Odluke o izboru - 2018. godina

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme za potrebe Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta - broj: 01-133-JN-9/18 od 11.12.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga kolektivnog osiguranja motornih vozila Univerziteta u Tuzli u 2019. godini (LOT 2) - broj: 01-140-JN-11/18 LOT 2 od 11.12.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga kolektivnog osiguranja radnika Univerziteta u Tuzli od posljedica nesretnog slučaja u 2019. godini (LOT 1) - broj: 01-140-JN-12/18 LOT 1 od 10.12.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva za potrebe Univerziteta u Tuzli u 2019. godini - broj: 01-144-JN-9/18 od 05.12.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe za opremanje amfiteatara A008 i A101 na Fakultetu elektrotehnike - broj: 01-127-JN-10/18 od 04.12.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga aviotransporta (nabavka avio karti) - broj: 01-139-JN-9/18 od 03.12.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku  računarske i elektroničke opreme za potrebe Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta - broj: 01-129-JN-9/18 od 27.11.2018. god.

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma za nabavke ostalih prehrambenih proizvoda i potrošnog pribora za potrebe restorana Studentskog centra sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2019. godine (LOT 8) - broj: 01-110-JN-14/18 LOT 8 od 14.11.2018. god.

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma za nabavku ribe i proizvoda od ribe za potrebe restorana Studentskog centra sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2019. godine (LOT 6) - broj: 01-110-JN-14/18 LOT 6 od 14.11.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga osiguranja novonabavljenog službenog vozila Univerziteta u Tuzli - broj: 01-134-JN-11/18 od 14.11.2018. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na skidanju postojeće fasade i postavljanju nove fasade na objektu restorana Studentskog centra Univerziteta u Tuzli - broj: 01-103-JN-10/18 od 09.11.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stručne literature za potrebe Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli - broj: 01-130-JN-8/18 od 12.11.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hemikalija za potrebe Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli - broj: 01-104-JN-11/18 LOT 1 od 19.10.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku polica za arhivu za potrebe Univerziteta u Tuzli - broj: 01-120-JN-9/18 od 18.10.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hljeba, slatkih i slanih peciva za potrebe restorana Studentskog centra Univerziteta u Tuzli - broj: 01-114-JN-8/18 12.10.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijskog pribora za potrebe Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 9) - broj: 01-86-JN-12/18 LOT 9 od 04.10.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku licenciranog softvera za potrebe Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli - broj: 01-98-JN-8/18 od 04.10.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju klima uređaja za potrebe Univerziteta u Tuzli - broj: 01-119-JN-8/18 od 02.10.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hemikalija za potrebe Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 1) - broj: 01-86-JN-15/18 LOT 1 od 27.09.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hemikalija za potrebe Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 10) - broj: 01-86-JN-14/18 LOT 10 od 11.09.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hemikalija za potrebe Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 11) - broj: 01-86-JN-12/18 LOT 11 od 07.09.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijskog pribora za potrebe Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 12) - broj: 01-86-JN-12/18 LOT 12 od 07.09.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku molerskog materijala za potrebe održavanja objekata Univerziteta u Tuzli (LOT 1) - broj: 01-88-JN-12/18 LOT 1 od 06.09.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vodomaterijala za potrebe održavanja objekata Univerziteta u Tuzli (LOT 2) - broj: 01-88-JN-9/18 LOT 2 od 06.09.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ostalog građevinskog materijala za potrebe održavanja objekata Univerziteta u Tuzli (LOT 3) - broj: 01-88-JN-12/18 LOT 3 od 06.09.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hemikalija za potrebe Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 3) - broj: 01-86-JN-8/18 LOT 3 od 06.09.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijskog pribora za potrebe Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 4) - broj: 01-86-JN-8/18 LOT 4 od 06.09.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja za potrebe Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 2) - broj: 01-92-JN-8/18 LOT 2 od 29.08.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hemikalija za potrebe Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 8) - broj: 01-86-JN-10/18 LOT 8 od 29.08.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku objektiva za mikroskop za potrebe Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli - broj: 01-93-JN-8/18 od 24.08.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku putničkog vozila za potrebe Univerziteta u Tuzli - broj: 01-96-JN-9/18 od 23.08.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijskog pribora za potrebe Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 7) - broj: 01-86-JN-11/18 LOT 7 od 20.08.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hemikalija za potrebe Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 6) - broj: 01-86-JN-11/18 LOT 6 od 20.08.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hemikalija za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 13) - broj: 01-86-JN-10/18 LOT 13 od 20.08.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga kolektivnog osiguranja studenata prvog ciklusa studija i integriranog prvog i drugog ciklusa studija od posljedica nesretnog slučaja u akademskoj 2018/19 godini Univerziteta u Tuzli - broj: 01-95-JN-11/18 od 20.08.2018. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavke radova za nabavku i ugradnju vanjske i unutrašnje stolarije u Paviljonu III Studentskog centra Univerziteta u Tuzli - broj: 01-21-JN-9/18 od 09.07.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku licence u cilju realizacije projekta odobrenog od strane Federalnog ministarstva nauke i obrazovanja za potrebe Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 2) - broj: 01-49-JN-9/18 (LOT 2) od 29.06.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na adaptaciji učionice za izvođenje nastave na III ciklusu studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli - broj: 01-74-JN-8/18 od 25.06.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za audio-video laboratorij i scenu za potrebe Akademije dramskih umjetnosti  (LOT 1) - broj: 01-62-JN-9/18 LOT 1 od 06.06.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske i elektroničke opreme za potrebe Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 2) - broj: 01-62-JN-10/18 LOT 2 od 14.06.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku audio vizuelne opreme za potrebe Filozofskog fakulteta  (LOT 3) - broj: 01-62-JN-8/18 LOT 3 od 31.05.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za potrebe Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 4) - broj: 01-62-JN-10/18 LOT 4 od 31.05.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 5) - broj: 01-62-JN-9/18 LOT 5 od 31.05.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske i elektroničke opreme za potrebe Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 6) - broj: 01-62-JN-9/18 LOT 6 od 30.05.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavke radova na  rekonstrukciji prostorije za fitnes u Paviljonu III Studentskog centra Univerziteta u Tuzli - broj: 01-22-JN-10/18 LOT 2 od 25.05.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stručne literature za potrebe Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli - broj: 01-67-JN-10/18 LOT 2 od 23.05.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stručne literature za potrebe Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli - broj: 01-67-JN-8/18 LOT 3 od 23.05.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stručne literature za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli - broj: 01-67-JN-9/18 LOT 4 od 23.05.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ribe i proizvoda od ribe za potrebe restorana Studentskog centra Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2018. godine - broj: 01-63-JN-7/18 od 21.05.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavke radova za nabavku i ugradnju laminata i pločica u sobama Paviljona II Studentskog centra Univerziteta u Tuzli - broj: 01-22-JN-11/18 LOT 1 od 18.05.2018. god.

