Obavještenja o nabavci

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-1-3-5/18 - Nabavka potrošnih materijala sa sukcesivnom isporukom u 2018 godini
Obavještenje je objavljeno 09.01.2018. god.

 

 

 

 

 

 

A R H I V A      2017  2016  2015