Obavještenja o nabavci

 

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI795-1-1-25-8-58/19
Ispravka je objavljena 24.05.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-25-3-56/19 - Nabavka laboratorijske opreme za fakultete
Obavještenje je objavljeno 20.05.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-24-3-55/19 - Nabavka i ugradnja kontejner svlačionice u Kampusu Univerziteta
Obavještenje je objavljeno 20.05.2019. god.

 

Poziv za dostavu ponuda za hotelske usluge za potrebe Fakulteta elektrotehnike
Poziv je objavljen 14.05.2019. godine

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-22-3-51/19 - Zajednička javna nabavka računarske i elektronske opreme za Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Sarajevu i Univerzitet u Banja
Luci

Obavještenje je objavljeno 10.05.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-21-3-50/19 - Zajednička nabavka laboratorijske opreme
Obavještenje je objavljeno 10.05.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-20-3-47/19 - Nabavka stručne literature
Obavještenje je objavljeno 08.05.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI795-1-1-19-3-43/19 - Laboratorijska oprema za Fakultet elektrotehnike
Obavještenje je objavljeno 26.04.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI795-1-1-17-3-41/19 - Laboratorijska oprema za Tehnološki fakultet
Obavještenje je objavljeno 25.04.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI795-1-1-18-3-42/19 - Printer i projektor za Tehnološki fakultet
Obavještenje je objavljeno 25.04.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-16-3-40/19 - Telefonska centrala sa pratećom opremom za Filozofski fakultet
Obavještenje je objavljeno 25.04.2019. god.

 

Poziv za dostavu ponuda za ugostiteljske usluge za potrebe Fakulteta elektrotehnike
Poziv je objavljen 18.04.2019. godine

 

Poziv za dostavu ponuda za ugostiteljske usluge za potrebe Univerziteta u Tuzli
Poziv je objavljen 12.04.2019. godine

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-2-11-3-31/19 - Servisiranje motornih vozila u 2019. godini
Obavještenje je objavljeno 15.03.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-2-10-3-25/19 - Servis kopir aparata i printera u 2019. godini
Obavještenje je objavljeno 27.02.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI795-1-2-8-3-21/19 - Servisiranje motornih vozila u 2019. godini
Obavještenje je objavljeno 06.02.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-7-3-19/19 - Nabavka sredstva i pribora za održavnje higijene za 2019. godinu
Obavještenje je objavljeno 29.01.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-2-6-3-18/19 - Usluge servisiranja liftova u objektima Univerziteta u Tuzli do 31.12.2019. godine
Obavještenje je objavljeno 28.01.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-1-3-5/19 - Nabavka potrošnog materijala sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2019. godine
Obavještenje je objavljeno 10.01.2019. god.

 

Poziv za notarske usluge za potrebe Univerziteta u Tuzli za 2019. godinu
Poziv je objavljen 08.01.2019. god.

 

 

 

 

 

 

A R H I V A       2018  2017  2016 2015