Odluke o izboru - 2016. godina

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hljeba, slatkih i slanih peciva za potrebe restorana Studentskog centra Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2017. godine - broj: 01-142-JN-10/16 od 28.12.2016. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva za potrebe službenih vozila Univerziteta u Tuzli - broj: 01-134-JN-9/16 od 27.12.2016. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga kolektivnog osiguranja zaposlenika Univerziteta u Tuzli od posljedica nesretnog slučaja u 2017. godini (LOT 1) - broj: 01/137-JN-14/16 LOT 1 od 26.12.2016. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku molerskog materijala za potrebe održavanja objekata Univerziteta u Tuzli (LOT 1) - broj: 01-113-JN-11/16 LOT 1 od 19.12.2016. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vodomaterijala za potrebe održavanja objekata Univerziteta u Tuzli (LOT 2) - broj: 01-113-JN-9/16 LOT 2 od 19.12.2016. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku elektromaterijala za potrebe održavanja objekata Univerziteta u Tuzli (LOT 3) - broj: 01-113-JN-10/16 LOT 3 od 19.12.2016. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ostalog građevinskog materijala za potrebe održavanja objekata Univerziteta u Tuzli (LOT 4) - broj: 01-113-JN-10/16 LOT 4 od 19.12.2016. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača u cilju realizacije projekta "Uređenje prostora i nabavka prioritetne opreme za naučno-istraživački rad" Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli  - broj: 01-84-JN-8/16 od 19.12.2016. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji krova Univerzitetske dvorane Univerziteta u Tuzli - broj: 01-96-JN-11/16 od 19.12.2016. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga fizičkog obezbjeđenja objekata Univerziteta u Tuzli u 2017. godini - broj: 01/107-JN-15/16 od 08.12.2016. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme u cilju realizacije projekta "Evaluacija i praćenje trenažnog statusa perspektivnih sportista u F BiH" Fakulteta za tjelesni odgoj i sport  - broj: 01/116-JN-11/16 od 05.12.2016. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme u cilju realizacije projekta "Opremanje kabineta i nabavka uredskog namještaja i računarske opreme za potrebe umjetničko-nastavnog/naučnog rada na ADU" Akademije dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli (LOT 1) - broj: 01/101-JN-10/16 LOT 1 od 02.12.2016. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ostalih prehrambenih proizvoda i potrošnog pribora za potrebe restorana Studentskog centra Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2017. godine (LOT 8) - broj: 01/108-JN-8/16 LOT 8 od 02.12.2016. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku toplih i hladnih napitaka za potrebe restorana Studentskog centra Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2017. godine (LOT 7) - broj: 01/108-JN-8/16 LOT 7 od 02.12.2016. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ribe i proizvoda od ribe za potrebe restorana Studentskog centra Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2017. godine (LOT 6) - broj: 01/108-JN-8/16 LOT 6 od 02.12.2016. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda za potrebe restorana Studentskog centra Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2017. godine (LOT 5) - broj: 01/108-JN-8/16 LOT 5 od 02.12.2016. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku konzerviranog i zamrznutog voća i povrća za potrebe restorana Studentskog centra Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2017. godine (LOT 4) - broj: 01/108-JN-8/16 LOT 4 od 02.12.2016. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku svježeg voća i povrća za potrebe restorana Studentskog centra Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2017. godine (LOT 3) - broj: 01/108-JN-9/16 LOT 3 od 02.12.2016. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku piletine u komadu, rasjeka piletine i proizvoda od pilećeg mesa za potrebe restorana Studentskog centra Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2017. godine (LOT 2) - broj: 01/108-JN-8/16 LOT 2 od 02.12.2016. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku svježeg junećeg mesa i prerađevina od goveđeg i junećeg mesa za potrebe restorana Studentskog centra Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2017. godine (LOT 1) - broj: 01/108-JN-9/16 LOT 1 od 02.12.2016. god.

