Obavještenja o nabavci - 2018. godina

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-146-3-154/18 - Softveri za Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Obavještenje je objavljeno 28.12.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-145-3-153/18 - Stručna literatura za Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Obavještenje je objavljeno 28.12.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-144-3-152/18 - Namještaj za Filozofski fakultet
Obavještenje je objavljeno 28.12.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-141-3-151/18 - Zajednička nabavka laboratorijske opreme
Obavještenje je objavljeno 27.12.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-142-3-149/18 - Zajednička nabavka softvera
Obavještenje je objavljeno 27.12.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-143-3-150/18 - Zajednička javna nabavka računarske i elektronske opreme za Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Sarajevu i Univerzitet u Banja Luci
Obavještenje je objavljeno 27.12.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-139-3-147/18 - Nabavka toplih i hladnih napitaka za potrebe restorana Studentskog centra sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2019. godine
Obavještenje je objavljeno 25.12.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-2-140-3-148/18 - Održavanje objekata Univerziteta u 2019. godini
Obavještenje je objavljeno 25.12.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-138-3-146/18 - Laboratorijska oprema za Fakultet elektrotehnike
Obavještenje je objavljeno 20.12.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-2-137-3-145/18 - Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata u 2019. godini
Obavještenje je objavljeno 18.12.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-2-135-3-144/18 - Pružanje usluga štampanja u 2019. godini
Obavještenje je objavljeno 18.12.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-3-136-3-143/18 - Radovi na rekonstrukciji prostora bivšeg Studentskog restorana radi uspostave biblioteke sa čitaonicom Pravnog fakulteta za potrebe studenata Pravnog fakulteta i korisnika Studentskog centra
Obavještenje je objavljeno 17.12.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-118-3-142/18 - Nabavka video projektora
Obavještenje je objavljeno 13.12.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-134-3-141/18 - Stručna literatura
Obavještenje je objavljeno 12.12.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-133-3-140/18 - Nabavka opreme za implementaciju mrežne infrastrukture (drugi dio)
Obavještenje je objavljeno 10.12.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-3-132-3-138/18 - Radovi na rekonstrukciji elektro instalacija u studentskom restoranu i zamjena stropa u holu na ulazu u restoran i sali za usluživanje
Obavještenje je objavljeno 07.12.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-131-3-137/18 - Laboratorijska oprema za Fakultet elektrotehnike
Obavještenje je objavljeno 06.12.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-130-3-136/18 - Računarska i elektronička oprema za PMF
Obavještenje je objavljeno 06.12.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-2-117-3-132/18 - Usluge dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i deviperizacije objekata i Kampusa Univerziteta u Tuzli
Obavještenje je objavljeno 23.11.2018. god.

 

Poziv za dostavljanje ponuda za usluge hotelskog smještaja gostujućih profesora i gostiju Univerziteta u Tuzli u 2019. godini, broj: 01/151-JN/18 (Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama)
Poziv je objavljen 20.11.2018. god.

 

Poziv za dostavljanje ponuda za ugostiteljske usluge u 2019. godini, broj: 01/152-JN/18 (Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama)
Poziv je objavljen 20.11.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-2-116-3-131/18 - Kolektivno osiguranje zaposlenika u 2019. godini i osiguranje motornih vozila u 2019. godini
Obavješenje je objavljeno 20.11.2018. godine

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-115-3-129/18 - Nabavka telefonske centrale sa pratećom opremom za Filozofski fakultet
Obavještenje je objavljeno 15.11.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-113-3-128/18 - Laboratorijska oprema za Rudarsko-geološko-građevinski fakultet
Obavještenje je objavljeno 13.11.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-2-114-3-127/18 - Usluge aviotransporta (nabavka avio karti)
Obavještenje je objavljeno 13.11.2018. god.

