Odluke o izboru - 2015. godina

 

ODLUKA o izboru najpovoljenijeg ponuđača za nabavku softvera za backup i visoku dostupnost i namjenskih softvera za potrebe Univzeriteta u Tuzli - broj:  01-87-JN-10/15 od 21.12.2015. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljenijeg ponuđača za pružanje usluga servisiranja liftova u objektima Univerziteta u Tuzli - broj:  01-77-JN-8/15 LOT 7 od 21.12.2015. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljenijeg ponuđača za nabavku distribuiranog robotskog sistema za potrebe Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli (LOT7) - broj:  01-90-JN-8/15 LOT 7 od 21.12.2015. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljenijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT3) - broj:  01-90-JN-12/15 LOT 3 od 18.12.2015. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljenijeg ponuđača za nabavku HPLC kolona za potrebe Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT4) - broj: 01-90-JN-12/15 LOT 4 od 18.12.2015. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljenijeg ponuđača za nabavku HTZ oprema za zaposlenike Univerziteta u Tuzli - broj:  01-98-JN-8/15 od 17.12.2015. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljenijeg ponuđača za pružanje usluga osiguranja motornih vozila Univerziteta u Tuzli u 2016. godini (LOT2) - broj:  01-97-JN-12/15 (LOT 2) od 16.12.2015. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljenijeg ponuđača za pružanje usluga kolektivnog osiguranja zaposlenika Univerziteta u Tuzli od posljedica nesretnog slučaja u 2016. godini (LOT 1) - broj:  01-97-JN-12/15 LOT 1 od 16.12.2015. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljenijeg ponuđača za nabavku ribe i proizvoda od ribe za potrebe restorana Studentskog centra - broj:  01-72-JN-11/15 LOT 6 od 14.12.2015. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljenijeg ponuđača za nabavku piletine u komadu, rasjeka piletine i proizvoda od pilećeg mesa za potrebe restorana Studentskog centra - broj:  01-72-JN-11/15 LOT 2 od 14.12.2015. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljenijeg ponuđača za nabavku goriva za potrebe službenih vozila Univerziteta u Tuzli u 2016. godini - broj:  01-93-JN-10/15 od 09.12.2015. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljenijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji podova u učionicama Prirodno-matematičkog fakulteta i Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli - broj:  01-63-JN-10/15 od 08.12.2015. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljenijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji mokrih čvorova u Paviljonu I Studentskog centra

 

ODLUKA o izboru najpovoljenijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme za potrebe Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 9) - broj:  01-90-JN-12/15 LOT 9 od 07.12.2015. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljenijeg ponuđača za nabavku opreme za potrebe Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli - oprema za akvizicuju i snimanje (LOT 8) - broj:  01-90-JN-8/15 LOT 8 od 07.12.2015. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljenijeg ponuđača za nabavku opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli - uređaj za lančanu reakciju polimeraze (LOT 5) - broj:  01-90-JN-8/15 LOT 5 od 04.12.2015. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljenijeg ponuđača za nabavku opreme za potrebe Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli - uređaj za hladno vakumsko upresavanje uzoraka (LOT 12) - broj:  01-90-JN-8/15 LOT 12 od 04.12.2015. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljenijeg ponuđača za nabavku opreme za potrebe Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli - uređaji za brušenje i poliranje matelografskih uzoraka (LOT 11) - broj:  01-90-JN-8/15 LOT 11 od 04.12.2015. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljenijeg ponuđača za nabavku mikroskopa za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT14) - broj:  01-90-JN-8/15 LOT 14 od 01.12.2015. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljenijeg ponuđača za nabavku 3D printera za potrebe Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli - broj:  01-90-JN-8/15 LOT 10 od 30.11.2015

 

 

A R H I V A    2018  2017  2016  2015

 

   Povratak