Odluke o izboru

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na rekonstrukciji sanitarnog čvora u objektu KN-4 u Kampusu Univerziteta u Tuzli - broj: 01-103-JN-8/19 od 08.10.2019. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hljeba, slatkih i slanih peciva za potrebe Studentskog restorana Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2020.godine  - broj: 01-105-JN-7/19 od 08.10.2019. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske i elektroničke opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 1) - broj: 01-76-JN-8/19 LOT 1 od 23.09.2019. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske i elektroničke opreme za potrebe Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 3) - broj: 01-76-JN-8/19 LOT 3 od 20.09.2019. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku profesionalnog mikrofona za logopedski rad za potrebe Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 5) - broj: 01-76-JN-8/19 LOT 5 od 20.09.2019. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske i elektroničke opreme za Akademiju dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli (LOT 6) - broj: 01-76-JN-11/19 LOT 6 od 20.09.2019. god.
 

 

ODLUKA O DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA I UGOVORA za pružanje usluga agencije za čišćenje na period do 31.12.2019. godine za potrebe čišćenja objekata Univerziteta u Tuzli) - broj: 01-75-JN-8/19 od 18.09.2019. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba za opremanje biblioteke sa čitaonicom Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli - broj: 01-62-JN-9/19 od 06.09.2019. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme za potrebe Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli - broj: 01-34-JN-8/19 od 02.09.2019. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 4) - broj: 01-51-JN-12/19 LOT 4 od 29.08.2019. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za opremanja amfiteatra A1 na Filozofskom  fakultetu Univerziteta u Tuzli - broj: 01-65-JN-9/19 od 26.08.2019. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme za potrebe Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 6) - broj: 01-51-JN-12/19 LOT 6 od 27.08.2019. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga kolektivnog osiguranja studenata prvog ciklusa studija i integriranog prvog i drugog ciklusa studija od posljedica nesretnog slučaja u akademskoj 2019/20 godini Univerziteta u Tuzli - broj: 01-85-JN-12/19 od 26.08.2018. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 5) - broj: 01-51-JN-9/19 LOT 5 od 26.08.2019. god.

 

ODLUKA O DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA I UGOVORA za nabavku piletine u komadu, rasjeka piletine i proizvoda od pilećeg mesa za potrebe restorana Studentskog centra sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2019. godine - broj: 01-83-JN-8/19 od 22.08.2019. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme za potrebe Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 3) - broj: 01-51-JN-9/19 LOT 3 od 22.08.2019. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme za potrebe Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (LOT 9) - broj: 01-51-JN-10/19 LOT 9 od 22.08.2019. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za potrebe Univerziteta u Tuzli (LOT 1) - broj: 01-61-JN-13/19 LOT 1od 21.08.2019. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme za potrebe Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli - broj: 01-51-JN-8/19 LOT 1 od 20.08.2019. god.

 

ODLUKA o izboru u postupku zajedničke javne nabavke Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Banja Luci za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme za potrebe Univerziteta u Tuzli (LOT 1) - broj: 01-27-JN-7/19 LOT 1 od 14.08.2019. god.

 

ODLUKA o izboru u postupku zajedničke javne nabavke Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Banja Luci za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku mrežne opreme za potrebe Univerziteta u Tuzli (LOT 2) u cilju realizacije projekta "BENEFIT" - broj: 01-28-JN-9/19 LOT 2 od 14.08.2019. god.

 

ODLUKA o izboru u postupku zajedničke javne nabavke Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Banja Luci za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme za potrebe Univerziteta u Banja Luci (LOT 3) - broj: 01-27-JN-7/19 LOT 3 od 14.08.2019. god.

 

ODLUKA o izboru u postupku zajedničke javne nabavke Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Banja Luci za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske i elektronske opreme za potrebe Univerziteta u Sarajevu (LOT 4) u cilju realizacije projekta "BENEFIT" - broj: 01-28-JN-7/19 LOT 4 od 14.08.2019. god.

 

ODLUKA o izboru u postupku zajedničke javne nabavke Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Banja Luci za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske i elektronske opreme za potrebe Univerziteta u Banja Luci (LOT 5) u cilju realizacije projekta "BENEFIT" - broj: 01-28-JN-13/19 LOT 5 od 14.08.2019.god.

