Odluke o izboru

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga servisiranja kopir aparata i printera u objektima Univerziteta u Tuzli u 2018. godini - broj: 01-175-JN-8/17 od 17.01.2018. god. 

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku klima uređaja za laboratorije na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli - broj: 01-169-JN-8/17 od 12.01.2018. god.

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga servisiranje službenih vozila marke VW Univerziteta u Tuzli u 2018. godini - broj: 01-129-JN-10/17 LOT 2 od 09.01.2018. god. 

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga servisiranje službenih vozila marke renault Univerziteta u Tuzli u 2018. godini - broj: 01-129-JN-9/17 LOT 5 od 09.01.2018. god.

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga servisiranje službenih vozila marke škoda Univerziteta u Tuzli u 2018. godini - broj: 01-129-JN-9/17 LOT 6 od 09.01.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske i elektroničke opreme u cilju realizacije projekta Erasmus - BEST SDF za potrebe Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli - broj: 01-115-JN-14/17 od 08.01.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na postavljanju zvučne i toplotne izolacije u objektu Akademije dramskih umjetnosti - broj: 01-168-JN-11/17 od 08.01.2018. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jedne HPLC kolone - broj: 01-155-JN-9/17 od 05.01.2018. god.

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma za pružanje usluga održavanja objekata Univerziteta u Tuzli u 2018. godini - broj: 01-166-JN-8/17 od 04.01.2018. godine

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga servisiranje službenih vozila marke audi Univerziteta u Tuzli u 2018. godini - broj: 01-129-JN-8/17 LOT 1 od 04.01.2018. god.

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga servisiranje službenih vozila marke citroen Univerziteta u Tuzli u 2018. godini - broj: 01-129-JN-8/17 LOT 3 od 04.01.2018. god.

 

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga servisiranje službenih vozila marke opel Univerziteta u Tuzli u 2018. godini - broj: 01-129-JN-8/17 LOT 4 od 04.01.2018. god.

 

 

 

 

A R H I V A   2017  2016  2015