 

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-111-8-126/18
Ispravka obavještenja je objavljena 12.11.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-112-3-125/18 - Opremanje amfiteatara A008 i A101 na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
Obavještenje je objavljeno 09.11.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-111-3-124/18 - Nabavka goriva sa sukcesivnom isporukom u 2019. godini
Obavještenje je objavljeno 08.11.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-2-108-3-119/18 - Fizičko obezbjeđenje objekata Univerziteta u 2019. godini
Obavještenje je objavljeno 31.10.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-110-3-118/18 - Stručna literatura za Rudarsko -geološko -građevinski fakultet
Obavješenje je objavljeno 25.10.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-109-3-117/18 - Računarska i elektronička oprema za RGGF
Obavještenje je objavljeno 25.10.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-2-99-3-115/18 - Usluge osiguranja novonabavljenog službenog vozila Univerziteta
Obavještenje je objavljeno 22.10.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-98-3-111/18 - Laboratorijska oprema za Mašinski fakultet
Obavještenje je objavljeno 12.10.2018. god.

 

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-96-8-110/18
Ispravka obavještenja je objavljena 04.10.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-97-3-109/18 - Audiovizuelna oprema za Akademiju dramskih umjetnosti
Obavještenje je objavljeno 25.09.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-96-3-108/18 - Nabavka hrane za potrebe restorana Studentskog centra Univerziteta u Tuzli sa sukcisivnom isporukom u 2019. godini
Obavještenje je objavljeno 21.09.2018.god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-95-3-107/18 - Nabavka stručne literature
Obavještenje je objavljeno 20.09.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-92-3-106/18 - Nabavka polica za arhivu za potrebe Univerziteta u Tuzli
Obavještenje je objavljeno 18.09.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-3-91-3-103/18 - Radovi na skidanju postojeće fasade i postavljanju nove fasade na objektu restorana Studentskog centra
Obavještenje je objavljeno 17.09.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-89-3-102/18 - Nabavka hljeba, slatkih i slanih peciva za potrebe restorana Studentskog centra sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2019.godine
Obavještenje je objavljeno 17.09.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-90-3-101/18 - Klima uređaji za Univerzitet
Obavještenje je objavljeno 17.09.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-88-3-100/18 - Licencirani softver za Tehnološki fakultet
Obavještenje je objavljeno 12.09.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-87-3-99/18 - Hemikalije i potrošni materijal za Tehnološki fakultet
Obavještenje je objavljeno 11.09.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-86-3-98/18 - Kancelarijski namještaj za Tehnološki fakultet
Obavještenje je objavljeno 28.08.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-85-3-97/18 - Laboratorijska oprema za Tehnološki fakultet
Obavještenje je objavljeno 24.08.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-84-3-90/18 - Nabavka putničkog vozila
Obavještenje je objavljeno 03.07.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-2-71-3-89/18 - Pružanje usluga kolektvinog osiguranja studenata I ciklusa studija i integriranog I i II ciklusa studija od posljedica nesretnog slučaja u akademskoj 2018/19. godini
Obavještenje je objavljeno 29.06.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-70-3-88/18 - Nabavka namještaja za potrebe Univerziteta u Tuzli
Obavještenje je objavljeno 27.06.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-69-3-87/18 - Objektiv za mikroskop za Farmaceutski fakultet
Obavještenje je objavljeno 27.06.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-68-3-84/18 - Kancelarijski namještaj za Tehnološki fakultet
Obavještenje je objavljeno 25.06.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-67-3-83/18 - Klima uređaji za Univerzitet
Obavještenje je objavljeno 25.06.2018.god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-66-3-81/18 - Nabavka materijala za održavanje objekata
Obavještenje je objavljeno 22.06.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-65-3-77/18 - Hemikalije i laboratorijski pribor
Obavještenje je objavljeno 13.06.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-3-64-3-75/18 - Nabavka i ugradnja vanjske i unutrašnje stolarije u Paviljonu III Studentskog centra
Obavještenje je objavljeno 29.05.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-63-3-73/18 - Kancelarijski namještaj za Tehnološki fakultet
Obavještenje je objavljeno 23.05.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-62-3-72/18 - Klima uređaj za Tehnološki fakultet
Obavještenje je objavljeno 23.05.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-3-61-3-71/18 - Radovi na adaptaciji učionice za izvođenje nastave na III ciklusu na Ekonomskom fakultetu