 

ODLUKA o izboru u postupku zajedničke javne nabavke Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Banja Luci za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme za potrebe Univerziteta u Sarajevu (LOT 2) u cilju realizacije projekta "BENEFIT" - broj: 01-27-JN-9/19 LOT 2 od 15.07.2019. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme za potrebe Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli - broj: 01-51-JN-8/19 LOT 7 od 11.07.2019. god.

 

ODLUKA O DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA I UGOVORA za pružanje usluga štampanja upisnog materijala za akademsku 2019/20. godinu - broj: 01-64-JN-8/19 od 20.06.2019. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stručne literature za potrebe Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli - broj: 01-48-JN-8/19 LOT 2 od 14.06.2019. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stručne literature za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli - broj: 01-48-JN-8/19 LOT 3 od 14.06.2019. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stručne literature za potrebe Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli - broj: 01-48-JN-8/19 LOT 4 od 14.06.2019. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stručne literature za potrebe Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli - broj: 01-48-JN-8/19 LOT 5 od 14.06.2019. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku telefonske centrale sa pratećom opremom za Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli - broj: 01-29-JN-8/19 od 21.05.2019. god.

 

ODLUKA O DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA I UGOVORA za pružanje usluga servisiranja službenih vozila marke citroen, reno, opel i škoda -felicija Univerziteta u Tuzli u 2019. godini, broj: 01-19-JN-8/19 od 05.04.2019. godine

 

ODLUKA O DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA I UGOVORA za nabavku konzerviranogi zamrznutog voća i povrća za potrebe restorana Studentskog centra sa sukcesvinom isporukom do 31.12.2019. godine (LOT 4) - broj: 01-110-JN-26/18 LOT 4 od 03.04.2019. godine

 

ODLUKA O DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA I UGOVORA za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda za potrebe restorana Studentskog centra sa sukcesvinom isporukom do 31.12.2019. godine (LOT 5) - broj: 01-110-JN-26/18 LOT 5 od 03.04.2019. godine

 

ODLUKA O DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA I UGOVORA za pružanje usluga servisiranja kopir aparata i printera u objektima Univerziteta u Tuzli u 2019. godini - broj: 01-7-JN-10/19 od 27.03.2019. godine

 

ODLUKA O DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA I UGOVORA za nabavku potrošnih sredstava za održavanje higijene za potrebe Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2019. godine (LOT 1) - broj: 01-166-JN-10/18 LOT 1 od 22.03.2019. godine

 

ODLUKA O DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA I UGOVORA za nabavku potrošnog pribora za održavanje higijene za potrebe Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2019. godine (LOT 2) - broj: 01-166-JN-7/18 LOT 2 od 22.03.2019. godine

 

ODLUKA o izboru u postupku zajedničke javne nabavke Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Banja Luci za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske i elektronske opreme za potrebe Univerziteta u Tuzli (LOT 1) - broj: 01-172-JN-8/18 LOT 1 od 12.03.2019. god.

 

ODLUKA o izboru u postupku zajedničke javne nabavke Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Banja Luci za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku softvera za potrebe Univerziteta u Tuzli (LOT 1) - broj: 01-174-JN-12/18 LOT 1 od 12.03.2019. god.

 

ODLUKA o izboru u postupku zajedničke javne nabavke Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Banja Luci za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku softvera za potrebe Univerziteta u Banja Luci (LOT 2) - broj: 01-174-JN-7/18 LOT 2 od 12.03.2019. god.

 

ODLUKA O DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA za pružanje usluga servisiranja liftova u objektima Univerziteta u Tuzli u 2019. godini - broj: 01-1-JN-6/19 od 25.02.2019. godine

 

ODLUKA O DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA I UGOVORA za nabavku kancelarijskog potrošnog materijala za potrebe Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2019. godine (LOT1) - broj: 01-167-JN-10/18 LOT 1 od 08.02.2019. godine

 

ODLUKA O DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA I UGOVORA za nabavku svježeg voća i povrća za potrebe restorana Studentskog centra sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2019. godine (LOT3) - broj: 01-110-JN-14/18 LOT 3 od 06.02.2019. godine

 

ODLUKA O DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA I UGOVORA za nabavku konzerviranog i zamrznutog voća i povrća za potrebe restorana Studentskog centra sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2019. godine (LOT4) - broj: 01-110-JN-14/18 LOT 4 od 06.02.2019. godine

