Odluke o poništenju

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-171-JN-6/18 OD 09.01.2019. god.
Nabavka opreme za Fakultet elektrotehnike u cilju realizacije projekta ELEMEND

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-160-JN-5/18 OD 03.01.2019. god.
Nabavka opreme za implementaciju mrežne infrastrukture u objektima Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-138-JN-8/18 od 21.12.2018. god.
Nabavka telefonske centrale sa pratećom opremom za potrebe Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-131-JN-8/18 od 19.11.2018. god.
Nabavka usluga fizičkog obezbjeđenja objekata Univerziteta u Tuzli u 2019. godini

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-11O-JN-15/18 LOT 7 od 14.11.2018. god.
Nabavka robe za pripremu toplih i hladnih napitaka (LOT 7) za potrebe restorana Studentskog centra Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-86-JN-7/18 LOT 2 od 23.10.2018. god.
Nabavka startera kulture za potrebe Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 2)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-86-JN-7/18 LOT 5 od 23.10.2018. god.
Nabavka senzorske analize za potrebe Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 5)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-121-JN-8/18 LOT 1 od 19.10.2018. god.
Nabavka stručne literature za potrebe Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-121-JN-8/18 LOT 2 od 19.10.2018. god.
Nabavka stručne literature za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-92-JN-10/18 LOT 1 od 29.08.2018. god.
Nabavka polica za arhivu za potrebe Univerziteta u Tuzli (LOT 1)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-92-JN-8/18 LOT 3 od 22.08.2018. god.
Nabavka namještaja za potrebe Univerziteta u Tuzli (LOT 3)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-85-JN-8/18 od 10.07.2018. god.
Nabavka i ugradnja klima uređaja za potrebe Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-49-JN-7/18 LOT 3 od 29.06.2018. god.
Nabavka akademskog paketa softvera za Mašinski fakultet fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 3)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-67-JN-9/18 od 29.05.2018. god.
Nabavka stručne literature za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli po projektu GEOWEB

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-67-JN-9/18 LOT 1 od 23.05.2018. god.
Nabavka stručne literature za potrebe Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-60-JN-7/18 LOT 1 od 21.05.2018. god.
Nabavka molerskog materijala za potrebe održavanja objekata Univerziteta u Tuzli (LOT 1)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-60-JN-7/18 LOT 2 od 21.05.2018. god.
Nabavka vodomaterijala za potrebe održavanja objekata Univerziteta u Tuzli (LOT 2)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-60-JN-7/18 LOT 4 od 21.05.2018. god.
Nabavka ostalog građevinskog materijala za potrebe održavanja objekata Univerziteta u Tuzli (LOT 4)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-34-JN-7/18 LOT 5 od 05.04.2018. god.
Nabavka laboratorijske opreme za Tehnološki fakultet (LOT 5)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-34-JN-7/18 LOT 3 od 05.04.2018. god.
Nabavka laboratorijske opreme za Rudarsko-geološko-građevinski fakultet (LOT 3)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-176-JN-9/17 LOT 3 od 06.02.2018. god.
Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala za potrebe Univerziteta u Tuzli (LOT 3)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-176-JN-9/17 LOT 4 od 06.02.2018. god.
Nabavka papira za potrebe Univerziteta u Tuzli (LOT 4)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-176-JN-8/17 LOT 5 od 06.02.2018. god.
Nabavka računarskog potrošnog materijala za potrebe Univerziteta u Tuzli (LOT 5)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-178-JN-6/17 od 30.01.2018. god.
Nabavka radova na zamjeni i ugradnji vrata na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-178-JN-8/17 od 12.01.2018. god.
Nabavka radova u kupatilima Paviljona II Studentskog centra

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-171-JN-5/17 LOT 1 od 11.01.2018. god.
Nabavka vještačke trave za potrebe Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli (LOT 1)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-171-JN-5/17 LOT 2 od 11.01.2018. god.
Nabavka vještačke trave za potrebe Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli (LOT 2)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-145-JN-6/17 LOT 1 od 15.12.2017. god.
Nabavka laboratorijskog pribora za potrebe Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 1)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-62-JN-6/17 od 13.12.2017. god.
Nabavka radova u kupatilima Paviljona II Studentskog centra Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-145-JN-6/17 LOT 4 od 12.12.2017. god.
Nabavka laboratorijskog pribora za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 4)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-56-JN-9/17 od 26.10.2017. god.
Nabavka radova na sanaciji učionice i tv sale u prizemlju Paviljona III Studentskog centra Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o otkazivanju postupka javne nabavke broj: 01-138-JN-12/16 LOT3 od 27.09.2017. god.
Nabavka licenciranih softvera (licence za Microsoftove softverske pakete i usluge) za potrebe Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-66-JN-7/17 LOT3 od 14.09.2017. god.
Nabavka laboratorijskog pribora u sklopu projekta na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli (LOT3)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-66-JN-7/17 LOT19 od 14.09.2017. god.
Nabavka gasova za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT19)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-66-JN-7/17 LOT3 od 14.09.2017. god.

