Odluke o izboru

 

ODLUKA O DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA I UGOVORA za nabavku kancelarijskog potrošnog materijala za potrebe Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2019. godine (LOT1) - broj: 01-167-JN-10/18 LOT 1 od 08.02.2019. godine

 

ODLUKA O DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA I UGOVORA za nabavku svježeg voća i povrća za potrebe restorana Studentskog centra sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2019. godine (LOT3) - broj: 01-110-JN-14/18 LOT 3 od 06.02.2019. godine

 

ODLUKA O DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA I UGOVORA za nabavku konzerviranog i zamrznutog voća i povrća za potrebe restorana Studentskog centra sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2019. godine (LOT4) - broj: 01-110-JN-14/18 LOT 4 od 06.02.2019. godine

 

ODLUKA O DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA I UGOVORA za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda za potrebe restorana Studentskog centra sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2019. godine (LOT5) - broj: 01-110-JN-14/18 LOT 5 od 06.02.2019. godine

 

ODLUKA O DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA I UGOVORA za nabavku svježeg junećeg mesa i prerađevina od goveđeg i junećeg mesa za potrebe restorana Studentskog centra sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2019. godine (LOT1) - broj: 01-110-JN-16/18 LOT 1 od 05.02.2019. godine

 

ODLUKA O DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA I UGOVORA za nabavku piletine u komadu, rasjeka piletine i proizvoda od pilećeg mesa za potrebe restorana Studentskog centra sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2019. godine (LOT2) - broj: 01-110-JN-14/18 LOT 2 od 05.02.2019. godine

 

ODLUKA O DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA I UGOVORA za nabavku papira za potrebe Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2019. godine (LOT2) - broj: 01-167-JN-9/18 LOT 2 od 05.02.2019. godine

 

ODLUKA O DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA I UGOVORA za nabavku računarskog potrošnog materijala za potrebe Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2019. godine (LOT3) - broj: 01-167-JN-9/18 LOT 3 od 05.02.2019. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i deviperizacije objekata i Kampusa Univerziteta u Tuzli u 2019. godini - broj: 01-145-JN-13/18 od 05.02.2019. godine

 

ODLUKA O DODJELI UGOVORA za nabavku softvera za Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli  - broj: 01-154-JN-9/18 od 04.02.2019. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji elektroinstalacija u studentskom restoranu i zamjena stropa u holu na ulazu u restoran i sali za usluživanje Studentskog centra Univerziteta u Tuzli - broj: 01-168-JN-11/18 od 01.02.2019. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stručne literature za potrebe Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli - broj: 01-183-JN-8/18 od 25.01.2019. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laserskog printera za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta - broj: 01-163-JN-9/18 LOT 3 od 25.01.2019. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku video projektora za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta - broj: 01-163-JN-8/18 LOT 1 od 25.01.2019. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske i elektroničke opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta - broj: 01-163-JN-8/18 LOT 2 od 25.01.2019. god.

 

ODLUKA O DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA za pruženje usluga održavanja objekata Univerziteta u Tuzli u 2019.godini  - broj: 01-158-JN-8/18 od 25.01.2019. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga fizičkog obezbjeđenja objekata Univerziteta u Tuzli u 2019. godini - broj: 01-175-JN-10/18 od 23.01.2019. god.

 

ODLUKA O DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA za nabavku toplih i hladnih napitaka za potrebe restorana Studentskog centra sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2019.. godine  - broj: 01-177-JN-11/18 od 22.01.2019. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na rekonstrukciji prostora bivšeg Studentskog restorana radi uspostave biblioteke sa čitaonicom Pravnog fakulteta - broj: 01-156-JN-7/18 od 21.01.2019. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stručne literature za potrebe Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli - broj: 01-169-JN-8/18 LOT 1 od 21.01.2019. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stručne literature za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli - broj: 01-169-JN-8/18 LOT 2 od 21.01.2019. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme za potrebe Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli - broj: 01-155-JN-8/18 od 21.01.2019. god.

 

ODLUKA O DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA I UGOVORA za pružanje usluga štampanja matičnih knjiga i druge blokovske robe za potrebe Univerziteta u Tuzli u 2019. godini (LOT 2) - broj: 01-141-JN-10/18 LOT 2 od 21.01.2019. godine

 

ODLUKA O DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA I UGOVORA za pružanje usluga štampanja pregleda predavanja, brošura, plakata i drugog štampanog materijala za potrebe Univerziteta u Tuzli u 2019. godini (LOT 3) - broj: 01-141-JN-10/18 LOT 3 od 21.01.2019. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku videoprojektora za potrebe Univerziteta u Tuzli - broj: 01-159-JN-9/18 od 15.01.2019. god.

 

ODLUKA O DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA I UGOVORA za pružanje usluga štampanja diploma za potrebe Univerziteta u Tuzli u 2019. godini - broj: 01-141-JN-8/18 LOT 1 od 11.01.2019. godine

 

 

 

 

 

 

A R H I V A    2018  2017  2016  2015