Odluke o izboru

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na ugradnji PVC stolarije na objektima KN-8 i Al bravarije na objektima KN-6 i KN-8 Kampusa Univerziteta u Tuzli, broj: 01-82-JN-14//20 od 28.10.2020. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju PVC stolarije u sali 207 Ekonomskog fakulteta, broj: 01-95-JN-11//20 od 26.10.2020. god.

 

ODLUKA o dodjeli Ugovora za nabavku molerskih radova u prostoru Tehnološkog fakulteta, broj: 01-91-JN-10/20 od 23.10.2020. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju klima uređaja za potrebe Ekonomskog fakulteta, broj: 01-96-JN-8//20 LOT 1 od 20.10.2020. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju klima uređaja za potrebe Ekonomskog fakulteta, broj: 01-96-JN-8//20 LOT 2 od 20.10.2020. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za Fakultet elektrotehnike - LOT 1, broj: 01-81-JN-10/20 LOT 1 od 08.10.2020. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za Fakultet elektrotehnike - LOT 2, broj: 01-81-JN-10/20 LOT 2 od 08.10.2020. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja za Mašinski fakultet - LOT 1, broj: 01-66-JN-9/20 LOT 1 od 06.10.2020. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja za Filozofski fakultet - LOT 2, broj: 01-66-JN-9/20 LOT 2 od 07.10.2020. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hemikalija za potrebe Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 12), broj: 01-39-JN-111/20 LOT 12 od 14.09.2020. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hemikalija za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 7), broj: 01-39-JN-10/20 LOT 7 od 14.09.2020. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hemikalija za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 8), broj: 01-39-JN-11/20 LOT 8 od 14.09.2020. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske i elektroničke opreme za Prirodno-matematičkifakultet - LOT 4, broj: 01-44-JN-30/20 LOT 4 od 23.09.2020. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na zamjeni stolarije na sjevernoj strani Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, broj: 01-44-JN-24/20 od 18.09.2020. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hemikalija i laboratorijskog pribora za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 2), broj: 01-39-JN-10/20 LOT 2 od 10.09.2020. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijskog pribora za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 3), broj: 01-39-JN-10/20 LOT 3 od 10.09.2020. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga kolektivnog osiguranja studenata prvog ciklusa studija i integriranog prvog i drugog ciklusa studija Univerziteta u Tuzli od posljedica nesretnog slučaja u akademskoj 2020/21 godini  - broj: 01-72-JN-11/20 od 07.09.2020. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hemikalija i laboratorijskog pribora za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 10), broj: 01-39-JN-10/20 LOT 10 od 03.09.2020. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hemikalija i laboratorijskog pribora za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 1), broj: 01-39-JN-10/20 LOT 1 od 01.09.2020. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hemijskih reagenasa za Prirodno-matematički  fakultet Univerziteta u Tuzli (LOT 14), broj: 01-39-JN-9/20 LOT 14 od 31.08.2020. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hemikalija i laboratorijskog pribora za Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 11), broj: 01-39-JN-11/20 LOT 11 od 31.08.2020. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hemikalija za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 9), broj: 01-39-JN-10/20 LOT 9 od 31.08.2020. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijskog pribora za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 6), broj: 01-30-JN-11/20 LOT 6 od 31.08.2020. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na uredjenju prostorija za univerzitetsku arhivu u objektu KN 5 Kampusa Univerziteta u Tuzli, broj: 01-42-JN-8/20 od 15.07.2020. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stručne literature za potrebe Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 1), broj: 01-36-JN-8/20 LOT 1 od 15.07.2020. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stručne literature za potrebe Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 2), broj: 01-36-JN-8/20 LOT 2 od 15.07.2020. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stručne literature za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 3), broj: 01-36-JN-8/20 LOT 3 od 15.07.2020. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stručne literature za potrebe Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 4), broj: 01-36-JN-8/20 LOT 4 od 15.07.2020. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske i elektroničke opreme za potrebe Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 7), broj: 01-28-JN-13/20 LOT 7 od 03.07.2020. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske i elektroničke opreme za potrebe Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 6), broj: 01-28-JN-10/20 LOT 6 od 30.06.2020. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske i elektroničke opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 3), broj: 01-28-JN-9/20 LOT 3 od 30.06.2020. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske i elektroničke opreme za potrebe Centra za kvalitet (LOT 5), broj: 01-28-JN-11/20 LOT 5 od 30.06.2020. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske i elektroničke opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 4), broj: 01-28-JN-10/20 LOT 4 od 29.06.2020. god.

