Obavještenja o nabavci

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-2-11-3-31/19 - Servisiranje motornih vozila u 2019. godini
Obavještenje je objavljeno 15.03.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-2-10-3-25/19 - Servis kopir aparata i printera u 2019. godini
Obavještenje je objavljeno 27.02.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI795-1-2-8-3-21/19 - Servisiranje motornih vozila u 2019. godini
Obavještenje je objavljeno 06.02.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-7-3-19/19 - Nabavka sredstva i pribora za održavnje higijene za 2019. godinu
Obavještenje je objavljeno 29.01.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-2-6-3-18/19 - Usluge servisiranja liftova u objektima Univerziteta u Tuzli do 31.12.2019. godine
Obavještenje je objavljeno 28.01.2019. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-1-3-5/19 - Nabavka potrošnog materijala sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2019. godine
Obavještenje je objavljeno 10.01.2019. god.

 

Poziv za notarske usluge za potrebe Univerziteta u Tuzli za 2019. godinu
Poziv je objavljen 08.01.2019. god.

 

 

 

 

 

 

A R H I V A       2018  2017  2016 2015