 

ODLUKA o dodjeli ugovora za nabavku PC-a, licence za windows i MS office paketa za PC za potrebe Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta - broj: 01-119-JN-8/16 od 29.11.2016. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge štampanja monografije i drugog materijala povodm obilježavanja 40 godina Univerziteta u Tuzli - broj: 01-125-JN-10/16 od 29.11.2016.godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme i softwera za potrebe realizacije projekta "Nabavka računara za biblioteku na Filozofskom fakultetu" Univerziteta u Tuzli LOT 4 - broj: 01/101-JN-9/16 LOT 4 od 21.11.2016. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku elektroničke opreme u cilju realizacije projekta odobrenog od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli LOT 3- broj: 01/101-JN-9/16 LOT 3 od 18.11.2016. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za potrebe realizacije projekta odobrenog od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli LOT 2 - broj: 01/101-JN-10/16 LOT 2 od 14.11.2016. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na adaptaciji prostora na Mašinskom fakultetu - radovi na adaptaciji laboratorije - LOT 2 - broj: 06/6-39-25/16-3 LOT 2 od 11.11.2016. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na adaptaciji prostora na Mašinskom fakultetu - radovi na uređenju dekanata - LOT 3 - broj: 06/6-39-25/16-3 LOT 3 od 11.11.2016. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge štampanja za potrebe Tempusa Baektel projekta Univerziteta u Tuzli - broj: 01-111-JN-9/16 od 07.11.2016.godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme za potrebe Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli - broj: 01-97-JN-13/16 LOT 4 od 04.11.2016.godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme za potrebe Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli - broj: 01-97-JN-13/16 LOT 1 od 03.11.2016.godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme za potrebe Mašinskog fakulteta - Laboratorijske opreme i instrumenata - LOT 2 - broj: 06/6-39-21/16-10 LOT 2 od 04.11.2016. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme i softwera za potrebe Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli - računarska oprema za potrebe laboratorija Mašinskog fakulteta LOT 4 - broj: 06/6-39-20/16.2 LOT 4 od 01.11.2016. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jedne avio karte na relaciji London-Tuzla-London - broj: 01/117-JN-7/16 od 03.11.2016. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme i softwera za potrebe Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli - računarska oprema LOT 3 - broj: 06/6-39-20/16.2 LOT 3 od 25.10.2016. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme i softwera za potrebe Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli - Laptop uređaj za akviziciju podataka LOT 2 - broj: 06/6-39-20/16.2 LOT 2 od 25.10.2016. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme i softwera za potrebe Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli - računarska oprema za potrebe laboratorije za energetiku LOT 1 - broj: 06/6-39-20/16.2 LOT 1 od 25.10.2016. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme za potrebe realizacije projekta "Osavremenjavanje laboratorije za geomehaniku" Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT3) - broj: 01/97-JN-8/16 LOT3 od 27.10.2016. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme za potrebe realizacije projekta "Istraživanje mogućnosti upotrebe alternativnih materijala u cementnoj industriji u cilju smanjenja emisije CO2" Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT2) - broj: 01/97-JN-9/16 LOT2 od 27.10.2016. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge štampanja brošure i reklamnog materijala za potrebe realizacije projekta "Drugi dan prirodnih nauka" Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli - broj: 01/98-JN-8/16 od 27.10.2016. god.

 

Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču za nabavku jedne avio karte za USA za potrebe Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli - broj: 06/9-47-4/16 od 03.10.2016. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarskog potrošnog materijala za potrebe Univerziteta u Tuzli - broj: 01-95-JN-8/16 od 20.10.2016. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na adaptaciji prostora - nabavka i ugradnja PVC prozora na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli - broj: 01-86-JN-11/16 od 12.10.2016.godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli - broj: 01-81-JN-9/16 od 06.10.2016.godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji mokrih čvorova u Paviljnu I Studentskog centra Univerziteta u Tuzli - broj: 01-58-JN-14/16 od 03.10.2016. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku traktora sa priključcima za održavanje kruga Kampusa Univerziteta u Tuzli - broj: 01-92-JN-7/16 od 23.09.2016. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku bojlera za Studentski centar Univerziteta u Tuzli - broj: 01-91-JN-8/16 od 22.09.2016. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga angažovanja agencije za potrebe čišćenja objekata Univerziteta u Tuzli do 31.12.2016. god. - broj: 01-71-JN-8/16 od 22.09.2016. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku licence IMB SPSS Statistics za potrebe Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli - broj: 01-72-JN-8/16 LOT 1