 

ODLUKA o dodjeli ugovora za izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije elektroinstalacija u objektu Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, broj: 01-25-JN-13/20 od 19.06.2020. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske i elektroničke opreme za potrebe Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 2), broj: 01-28-JN-10/20 LOT 2 od 18.06.2020. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za potrebe Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 1), broj: 01-28-JN-8/20 LOT 1 od 18.06.2020. god.

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za nabavku molerskog materijala, vodomaterijala, gradevinskog materijala i alata (LOT 1), sa sukcesivnom isporukom sa mogučnošću zaključenja Okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem za 2020. godinu, broj: 01-19-JN-12/20 LOT 1 od 10.06.2020. godine

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za nabavku elektromaterijala (LOT 2), sa sukcesivnom isporukom sa mogučnošću zaključenja Okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem za 2020. godinu, broj: 01-19-JN-14/20 LOT 2 od 08.06.2020. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na uredjenju laboratorijskog kompleksa Mašinskog fakulteta u Kampusu Univerziteta u Tuzli, broj: 01-32-JN-9/20 od 10.06.2020. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za radove na rekonstrukciji tenis terena i opremanje pratećom opremom u Kampusu Univerziteta u Tuzli, broj: 01-15-JN-8/20 od 08.06.2020. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme za potrebe Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 1), broj: 01-22-JN-11/20 LOT 1 od 03.06.2020. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 5), broj: 01-22-JN-13/20 LOT 5 od 03.06.2020. god.

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za nabavku pružanja usluga štampanja diploma za potrebe Univerziteta u Tuzli u 2020. godini, broj: 01-37-JN-11/19 od 04.06.2020. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme za potrebe Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli (LOT 6), broj: 01-22-JN-10/20 LOT 6 od 28.05.2020. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i postavljanja savremene podloge za basket u Kampusu Univerziteta u Tuzli, broj: 01-14-JN-8/20 od 22.05.2020. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme za potrebe Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 4), broj: 01-22-JN-14/20 LOT 4 od 21.05.2020. god.

 

ODLUKA o dodjeli ugovora za nabavku molerskih radova u laboratorijama Tehnološkog fakulteta, broj: 01-20-JN-16/20 od 19.05.2020. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 3), broj: 01-22-JN-14/20 LOT 3 od 30.04.2020. god.

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za nabavku potrošnih sredstava za održavanje higijene za potrebe Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2020. godine (LOT 1), broj: 01-169-JN-9/19 LOT 1 od 27.04.2020. godine

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za nabavku potrošnog pribora za održavanje higijene za potrebe Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2020. godine (LOT 2), broj: 01-169-JN-8/19 LOT 2 od 02.04.2020. godine

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga održavanja higijene objekata Univerziteta u Tuzli do 31.12.2020. godine, broj: 01-29-JN-8/20 od 02.04.2020. godine

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga štampanja pregleda predavanja, Brošura, plakata i drugog štampanog materijala za potrebe Univerziteta u Tuzli u 2020. godini (LOT 3), broj: 01-5-JN-10/20 LOT 3 od 02.04.2020. godine

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga štampanja matičnih knjiga i druge blokovske robe za potrebe Univerziteta u Tuzli u 2020. godini (LOT 2), broj: 01-5-JN-9/20 LOT 2 od 02.04.2020. godine

 

ODLUKA o izboru u postupku zajedničke javne nabavke Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Banja Luci za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laptopa za potrebe Univerziteta u Tuzli (LOT 1) - broj: 01-174-JN-8/19 LOT 1 od 23.03.2020. god.

 

ODLUKA o izboru u postupku zajedničke javne nabavke Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Banja Luci za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku razvojnih ploča za potrebe Univerziteta u Tuzli (LOT 2) - broj: 01-174-JN-16/19 LOT 2 od 23.03.2020. god.

 

ODLUKA o izboru u postupku zajedničke javne nabavke Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Banja Luci za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku servera za potrebe Univerziteta u Tuzli (LOT 3) - broj: 01-174-JN-15/19 LOT 3 od 23.03.2020. god.

