Obavještenja o nabavci

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-107-3-148/19 - Laboratorijska oprema za Prirodno-matematički fakultet
Obavještenje je objavljeno 30.12.2019. god.

 

Poziv za dostavu ponuda za ugostiteljske usluge, broj: 01-178-JN-2/19 od 23.12.2019. god.
Poziv je objavljen 26.12.2019. god.

 

Poziv za dostavu ponuda za nabavku notarskih usluga u 2020. godini, broj: 01-180-JN/19 od 23.12.2019. god.
Poziv je objavljen 26.12.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-3-106-3-147/19 - Nabavka i ugradnja Al bravarije na zgradi Medicinskog fakulteta
Obavještenje je objavljeno 25.12.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-2-105-3-146/19 - Servisiranje liftova u objektima Univerziteta u 2020. godini
Obavještenje je objavljeno 24.12.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-104-3-145/19 - Zajednička nabavka računarske i elektronske opreme
Obavještenje je objavljeno 24.12.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-103-3-144/19 - Zajednička nabavka laboratorijske opreme
Obavještenje je objavljeno 24.12.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-102-3-141/19 - Radovi na uređenju laboratorijskog kompleksa Mašinskog fakulteta u Kampusu Univerziteta u Tuzli
Obavještenje je objavljeno 19.12.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-101-3-139/19 - Svježe juneće meso i prerađevine od goveđeg i junećeg mesa
Obavještenje je objavljeno 16.12.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-100-3-138/19 - Hemikalije i laboratorijski pribor za fakultete
Obavještenje je objavljeno 13.12.2019. god.

 

Poziv za dostavljanje ponuda za usluge hotelskog smještaja gostujućih profesora i gostiju Univerziteta u Tuzli u 2020. godini, broj: 01-171-JN/19 (Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama)
Poziv je objavljen 11.12.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-2-99-3-135/19 - Usluge održavanja objekata Univerziteta u 2020. godini
Obavještenje je objavljeno 06.12.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-2-98-3-134/19 - Usluge dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i deviperizacije objekata i Kampusa Univerziteta u 2020. godini
Obavještenje je objavljeno 04.12.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-2-97-3-133/19 - Usluge aviotransporta (nabavka avio karti)
Obavještenje je objavljeno 28.11.2019. god

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-96-3-130/19 - Nabavka opreme za Univerzitet
Obavještenje je objavljeno 22.11.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-3-95-3-126/19 - Radovi na fakultetima Univerziteta u Tuzli
Obavještenje je objavljeno 19.11.2019. god.

 

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-2-91-8-125/19
Ispravka za obavjestenje je objavljena 13.11.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-94-3-124/19 - Nabavka rasvjete za poligon za kineziološku dijagnostiku i trening u Kampusu Univerziteta u Tuzli
Obavještenje je objavljeno 08.11.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-3-93-3-123/19 - Adaptacija krova i prostora koji koristi Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Obavještenje je objavljeno 06.11.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-92-3-122/19 - Nabavka i ugradnja bojlera od 2000 litara sa pratećom opremom u Paviljon III
Obavještenje je objavljeno 06.11.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-2-91-3-119/19 - Pružanje usluga kolektivnog osiguranja radnika u 2020. godini - LOT 1 i Osiguranja motornih vozila - LOT 2
Obavještenje je objavljeno 06.11.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-3-90-3-116/19 - Radovi na uređenju prostorija za univerzitetsku arhivu u objektu KN5 u Kampusu Univerziteta u Tuzli
Obavještenje je objavljeno 30.10.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-89-3-114/19 - Nabavka goriva sa sukcesivnom isporukom u 2020. godini
Obavještenje je objavljeno 23.10.2019. god.