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-57-3-68/18 - Nabavka stručne literature
Obavještenje je objavljeno 27.04.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-58-3-67/18 - Nabavka ribe i proizvoda od ribe za potrebe Studentskog centra Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2018.godine
Obavještenje je objavljeno 27.04.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-42-3-66/18 - Računarska i elektronička oprema
Obavještenje je objavljeno 23.04.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-38-3-64/18 - Nabavka materijala za održavanje objekata
Obavještenje je objavljeno 20.04.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-2-37-3-58/18 - Nabavka avio karte za RGGF
Obavještenje je objavljeno 09.04.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-2-36-3-57/18 - Sanitarni pregled nastavnog osoblja
Obavještenje je objavljeno 05.04.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-35-3-55/18 - Nabavka stručne literature
Obavještenje je objavljeno 03.04.2018. god.

 

POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU bez objavljivanja obavještenja o nabavci, broj: 06/6-39-10/18-1 od 28.03.2018. godine
Poziv je objavljen 29.03.2018. godine

 

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-1-8-52/18
Ispravka obavještenja je objavljena 27.03.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-2-33-3-51/18 - Usluge štampanja za Fakultet elektrotehnike
Obavještenje je objavljeno 27.03.2018. god.

 

Poziv za dostavljanje ponuda za usluge hotelskog smještaja za potrebe Fakulteta elektrotehnike broj: 06/4-39-04-JN/18.3. (Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama)
Poziv je objavljen 26.03.2018. god.

 

Poziv za dostavljanje ponuda za ugostiteljske usluge broj: 06/4-39-05-JN/18.3. (Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama)
Poziv je objavljen 26.03.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-3-32-3-50/18 - Radovi na skidanju postojeće fasade na Paviljonu III i postavljanju nove fasade
Obavještenje je objavljeno 22.03.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-3-31-3-45/18 - Radovi u Paviljonima Studentskog centra Univerziteta u Tuzli
Obavještenje je objavljeno 21.03.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-23-3-44/18 - Nabavka laboratorijske opreme
Obavještenje je objavljeno 16.03.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-3-21-3-42/18 - Zamjena i ugradnja vrata na Fakultetu elektrotehnike
Obavještenje je objavljeno 27.02.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-20-3-39/18 - Nabavka sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2018. godine kancelarijskog potrošnog materijala (LOT 1), papira (LOT 2),računarskog potrošnog materijala (LOT 3)
Obavještenje je objavljeno 26.02.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-3-19-3-38/18 - Radovi na nabavci i ugradnji unutrašnje stolarije sa djelimičnom adaptacijom prostora kuhinje i restorana u biblioteku i kancelarijski prostor (Mašinski fakultet/Prirodno-matematički fakultet)
Obavještenje je objavljeno 22.02.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-18-3-37/18 - Nabavka vještačke trave
Obavještenje je objavljeno 21.02.2018. godine

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-3-9-3-34/18 - Radovi na rekonstrukciji kupatila u Paviljonu II Studentskog centra Univerziteta u Tuzli
Obavještenje je objavljeno 14.02.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-2-7-3-33/18 - Usluge štampanja
Obavještenje je objavljeno 14.02.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-2-8-3-32/18 - Usluge preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u objektima Univerziteta u Tuzli za period do 31.12.2018. godine i deviperizacije dijela prostora Kampusa
Obavještenje je objavljeno 13.02.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-2-6-3-31/18 - Nabavka avio karti
Obavještenje je objavljeno 12.02.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-3-5-3-25/18 - Radovi na sanaciji krova restorana Studentskog centra
Obavještenje je objavljeno 02.02.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-4-3-19/18 - Nabavka računarske i elektroničke opreme za potrebe Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta
Obavještenje je objavljeno 29.01.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-2-2-3-17/18 - Usluge organizacije radionica za potrebe Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta
Obavještenje je objavljeno 29.01.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-3-3-18/18 - Nabavka GPS uređaja za Rudarsko-geološko-građevinski fakultet
Obavještenje je objavljeno 29.01.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-1-3-5/18 - Nabavka potrošnih materijala sa sukcesivnom isporukom u 2018 godini
Obavještenje je objavljeno 09.01.2018. god.

 

 

  

 

A R H I V A     2019  2018  2017  2016 2015

 

  Povratak