 

ODLUKA o izboru u postupku zajedničke javne nabavke Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Banja Luci za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske i elektronske opreme za potrebe Univerziteta u Banja Luci (LOT 4) - broj: 01-174-JN-15/19 LOT 4 od 23.03.2020. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga fizičkog obezbjeđenja objekata Univerziteta u Tuzli u 2020. godini, broj: 01-13-JN-9/20 od 17.03.2020.2020. godine

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga servisiranja službenog vozila marke škoda-superb Univerziteta u Tuzli u 2020. godini (LOT1), broj: 01-172-JN-9/19 LOT 1 od 03.03.2020. godine

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga servisiranja službenog vozila marke  audi i vw Univerziteta u Tuzli u 2020. godini (LOT2), broj: 01-172-JN-8/19 LOT 2 od 03.03.2020. godine

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga servisiranja traktora Dong Feng DF-304 za potrebe Univerziteta u Tuzli u 2020. godini, broj: 01-172-JN-8/19 LOT 4 od 03.03.2020. godine

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za nabavku kancelarijskog potrošnog materijala za potrebe Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2020. godine (LOT 1), broj: 01-170-JN-9/19 LOT 1 od 28.02.2020. godine

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za nabavku papira za potrebe Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2020. godine (LOT 2), broj: 01-170-JN-9/19 LOT 2 od 28.02.2020. godine

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za nabavku računarskog potrošnog materijala za potrebe Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2020. godine (LOT 3), broj: 01-170-JN-9/19 LOT 3 od 28.02.2020. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijskog pribora za potrebe Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 1), broj: 01-161-JN-10/19 LOT 1 od 24.02.2020. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hemikalija za Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli (LOT 3), broj: 01-161-JN-9/19 LOT 3 od 24.02.2020. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hemikalija za Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli (LOT 5), broj: 01-161-JN-9/19 LOT 5 od 24.02.2020. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 1), broj: 01-186-JN-8/19 od 24.02.2020. god.

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma za nabavku ribe i proizvoda od ribe (LOT 6) za potrebe restorana Studentskog centra sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2020. godine, broj: 01-106-JN-8/19 LOT 6 od 17.02.2020. godine

 

ODLUKA o izboru u postupku zajedničke javne nabavke Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Banja Luci za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme za potrebe Univerziteta u Tuzli (LOT 1) - broj: 01-175-JN-8/19 LOT 1 od 14.02.2020. god.

 

ODLUKA o izboru u postupku zajedničke javne nabavke Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Banja Luci za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme za potrebe Univerziteta u Sarajevu (LOT 2) - broj: 01-175-JN-9/19 LOT 2 od 14.02.2020. god.

 

ODLUKA o izboru u postupku zajedničke javne nabavke Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Banja Luci za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme za potrebe Univerziteta u Banja Luci (LOT 3) - broj: 01-175-JN-0/19 LOT 3 od 14.02.2020. god.

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma za pružanje usluga servisiranja liftova u objektima Univerziteta u Tuzli u 2020. godini, broj 01-156-JN-8/19 od 29.01.2020. godine

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za nabavku svježeg junećeg mesa i prerađevina od goveđeg i junećeg mesa za potrebe restorana Studentskog centra sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2020. godine, broj: 01-165-JN-9/19 od 28.01.2020. godine

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma za pružanje usluga održavanja objekata Univerziteta u Tuzli u 2020. godini, broj: 01-129-JN-8/19 od 28.01.2020. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laptopa za Fakultet za tjelesni odgoj i sport u cilju realizacije projekta "Nabavka dijagnostičke opreme" (LOT 2), broj 01-143-JN-10/19 LOT 2 od 28.01.2020. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kamera i stativa za snimanje i dijagnostiku za Fakultet za tjelesni odgoj i sport u cilju realizacije projekta odobrenog od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (LOT 3), broj 01-143-JN-10/19 LOT 3 od 28.01.2020. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju Al bravarije (glavna ulazna vrata) na zgradi Medicinskog fakulteta, broj 01-176-JN-8/19 od 27.01.2020. god.

 

 

 

 

 

A R H I V A    2019  2018  2017  2016  2015