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku osciloskopa za potrebe Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 3)- broj: 01-77-JN-8/16 LOT 3 od 01.09.2016.godine

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga kolektivnog osiguranja studenata prvog ciklusa studija i integriranog prvog i drugog ciklusa studija od posljedica nesretnog slučaja u akademskoj 2016/17. godini Univerziteta u Tuzli, broj:  01-87-JN-11/16 od 25.08.2016. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku licence IBM SPSS za potrebe Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 2)- broj: 01-72-JN-8/16 LOT 2 od 18.07.2016.godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pametnih tabli za potrebe Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 4)- broj: 01-70-JN-7/16 LOT 4 od 18.07.2016.godine


ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 3)- broj: 01-70-JN-6/16 LOT 3 od 14.07.2016.godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge štampanja časopisa "Pulsus" za potrebe Udruženja studenata Medicus Univerziteta u Tuzli (LOT 6)- broj: 01-74-JN-11/16 LOT 6 od 11.07.2016.godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga štampanja časopisa "Ekonomska revija" za potrebe Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 1)- broj: 01-74-JN-11/16 LOT 1 od 07.07.2016.godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga štampanja časopisa "Tehnologica acta" za potrebe Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 2)- broj: 01-74-JN-11/16 LOT 2 od 07.07.2016.godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga štampanja časopisa "Bosanski jezik" za potrebe Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 3)- broj: 01-74-JN-11/16 LOT 3 od 07.07.2016.godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga štampanja časopisa "Sport scientific and Practicas Aspects" za potrebe Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli (LOT 4)- broj: 01-74-JN-11/16 LOT 4 od 07.07.2016.godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga štampanja brošure za potrebe Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 5)- broj: 01-74-JN-11/16 LOT 5 od 07.07.2016.godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hemikalija za potrebe Farmaceutskog fakulteta (LOT 5) - broj: 01-55-JN-9/16 LOT 5 od 01.07.2016.godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku skenera u boji 42" - broj: 01-70-JN-7/16 LOT 1 od 21.06.2016.godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijskog pribora za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta (LOT 22) - broj: 01-55-JN-10/16 LOT 22 od 16.06.2016.godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hemikalija za potrebe Tehnološkog fakulteta (LOT 21) - broj: 01-55-JN-10/16 LOT 21 od 16.06.2016.godine