 

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-65-8-113/19
Ispravka za obavjestenje je objavljena 21.10.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-2-87-3-111/19 - Usluge štampanja zbornika apstrakata i promotivnog materijala za potrebe Ekonomskog fakulteta (ICEI 2019)
Obavještenje je objavljeno 18.10.2019. godine

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-2-88-3-112/19 - Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata Univerziteta u 2020. godini
Obavještenje je objavljeno 18.10.2019. godine

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-83-3-110/19 - Računarska oprema za Fakultet elektrotehnike
Obavještenje je objavljeno 15.10.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-3-82-3-106/19 - Radovi na sanaciji učionica 201 i 202 Prirodno-matematičkog fakulteta
Obavještenje je objavljeno 15.10.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-79-3-103/19 - Radovi na sanaciji mokrih čvorova u sklopu restorana i praone ruku, rekonstrukcija WC-a u prizemlju u Paviljonu III  irekonstrukcija WC-a u Paviljonu II
Obavještenje je objavljeno 08.10.2019. godine

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-73-3-99/19 - Nabavka hrane za Studentski centar sa sukecesivnom isporukom u periodu od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine
Obavještenje je objavljeno 25.09.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-72-3-97/19 - Nabavka laboratorijske opreme za fakultete
Obavještenje je objavljeno 24.09.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-71-3-96/19 - Nabavka opreme za ventilaciju u kuhinji i nabavka nape u kuhinjskom bloku studentskog restorana, kanali i ventilatori u kuhinji restorana Studentskog centra
Obavještenje je objavljeno 24.09.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-3-70-3-95/19 - Zamjena stolarije na Tehnološkom fakultetu
Obavještenje je objavljeno 20.09.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-3-68-3-90/19 - Radovi na uređenju prostorija za  univerzitetsku arhivu u objektu KN5 U Kampusu Univerziteta u Tuzli
Obavještenje je objavljeno 19.09.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI7 95-7-1-69-3-91/19 - Nabavka hljeba, slatkih i slanih peciva sa sukcesivnom isporukom u 2020.godini
Obavještenje je objavljeno 19.09.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-67-3-89/19 - Čelični nosači stolica za amfiteatre na Fakultetu elektrotehnike
Obavještenje je objavljeno 16.09.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-3-66-3-88/19 - Rekonstrukcija sanitarnog čvora u objektu KN-4 u Kampusu Univerziteta u Tuzli
Obavještenje je objavljeno 16.09.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-65-3-86/19 - Računarska i elektronička oprema za Fakultet elektrotehnike
Obavještenje je objavljeno 11.09.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-64-3-83/19 - Nabavka hemikalija, laboratorijskog pribora i gasova
Obavještenje je objavljeno 10.09.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-2-62-3-79/19 - Nabavka usluga agencije za čišćenje objekata Univerziteta na period do 31.12.2019. godine
Obavještenje je objavljeno 28.08.2019. god.

 

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-50-8-78/19
Ispravka za obavještenje je objavljena 20.08.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-2-61-3-75/19 - Usluge kolektivnog osiguranja studenata I ciklusa studija i integriranog I i II ciklusa studija od posljedica nesretnog slučaja u akademskoj 2019/20 godini
Obavještenje je objavljeno 02.07.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-3-60-3-74/19 - Rekonstrukcija sanitarnog čvora u objektu KN-4 u Kampusu Univerziteta u Tuzli
Obavještenje je objavljeno 02.07.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-59-3-76/19 - Čelični nosači stolica za amfiteatre na Fakultetu elektrotehnike
Obavještenje je objavljeno 02.07.2019. god.

 

Poziv za dostavu ponuda za ugostiteljske usluge za potrebe Mašinskog fakulteta
Poziv je objavljen 02.07.2019. godine

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-50-3-72/19 - Računarska i elektronička oprema
Obavještenje je objavljeno 26.06.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI795-1-1-41-3-70/19 - Nabavka piletine u komadu, rasjeka piletine i proizvoda od pilećeg mesa
Obavještenje je objavljeno 20.06.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-40-3-69/19 - Opremanje amfiteatra A1 na Filozofskom fakultetu
Obavještenje je objavljeno 12.06.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI795-1-1-39-3-68/19 - Oprema za restoran Studentskog centra
Objavještenje je objavljeno 07.06.2019. god.