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za nabavku potrošnih sredstava za održavanje higijene za potrebe Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2018. godini (LOT 1) - broj: 01-176-JN-15/17 LOT 1 od 18.05.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavke radova na  rekonstrukciji prostorije u Paviljonu I Studentskog centra Univerziteta u Tuzli - broj: 01-22-JN-10/18 LOT 3 od 17.05.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku potrošnog pribora za održavanje higijene za potrebe  Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukumo do 31.12.2018. godine (LOT 2) - broj: 01-176-JN-15/17 LOT 2 od 14.05.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku elektromaterijala za potrebe održavanje objekata Univerziteta u Tuzli (LOT 3) - broj: 01-60-JN-13/18 LOT 3 od 09.05.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku licenciranog softvera u cilju realizacije projekta odobrenog od FMON za potrebe Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 1) - broj: 01-49-JN-9/18 LOT 1 od 09.05.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku softvera u cilju realizacije projekta GEOWEB Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 4) - broj: 01-49-JN-7/18 LOT 4 od 08.05.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavke radova na skidanju postojeće fasade i postavljanju nove fasade na Paviljonu III Studentskog centra Univerziteta u Tuzli - broj: 01-20-JN-15/18 od 07.05.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stručne literature za potrebe Univerziteta u Tuzli - broj: 01-44-JN-10/18 LOT 1 od 24.04.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stručne literature za potrebe Univerziteta u Istočnom Sarajevu - broj: 01-44-JN-10/18 LOT 2 od 24.04.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme za potrebe Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 2) - broj: 01-34-JN-11/18 LOT 2 od 24.04.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 7) - broj: 01-34-JN-11/18 LOT 7 od 24.04.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga štampanja za potrebe Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli - broj: 06/4-39-06-JN/18.7 od 13.04.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga hotelskog smještaja gostiju na Simpoziju INTSIKT 2017 - broj: 06/4-39-05-JN/18.7 od 13.04.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga hotelskog smještaja gostiju na Simpoziju INTSIKT 2018 - broj: 06/4-39-04-JN/18.7 od 10.04.2018. god. 

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme za potrebe Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 6) - broj: 01-34-JN-9/18 LOT 6 od 20.04.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga sanitarnog pregleda nastavnog osoblja Univerziteta u Tuzli - broj: 01-48-JN-8/18 od 19.04.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme (4 osciloskopa) za potrebe Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli (LOT 4) - broj: 01-34-JN-8/18 LOT 4 od 18.04.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme za potrebe Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli (LOT 1) - broj: 01-34-JN-8/18 LOT 1 od 05.04.2018. god.

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za nabavku papira za potrebe Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2018. godini (LOT 2) - broj: 01-25-JN-11/18 LOT 2 od 06.04.2018. god.

