

 

A R H I V A    2019  2018   2017   2016   2015

 

 

   Povratak