 

ODLUKA O DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA I UGOVORA za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda za potrebe restorana Studentskog centra sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2019. godine (LOT5) - broj: 01-110-JN-14/18 LOT 5 od 06.02.2019. godine

 

ODLUKA O DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA I UGOVORA za nabavku svježeg junećeg mesa i prerađevina od goveđeg i junećeg mesa za potrebe restorana Studentskog centra sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2019. godine (LOT1) - broj: 01-110-JN-16/18 LOT 1 od 05.02.2019. godine

 

ODLUKA O DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA I UGOVORA za nabavku piletine u komadu, rasjeka piletine i proizvoda od pilećeg mesa za potrebe restorana Studentskog centra sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2019. godine (LOT2) - broj: 01-110-JN-14/18 LOT 2 od 05.02.2019. godine

 

ODLUKA O DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA I UGOVORA za nabavku papira za potrebe Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2019. godine (LOT2) - broj: 01-167-JN-9/18 LOT 2 od 05.02.2019. godine

 

ODLUKA O DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA I UGOVORA za nabavku računarskog potrošnog materijala za potrebe Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2019. godine (LOT3) - broj: 01-167-JN-9/18 LOT 3 od 05.02.2019. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i deviperizacije objekata i Kampusa Univerziteta u Tuzli u 2019. godini - broj: 01-145-JN-13/18 od 05.02.2019. godine

 

ODLUKA O DODJELI UGOVORA za nabavku softvera za Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli  - broj: 01-154-JN-9/18 od 04.02.2019. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji elektroinstalacija u studentskom restoranu i zamjena stropa u holu na ulazu u restoran i sali za usluživanje Studentskog centra Univerziteta u Tuzli - broj: 01-168-JN-11/18 od 01.02.2019. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stručne literature za potrebe Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli - broj: 01-183-JN-8/18 od 25.01.2019. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laserskog printera za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta - broj: 01-163-JN-9/18 LOT 3 od 25.01.2019. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku video projektora za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta - broj: 01-163-JN-8/18 LOT 1 od 25.01.2019. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske i elektroničke opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta - broj: 01-163-JN-8/18 LOT 2 od 25.01.2019. god.

 

ODLUKA O DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA za pruženje usluga održavanja objekata Univerziteta u Tuzli u 2019.godini  - broj: 01-158-JN-8/18 od 25.01.2019. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga fizičkog obezbjeđenja objekata Univerziteta u Tuzli u 2019. godini - broj: 01-175-JN-10/18 od 23.01.2019. god.

 

ODLUKA O DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA za nabavku toplih i hladnih napitaka za potrebe restorana Studentskog centra sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2019.. godine  - broj: 01-177-JN-11/18 od 22.01.2019. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na rekonstrukciji prostora bivšeg Studentskog restorana radi uspostave biblioteke sa čitaonicom Pravnog fakulteta - broj: 01-156-JN-7/18 od 21.01.2019. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stručne literature za potrebe Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli - broj: 01-169-JN-8/18 LOT 1 od 21.01.2019. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stručne literature za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli - broj: 01-169-JN-8/18 LOT 2 od 21.01.2019. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme za potrebe Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli - broj: 01-155-JN-8/18 od 21.01.2019. god.

 

ODLUKA O DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA I UGOVORA za pružanje usluga štampanja matičnih knjiga i druge blokovske robe za potrebe Univerziteta u Tuzli u 2019. godini (LOT 2) - broj: 01-141-JN-10/18 LOT 2 od 21.01.2019. godine

 

ODLUKA O DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA I UGOVORA za pružanje usluga štampanja pregleda predavanja, brošura, plakata i drugog štampanog materijala za potrebe Univerziteta u Tuzli u 2019. godini (LOT 3) - broj: 01-141-JN-10/18 LOT 3 od 21.01.2019. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku videoprojektora za potrebe Univerziteta u Tuzli - broj: 01-159-JN-9/18 od 15.01.2019. god.

 

ODLUKA O DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA I UGOVORA za pružanje usluga štampanja diploma za potrebe Univerziteta u Tuzli u 2019. godini - broj: 01-141-JN-8/18 LOT 1 od 11.01.2019. godine

 

 

 

 

 

 

A R H I V A    2018  2017  2016  2015