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga servisiranja kopir aparata i printera u objektima Univerziteta u Tuzli u 2016. godini - broj: 01-42-JN-8/16 od 16.06.2016.godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijskog pribora za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta (LOT 9) - broj: 01-55-JN-9/16 LOT 9 od 16.06.2016.godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijskog pribora za potrebe Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta (LOT 13) - broj: 01-55-JN-5/16 LOT 13 od 15.06.2016.godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hemikalija za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta (LOT 18) - broj: 01-55-JN-10/16 LOT 18 od 13.06.2016.godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hemikalija za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta (LOT 17) - broj: 01-55-JN-11/16 LOT 17 od 13.06.2016.godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijskog pribora za potrebe Tehnološkog fakulteta (LOT 4) - broj: 01-55-JN-11/16 LOT 4 od 13.06.2016.godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hemikalija za potrebe Tehnološkog fakulteta (LOT 3) - broj: 01-55-JN-11/16 LOT 3 od 13.06.2016.godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hemikalija i laboratorijskog pribora za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta (LOT 11) - broj: 01-55-JN-9/16 LOT 11 od 13.06.2016.godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hemikalija za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta (LOT 10) - broj: 01-55-JN-10/16 LOT 10 od 13.06.2016.godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hemikalija za potrebe Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta (LOT 12) - broj: 01-55-JN-10/16 LOT 12 od 13.06.2016.godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hemikalija za potrebe Prirodno-matematičnog fakulteta (LOT 25) - broj: 01-55-JN-11/16 LOT 25 od 13.06.2016.godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijskog pribora za potrebe Farmaceutskog fakulteta (LOT 6) - broj: 01-55-JN-12/16 LOT 6 od 08.06.2016.godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijskog pribora za potrebe Medicinskog fakulteta (LOT 2) - broj: 01-55-JN-8/16 LOT 2 od 08.06.2016.godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hemikalija za potrebe Medicinskog fakulteta (LOT 1) - broj: 01-55-JN-8/16 LOT 1 od 08.06.2016.godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijskog pribora za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta (LOT 29) - broj: 01-55-JN-10/16 LOT 29 od 08.06.2016.godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hemikalija za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta (LOT 28) - broj: 01-55-JN-10/16 LOT 28 od 08.06.2016.godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hemikalija za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta (LOT 24) - broj: 01-55-JN-8/16 LOT 24 od 08.06.2016.godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijskog pribora za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta (LOT 23) - broj: 01-55-JN-9/16 LOT 23 od 08.06.2016.godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijskog pribora za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta (LOT 20) - broj: 01-55-JN-8/16 LOT 20 od 08.06.2016.godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hemikalija za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta (LOT 19) - broj: 01-55-JN-8/16 LOT 19 od 08.06.2016.godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijskog pribora za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta (LOT 16) - broj: 01-55-JN-8/16 LOT 16 od 08.06.2016.godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hemikalija za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta (LOT 15) - broj: 01-55-JN-10/16 LOT 15 od 08.06.2016.godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijskog pribora za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta (LOT 14) - broj: 01-55-JN-8/16 LOT 14 od 08.06.2016.godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijskog pribora za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta (LOT 8) - broj: 01-55-JN-8/16 LOT 8 od 08.06.2016.godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hemikalija za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta (LOT 7) - broj: 01-55-JN-8/16 LOT 7 od 08.06.2016.godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijskog pribora za potrebe Tehnološkog fakulteta (LOT 27) - broj: 01-55-JN-8/16 LOT 27 od 08.06.2016.godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hemikalija za potrebe Tehnološkog fakulteta (LOT 26) - broj: 01-55-JN-8/16 LOT 26 od 08.06.2016.godine

 

 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske i elektroničke opreme - broj: 01-29-JN-9/16 od 31.05.2016.godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku softvera za potrebe Univerziteta u Tuzli - broj: 01-41-JN-8/16 LOT 1 od 18.05.2016.godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge štampanja promotivnog materijala i izradu Monografije - broj: 06/3-39-7/16-5 od 11.05.2016. godine


ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku školskog namještaja za potrebe Univerziteta u Tuzli - broj: 01-28-JN-10/16 od 09.05.2016. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga servisiranja WTF fotometra tip 56 za potrebe Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli - broj: 01-43-JN-9/16 LOT 1 od 10.05.2016. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga servisiranja atomskog absorpcijskog spektrofotometra Analyst 200 i FTIR instrumenta Spectrum BXII  za potrebe Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli - broj: 01-43-JN-9/16 LOT 2 od 10.05.2016. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarskog potrošnog materijala za potrebe Univerziteta u Tuzli - broj: 01-26-JN-9/16 od 20.04.2016. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objakata Univerziteta u Tuzli u 2016. godini - broj: 01-8-JN-13/16 od 20.04.2016. godine

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga štampanja upisnog i drugog materijala za akademsku 2016/17 godinu za potrebe Univerziteta u Tuzli (LOT 1) - broj: 01-27-JN-9/16 LOT 1 od 13.04.2016. god.

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga štampanja diploma za potrebe Univerziteta u Tuzli u 2016. godini (LOT 2) - broj: 01-27-JN-9/16 LOT 2 od 13.04.2016. god.

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga štampanja matičnih knjiga i druge blokovske robe za potrebe Univerziteta u Tuzli (LOT 3) - broj: 01-27-JN-9/16 LOT 3 od 13.04.2016. god.  