 

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-36-8-67/19
Ispravka za obavještenje je objavljena 07.06.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-38-3-64/19 - Nabavka opreme za implementaciju mrežne infrastrukture
Obavještenje je objavljeno 06.06.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-36-3-62/19 - Opremanje biblioteke i učionice Pravnog fakulteta za potrebe studenata Pravnog fakulteta i korisnika Studentskog centra
Obavještenje je objavljeno 03.06.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-2-37-3-63/19 - Pružanje usluga štampanja upisnog i drugog materijala u akademskoj 2019/20 godini
Obavještenje je objavljeno 03.06.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI795-1-1-35-3-61/19 - Računarska oprema i digitalni foto aparat
Obavještenje je objavljeno 31.05.2019. god.

 

ISPRAVKA POZIVA za dostavu ponuda za hotelske usluge za potrebe Fakulteta elektrotehnike
Ispravka Poziva je objavljena 29.05.2019. god.

 

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI795-1-1-25-8-58/19
Ispravka je objavljena 24.05.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-25-3-56/19 - Nabavka laboratorijske opreme za fakultete
Obavještenje je objavljeno 20.05.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-24-3-55/19 - Nabavka i ugradnja kontejner svlačionice u Kampusu Univerziteta
Obavještenje je objavljeno 20.05.2019. god.

 

Poziv za dostavu ponuda za hotelske usluge za potrebe Fakulteta elektrotehnike
Poziv je objavljen 14.05.2019. godine

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-22-3-51/19 - Zajednička javna nabavka računarske i elektronske opreme za Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Sarajevu i Univerzitet u Banja
Luci

Obavještenje je objavljeno 10.05.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-21-3-50/19 - Zajednička nabavka laboratorijske opreme
Obavještenje je objavljeno 10.05.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-20-3-47/19 - Nabavka stručne literature
Obavještenje je objavljeno 08.05.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI795-1-1-19-3-43/19 - Laboratorijska oprema za Fakultet elektrotehnike
Obavještenje je objavljeno 26.04.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI795-1-1-17-3-41/19 - Laboratorijska oprema za Tehnološki fakultet
Obavještenje je objavljeno 25.04.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI795-1-1-18-3-42/19 - Printer i projektor za Tehnološki fakultet
Obavještenje je objavljeno 25.04.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-16-3-40/19 - Telefonska centrala sa pratećom opremom za Filozofski fakultet
Obavještenje je objavljeno 25.04.2019. god.

 

Poziv za dostavu ponuda za ugostiteljske usluge za potrebe Fakulteta elektrotehnike
Poziv je objavljen 18.04.2019. godine

 

Poziv za dostavu ponuda za ugostiteljske usluge za potrebe Univerziteta u Tuzli
Poziv je objavljen 12.04.2019. godine

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-2-11-3-31/19 - Servisiranje motornih vozila u 2019. godini
Obavještenje je objavljeno 15.03.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-2-10-3-25/19 - Servis kopir aparata i printera u 2019. godini
Obavještenje je objavljeno 27.02.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI795-1-2-8-3-21/19 - Servisiranje motornih vozila u 2019. godini
Obavještenje je objavljeno 06.02.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-7-3-19/19 - Nabavka sredstva i pribora za održavnje higijene za 2019. godinu
Obavještenje je objavljeno 29.01.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-2-6-3-18/19 - Usluge servisiranja liftova u objektima Univerziteta u Tuzli do 31.12.2019. godine
Obavještenje je objavljeno 28.01.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-1-3-5/19 - Nabavka potrošnog materijala sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2019. godine
Obavještenje je objavljeno 10.01.2019. god.

 

Poziv za notarske usluge za potrebe Univerziteta u Tuzli za 2019. godinu
Poziv je objavljen 08.01.2019. god.

 

 

 

 

 

 

A R H I V A     2019  2018  2017  2016 2015