Nabavka laboratorijskog pribora za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT22)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-66-JN-7/17 LOT27 od 14.09.2017. god.
Nabavka argona i azota za potrebe Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT27)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-66-JN-7/17 LOT32 od 14.09.2017. god.
Nabavka boce sa CO2 za potrebe Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT32)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-98-JN-8/17 od 05.09.2017. god.
Nabavka školskog namještaja za potrebe Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-79-JN-7/17 LOT 1 od 04.09.2017. god.
Nabavka opreme za online radio za potrebe Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-79-JN-7/17 LOT 2 od 04.09.2017. god.
Nabavka opreme za online publikaciju za potrebe Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-73-JN-6/17 od 13.07.2017. god.
Nabavka opreme i radova za implementaciju mrežne infrastrukture u objektima Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-66-JN-8/17 LOT 30 od 29.06.2017. god.
Nabavka hemikalija za potrebe Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 30)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01/156-JN-7/16 LOT 1 od 19.04.2017. god.
Nabavka školskog namještaja za potrebe Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01/156-JN-8/16 LOT 4 od 12.04.2017. god.
Nabavka polica za arhivu za potrebe Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01/57-JN-10/16 od 10.02.2017. god.
Radovi na sanaciji učionice i TV sale u prizemlju Paviljona III Studentskog centra Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 06/4-39-57/16.8 od 26.01.2017. god.
Nabavka računara za potrebe Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01/101-JN-9/16 LOT 5 od 05.12.2016. god.
Nabavka računarske i elektroničke opreme za Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli (LOT 5)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01/109-JN-9/16 od 23.11.2016. god.
Nabavka hljeba, slatkih i slanih peciva za potrebe restorana Studentskog centra Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 06/6-39-25/16-3 LOT 1 od 11.11.2016. god.
Izvođenje radova na adaptaciji prostora na Mašinskom fakultetu - radovi na uređenju suterena Mašinskog fakulteta te pripadajućih laboratorija - LOT 1

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 06/6-39-21/16-8 LOT 1 od 04.11.2016. god.
Nabavka laboratorijske opreme za potrebe Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli  LOT 1 - Nabavka sonde za mjerenje procesnih i proizvodnih veličina sa odgovarajućim kablovima i konekcijama na uređaj za akviziciju

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 06/6-39-21/16-9 LOT 3 od 04.11.2016. god.
Nabavka laboratorijske opreme za potrebe Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli  LOT 3 - Nabavka uređaja za mjerenje mikrotvrdoće

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 06/6-39-20/16-LOT 6 od 24.10.2016. god.
Nabavka softvera za akviziciju podataka za potrebe Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 06/6-39-20/16-LOT 5 od 24.10.2016. god.
Nabavka softvera za energetsku analizu za potrebe Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01/102-JN-13/16 od 28.10.2016. god.
Štampanje monografije povodom obilježavanja 40 godina Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 06/9-48-4/16 od 18.10.2016. god.
Nabavka raučanarske opreme za potrebe Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-60-JN-10/16 od 14.10.2016. god.
Radovi na skidanju postojeće fasade i stavljanju nove fasade na Paviljonu I Studentskog centra Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-79-JN-15/16 LOT 2 od 22.09.2016. god.
Radovi na zamjeni vanjske stolarije u učionicama na Prirodno-matematičkom Fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-79-JN-14/16 LOT 1 od 22.09.2016. god.
Radovi na ugradnji nove stolarije u Paviljonu I Studentskog centra - južno krilo Univerziteta u Tuzli (LOT 1)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-90-JN-8/16 od 19.09.2016. god.
Nabavka avio karte

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-83-JN-8/16 od 16.09.2016. god.
Nabavka opreme za opremanje Laboratorije za translatologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-77-JN-8/16 LOT 1 od 05.09.2016. god.
Nabavka mašine za sječenje metalografskih uzoraka za potrebe Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 1)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-77-JN-8/16 LOT 2 od 01.09.2016. god.
Nabavka alata i mjerne opreme za laboratorij proizvodne tehnologije Mašinskog fakulteta (LOT 2)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-82-JN-7/16 od 14.07.2016. god.
Traktor sa priključcima

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-41-JN-7/16 LOT 2 od 20.05.2016. god.
Nabavka Licence IBM SPSSS za Ekonomski fakultet (LOT 2)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-43-JN-9/16 LOT 3 od 10.05.2016. god.
Pružanje usluga servisiranja peći za žarenje za potrebe Tehnološkog fakutleta (LOT3)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-89-JN-1115 LOT 5 od 18.02.2016. god.
Nabavka računarskog potrošnog materijala sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2016. godine (LOT 5)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-72-JN-8/15 LOT 3 od 27.11.2015. god.
Nabavka hrane za Studentski centar - svježe voće i povrće (LOT3)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-66-JN-10/15 od 13.11.2015. god.
Radovi na fasadi Paviljona I

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-61-JN-8/15 od 21.10.2015. god.
Nabavka HTZ opreme za zaposlenike Univerziteta u Tuzli - objavljeno 21.10.2015. god.

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-42-JN-8/15 od 31.08.2015. godine
Izvođenje radova na sanacija podova u učionicama Prirodno-matematičkog fakulteta i Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-48-JN-10/15 LOT 1 od 28.09.2015. god.
Izvođenje radova na rekonstrukciji mokrih čvorova (LOT1)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-31-JN-8/15 LOT 4 od 18.09.2015. god.
Nabavka opreme za mikrobiološka istraživanja za potrebe PMF

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-15-JN-4/15 od 08.06.2015. godine
Pružanje usluga hotelskog smještaja gostujućih nastavnika Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-24-JN-9/15 od 21.05.2015. godine
Nabavka avio karte za potrebe Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-12-JN-8/15 od 04.05.2015. godine
Nabavka avio karti za potrebe Univerziteta u Tuzli u 2015. godini