Obavještenja o nabavci

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-23-3-44/18 - Nabavka laboratorijske opreme
Obavještenje je objavljeno 16.03.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-3-21-3-42/18 - Zamjena i ugradnja vrata na Fakultetu elektrotehnike
Obavještenje je objavljeno 27.02.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-20-3-39/18 - Nabavka sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2018. godine kancelarijskog potrošnog materijala (LOT 1), papira (LOT 2),računarskog potrošnog materijala (LOT 3)
Obavještenje je objavljeno 26.02.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-3-19-3-38/18 - Radovi na nabavci i ugradnji unutrašnje stolarije sa djelimičnom adaptacijom prostora kuhinje i restorana u biblioteku i kancelarijski prostor (Mašinski fakultet/Prirodno-matematički fakultet)
Obavještenje je objavljeno 22.02.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-18-3-37/18 - Nabavka vještačke trave
Obavještenje je objavljeno 21.02.2018. godine

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-3-9-3-34/18 - Radovi na rekonstrukciji kupatila u Paviljonu II Studentskog centra Univerziteta u Tuzli
Obavještenje je objavljeno 14.02.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-2-7-3-33/18 - Usluge štampanja
Obavještenje je objavljeno 14.02.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-2-8-3-32/18 - Usluge preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u objektima Univerziteta u Tuzli za period do 31.12.2018. godine i deviperizacije dijela prostora Kampusa
Obavještenje je objavljeno 13.02.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-2-6-3-31/18 - Nabavka avio karti
Obavještenje je objavljeno 12.02.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-3-5-3-25/18 - Radovi na sanaciji krova restorana Studentskog centra
Obavještenje je objavljeno 02.02.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-4-3-19/18 - Nabavka računarske i elektroničke opreme za potrebe Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta
Obavještenje je objavljeno 29.01.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-2-2-3-17/18 - Usluge organizacije radionica za potrebe Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta
Obavještenje je objavljeno 29.01.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-3-3-18/18 - Nabavka GPS uređaja za Rudarsko-geološko-građevinski fakultet
Obavještenje je objavljeno 29.01.2018. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-1-3-5/18 - Nabavka potrošnih materijala sa sukcesivnom isporukom u 2018 godini
Obavještenje je objavljeno 09.01.2018. god.

 

 

 

 

 

 

A R H I V A      2017  2016  2015