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga za štampanje pregleda predavanja, brošure, monografije, plakata i kartica za potrebe Univerziteta u Tuzli (LOT 4) - broj: 01-27-JN-9/16 LOT 4 od 13.04.2016. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji dijela Kampusa za potrebe smještaja Akademije dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli - broj: 01-23-JN-8/16 od 18.03.2016. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku potrošnih sredstava za održavanje higijene za potrebe Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2016. godine (LOT 1) - broj: 01-89-JN-11/15 LOT 1 od 10.03.2016. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pribora za održavanje higijene za potrebe Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2016. godine (LOT 2) - broj: 01-89-JN-10/15 LOT 2 od 10.03.2016. godine

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga servisiranja vozila marke audi Univerziteta u Tuzli u 2016. godini (LOT 1) - broj: 01-6-JN-8/16 LOT 1 od 10.03.2016. god.

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga servisiranja vozila marke VW Univerziteta u Tuzli u 2016. godini (LOT 2) - broj: 01-6-JN-8/16 LOT 2 od 08.03.2016. god.

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga servisiranja vozila marke citroen Univerziteta u Tuzli  2016. godini (LOT 3) - broj: 01-6-JN-8/16 LOT 3 od 08.03.2016. god.

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga servisiranja vozila marke opel Univerziteta u Tuzli  2016. godini (LOT 4) - broj: 01-6-JN-8/16 LOT 4 od 08.03.2016. god.

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga servisiranja vozila marke renault Univerziteta u Tuzli  2016. godini (LOT 5) - broj: 01-6-JN-8/16 LOT 5 od 08.03.2016. god.

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga servisiranja vozila marke škoda Univerziteta u Tuzli  2016. godini (LOT 6) - broj: 01-6-JN-8/16 LOT 6 od 08.03.2016. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku papira za potrebe Univerziteta u Tuzli - broj: 01-89-JN-10/15 LOT 4 od 02.03.2016. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog potrošnog materijala za potrebe Univerziteta u Tuzli - broj: 01-89-JN-9/15 LOT 3 od 29.02.2016. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju klima uređaja za klimatizaciju prostora u zgradi Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli - broj: 01-86-JN-14/15 od 29.02.2016. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ribe i proizvoda od ribe za potrebe restorana Studentskog centra Univerziteta u Tuzli - broj: 01-72-JN-21/15 LOT6 od 18.02.2016. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku svježeg voća i povrća za potrebe restorana Studentskog centra Univerziteta u Tuzli - broj: 01-107-JN-10/15 od 16.02.2016. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga održavanja objekata Univerziteta u Tuzli u 2016. godini - broj: 01-7-JN-10/16 od 12.02.2016. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljenijeg ponuđača za nabavku tri avio karte za potrebe radnika Univerziteta u Tuzli -
broj: 01-12-JN-8/16 od 03.02.2016. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljenijeg ponuđača za nabavku video projektora i platna za projektore za potrebe Univerziteta u Tuzli - broj:  01-94-JN-11/15 LOT 3 od 02.02.2016. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljenijeg ponuđača za nabavku štampača za potrebe Univerziteta u Tuzli - broj:  01-94-JN-10/15
LOT 2 od 02.02.2016. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljenijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 2) - broj:  01-90-JN-10/15 LOT 2 od 15.01.2016. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljenijeg ponuđača za nabavku CO2 inkubatora za potrebe Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 6) - broj:  01-90-JN-12/15 LOT 6 od 12.01.2016. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljenijeg ponuđača za nabavku opreme za molekularno-genetska istraživanja za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 1) - broj:  01-90-JN-14/15 LOT 1 od 12.01.2016. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga štampanja za potrebe Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli - broj:  01-105-JN-8/15 LOT 1 od 13.01.2016. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga štampanja za potrebe Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli - broj:  01-105-JN-8/15 LOT 2 od 13.01.2016. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga štampanja za potrebe Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli - broj:  01-105-JN-8/15 LOT 3 od 13.01.2016. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga štampanja za potrebe Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli - broj:  01-105-JN-8/15 LOT 4 od 13.01.2016. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljenijeg ponuđača za nabavku računara i računarske opreme za potrebe Univerziteta u Tuzli - broj:  01-94-JN-12/15 LOT1 od 11.01.2016. godine

 

 

 

 

 

 

A R H I V A    2019  2018  2017  2016  2015

 

   Povratak