Odluke o izboru

  

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku dvije avio karte - broj: 01-60-JN-8/17 LOT 1 od 18.05.2017. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku tri avio karte - broj: 01-60-JN-8/17 LOT 2 od 18.05.2017. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme u cilju realizacije projekta "Opremanje i uređenje Laboratorije za translatologiju" Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli - broj: 01-30-JN-8/17 od 15.05.2017. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku klima uređaja za potrebe Fakulteta za tjelesni odgoj i sport - broj: 01-32-JN-8/17 od 11.05.2017. god.

 

Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga štampanja upisnog i drugog materijala za akademsku 2017/18 godinu za potrebe Univerziteta u Tuzli (LOT 1) - broj: 01-20-JN-12/17 LOT 1 od 09.05.2017. god.

 

Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga štampanja diploma za potrebe Univerziteta u Tuzli u 2017. godini (LOT 2) - broj: 01-20-JN-10/17 LOT 2 od 09.05.2017. god.

 

Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga štampanja matičnih knjiga i druge blokovske robe za potrebe Univerziteta u Tuzli (LOT 3) - broj: 01-20-JN-10/17 LOT 3 od 09.05.2017. god.

 

Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga štampanja pregleda predavanja, brošure, plakata, kartica i drugog štampanog materijala za potrebe Univerziteta u Tuzli (LOT 4) - broj: 01-20-JN-11/17 LOT 4 od 09.05.2017. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekata Univerziteta u Tuzli u 2017. godini - broj: 01-18-JN-13/17 od 24.04.2017. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog namještaja za potrebe Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 3) - broj: 01-157-JN-10/16 LOT 3 od 18.04.2017. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku tri avio karte - broj: 01-21-JN-7/17 od 13.04.2017. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku avio karte - broj: 01-19-JN-7/17 od 11.04.2017. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog namještaja za potrebe Akademije dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli (LOT 2) - broj: 01-157-JN-10/16 LOT 2 od 16.03.2017. god.

 

Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga servisiranja liftova u objektima Univerziteta u Tuzli u 2017. godini - broj: 01-4-JN-14/17 od 16.03.2017. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku potrošnih sredstava za održavanje higijene za potrebe Univerziteta u Tuzli - broj: 01-9-JN-9/17 LOT 1 od 17.03.2017. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku potrošnog pribora za održavanje higijene za potrebe Univerziteta u Tuzli - broj: 01-9-JN-9/17 LOT 2 od 17.03.2017. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog potrošnog materijala za potrebe Univerziteta u Tuzli - broj: 01-9-JN-10/17 LOT 3 od 17.03.2017. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku papira za potrebe Univerziteta u Tuzli - broj: 01-9-JN-9/17 LOT 4 od 17.03.2017. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarskog potrošnog materijala za potrebe Univerziteta u Tuzli - broj: 01-9-JN-9/17 LOT 5 od 17.03.2017. god.

 

Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga servisiranja službenih vozila marke audi Univerziteta u Tuzli u 2017. godini - broj: 01-144-JN-11/17 LOT 1 od 15.03.2017. god.

 

Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga servisiranja službenih vozila marke VW Univerziteta u Tuzli u 2017. godini - broj: 01-144-JN-11/17 LOT 2 od 13.03.2017. god.

 

Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga servisiranja službenih vozila marke citroen Univerziteta u Tuzli u 2017. godini - broj: 01-144-JN-10/17 LOT 3 od 13.03.2017. god.

 

Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga servisiranja službenih vozila marke opel Univerziteta u Tuzli u 2017. godini - broj: 01-144-JN-10/16 LOT 4 od 15.03.2017. god.

 

Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga servisiranja službenih vozila marke renault Univerziteta u Tuzli u 2017. godini - broj: 01-144-JN-10/16 LOT 5 od 15.03.2017. god.

 

Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga servisiranja službenih vozila marke škoda Univerziteta u Tuzli u 2017. godini - broj: 01-144-JN-9/17 LOT 6 od 13.03.2017. god.

 

Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga servisiranja kopir aparata u objektima Univerziteta u Tuzli - broj: 01-5-JN-8/17 od 13.03.2017. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stručne literature za Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli - broj: 01-165-JN-9/16 od 10.02.2017. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na rekonstrukciji Amfiteatra A1 na Filozofskom fakultetu - broj: 01-51-JN-9/16 od 06.02.2017. god.

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga održavanja objekata Univerziteta u Tuzli u 2017. godini - broj: 01-143-JN-9/17 LOT 1 od 06.02.2017. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za potrebe realizacije projekta za Filozofski fakultet  (LOT 1) - broj: 01-157-JN-8/16 LOT 1 od 06.02.2017. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za potrebe realizacije projekta za Ekonomski fakultet  (LOT 2) - broj: 01-157-JN-9/16 LOT 2 od 06.02.2017. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za potrebe realizacije Tempus projekta SHEQA I CUBRIK Fakulteta elektrotehnike  (LOT 3) - broj: 01-157-JN-8/16 LOT 3 od 06.02.2017. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za radove na adaptaciji prostora u Kampusu Univerziteta- zgrada 27 za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta (LOT 1) - realzicija projekta FP7 - broj: 01-103-JN-9/16 LOT 1 od 01.02.2017. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za radove na zamjeni stolarije u Kampusu Univerziteta- zgrada 27 za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta (LOT 2) - realzicija projekta FP7 - broj: 01-103-JN-10/16 LOT 2 od 01.02.2017. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji suterenskog prostora "bivši internet klub" u oglednu sudnicu za potrebe Pravnog fakulteta - broj: 01-114-JN-12/16 od 30.01.2016. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku HTZ opreme za zaposlenike Univerziteta u Tuzli (LOT 1) - broj: 01-122-JN-9/16 LOT 1 od 16.01.2017. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku rezervnih dijelova za računare i mrežu za potrebe Univerziteta u Tuzli - broj: 01-121-JN-15/16 od 16.01.2017. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku mašine za sječenje metalografskih uzoraka u cilju realizacije projekata "Nabavka mašine za sječenje metalografskih uzoraka" Mašinskog fakulteta (LOT 1) - broj: 01-120-JN-8/17 LOT 1 od 12.01.2017. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku alata i mjerne opreme za laboratorij proizvodne tehnologije Mašinskog fakulteta (LOT 2) - broj: 01-120-JN-9/17 LOT 2 od 09.01.2017. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga osiguranja motornih vozila Univerziteta u Tuzli u 2017. godini (LOT 2) - broj: 01-137-JN-14/16 LOT 2 od 06.01.2017. god.

 

 

 

A R H I V A   2016  2015