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga štampanja upisnog i drugog materijala za akademsku 2018/19 godinu (LOT 1) - broj: 01-15-JN-11/18 LOT 1 od 29.03.2018. god.

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga štampanja matičnih knjiga i druge blokovske robe za potrebe Univerziteta u Tuzli u 2018. godini (LOT 2) - broj: 01-15-JN-13/18 LOT 2 od 29.03.2018. god.

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i deviperizacije objekata i Kampusa Univerziteta u Tuzli u 2018. godini - broj: 01-4-JN-14/18 od 23.03.2018. god.

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za nabavku kancelarijskog potrošnog materijala za potrebe Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2018. godine (LOT 1) - broj: 01-25-JN-11/18 LOT 1 od 28.03.2018. god.

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za nabavku računarskog potrošnog materijala za potrebe Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2018. godine (LOT 3) - broj: 01-25-JN-10/18 LOT 3 od 22.03.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavke radova na zamjeni i ugradnji vrata na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli - broj: 01-26-JN-8/18 od 21.03.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na nabavci i ugradnji unutrašnje stolarije sa djelimičnom adaptacijom prostora kuhinje i restorana u biblioteku i kancelarijski prostor (Mašinski fakultet/Prirodno-matematički fakultet) Univerziteta u Tuzli  - broj: 01-18-JN-8/18 od 20.03.2018. god.

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga štampanja: pregleda predavanja, brošure, plakata, kartica i drugog štampanog materijala za potrebe Univerziteta u Tuzli u 2018. godini(LOT 3) - broj: 01-15-JN-13/18 LOT 3 od 20.03.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavke radova na rekonstrukciji kupatila u Paviljonu II Studentskog centra Univerziteta u Tuzli - broj: 01-12-JN-12/18 od 19.03.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vještačke trave za potrebe Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli (LOT 1) - broj: 01-19-JN-9/18 LOT 1 od 15.03.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vještačke trave za potrebe Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli (LOT 2) - broj: 01-19-JN-9/18 LOT 2 od 15.03.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavke radova na sanaciji krova restorana Studentskog centra Univerziteta u Tuzli - broj: 01-159-JN-10/17 od 05.03.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavke avio karata za potrebe službenih putovanja radnika Univerziteta u Tuzli - broj: 01-16-JN-8/17 od 23.02.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku licenciranog softvera i softverskog paketa u cilju realizacije projekta odobrenog od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke - broj: 01-196-JN-8/17 od 08.02.2018. god.

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma za pružanje usluga servisiranja liftova u objektima Univerziteta u Tuzli u 2018. godini - broj: 01-165-JN-10/17 od 26.01.2018. god. 

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske i elektroničke opreme u cilju realizacije projekta odobrenog od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke - broj: 01-180-JN-10/17 od 25.01.2018. god.

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga servisiranja kopir aparata i printera u objektima Univerziteta u Tuzli u 2018. godini - broj: 01-175-JN-8/17 od 17.01.2018. god. 

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku klima uređaja za laboratorije na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli - broj: 01-169-JN-8/17 od 12.01.2018. god.

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga servisiranje službenih vozila marke VW Univerziteta u Tuzli u 2018. godini - broj: 01-129-JN-10/17 LOT 2 od 09.01.2018. god. 

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga servisiranje službenih vozila marke renault Univerziteta u Tuzli u 2018. godini - broj: 01-129-JN-9/17 LOT 5 od 09.01.2018. god.

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga servisiranje službenih vozila marke škoda Univerziteta u Tuzli u 2018. godini - broj: 01-129-JN-9/17 LOT 6 od 09.01.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske i elektroničke opreme u cilju realizacije projekta Erasmus - BEST SDF za potrebe Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli - broj: 01-115-JN-14/17 od 08.01.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na postavljanju zvučne i toplotne izolacije u objektu Akademije dramskih umjetnosti - broj: 01-168-JN-11/17 od 08.01.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jedne HPLC kolone - broj: 01-155-JN-9/17 od 05.01.2018. god.

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma za pružanje usluga održavanja objekata Univerziteta u Tuzli u 2018. godini - broj: 01-166-JN-8/17 od 04.01.2018. godine

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga servisiranje službenih vozila marke audi Univerziteta u Tuzli u 2018. godini - broj: 01-129-JN-8/17 LOT 1 od 04.01.2018. god.

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga servisiranje službenih vozila marke citroen Univerziteta u Tuzli u 2018. godini - broj: 01-129-JN-8/17 LOT 3 od 04.01.2018. god.

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga servisiranje službenih vozila marke opel Univerziteta u Tuzli u 2018. godini - broj: 01-129-JN-8/17 LOT 4 od 04.01.2018. god.

 

 

 

A R H I V A    2019  2018 2017  2016  2015

 

  Povratak