Odluke o izboru

 

ODLUKA o izboru u postupku zajedničke javne nabavke Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Banja Luci za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laptopa za potrebe Univerziteta u Tuzli (LOT 1) - broj: 01-174-JN-8/19 LOT 1 od 23.03.2020. god.

 

ODLUKA o izboru u postupku zajedničke javne nabavke Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Banja Luci za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku razvojnih ploča za potrebe Univerziteta u Tuzli (LOT 2) - broj: 01-174-JN-16/19 LOT 2 od 23.03.2020. god.

 

ODLUKA o izboru u postupku zajedničke javne nabavke Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Banja Luci za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku servera za potrebe Univerziteta u Tuzli (LOT 3) - broj: 01-174-JN-15/19 LOT 3 od 23.03.2020. god.

 

ODLUKA o izboru u postupku zajedničke javne nabavke Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Banja Luci za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske i elektronske opreme za potrebe Univerziteta u Banja Luci (LOT 4) - broj: 01-174-JN-15/19 LOT 4 od 23.03.2020. god.

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga servisiranja službenog vozila marke škoda-superb Univerziteta u Tuzli u 2020. godini (LOT1), broj: 01-172-JN-9/19 LOT 1 od 03.03.2020. godine

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga servisiranja službenog vozila marke  audi i vw Univerziteta u Tuzli u 2020. godini (LOT2), broj: 01-172-JN-8/19 LOT 2 od 03.03.2020. godine

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga servisiranja traktora Dong Feng DF-304 za potrebe Univerziteta u Tuzli u 2020. godini, broj: 01-172-JN-8/19 LOT 4 od 03.03.2020. godine

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za nabavku kancelarijskog potrošnog materijala za potrebe Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2020. godine (LOT 1), broj: 01-170-JN-9/19 LOT 1 od 28.02.2020. godine

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za nabavku papira za potrebe Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2020. godine (LOT 2), broj: 01-170-JN-9/19 LOT 2 od 28.02.2020. godine

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za nabavku računarskog potrošnog materijala za potrebe Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2020. godine (LOT 3), broj: 01-170-JN-9/19 LOT 3 od 28.02.2020. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijskog pribora za potrebe Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 1), broj: 01-161-JN-10/19 LOT 1 od 24.02.2020. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hemikalija za Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli (LOT 3), broj: 01-161-JN-9/19 LOT 3 od 24.02.2020. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hemikalija za Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli (LOT 5), broj: 01-161-JN-9/19 LOT 5 od 24.02.2020. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 1), broj: 01-186-JN-8/19 od 24.02.2020. god.

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma za nabavku ribe i proizvoda od ribe (LOT 6) za potrebe restorana Studentskog centra sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2020. godine, broj: 01-106-JN-8/19 LOT 6 od 17.02.2020. godine

 

ODLUKA o izboru u postupku zajedničke javne nabavke Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Banja Luci za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme za potrebe Univerziteta u Tuzli (LOT 1) - broj: 01-175-JN-8/19 LOT 1 od 14.02.2020. god.

 

ODLUKA o izboru u postupku zajedničke javne nabavke Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Banja Luci za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme za potrebe Univerziteta u Sarajevu (LOT 2) - broj: 01-175-JN-9/19 LOT 2 od 14.02.2020. god.

 

ODLUKA o izboru u postupku zajedničke javne nabavke Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Banja Luci za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme za potrebe Univerziteta u Banja Luci (LOT 3) - broj: 01-175-JN-0/19 LOT 3 od 14.02.2020. god.

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma za pružanje usluga servisiranja liftova u objektima Univerziteta u Tuzli u 2020. godini, broj 01-156-JN-8/19 od 29.01.2020. godine

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za nabavku svježeg junećeg mesa i prerađevina od goveđeg i junećeg mesa za potrebe restorana Studentskog centra sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2020. godine, broj: 01-165-JN-9/19 od 28.01.2020. godine

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma za pružanje usluga održavanja objekata Univerziteta u Tuzli u 2020. godini, broj: 01-129-JN-8/19 od 28.01.2020. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laptopa za Fakultet za tjelesni odgoj i sport u cilju realizacije projekta "Nabavka dijagnostičke opreme" (LOT 2), broj 01-143-JN-10/19 LOT 2 od 28.01.2020. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kamera i stativa za snimanje i dijagnostiku za Fakultet za tjelesni odgoj i sport u cilju realizacije projekta odobrenog od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (LOT 3), broj 01-143-JN-10/19 LOT 3 od 28.01.2020. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju Al bravarije (glavna ulazna vrata) na zgradi Medicinskog fakulteta, broj 01-176-JN-8/19 od 27.01.2020. god.

 

 

 

 

 

A R H I V A    2019  2018  2017  2016  2015