JAVNI KONKURS za „Sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini“

Ured za pitanja NIR-a
Tel/fax: 035 300 528
E-mail: nir@untz.ba

26. april 2013.
J A V N I   K O N K U R S
za „Sufinansiranje projekata institucija  kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2013. godinu


 


Ministarstvo civlinih poslova BiH objavilo je javni konkurs za sufinansiranje projekata za „Sufinansiranje projekata institucija  kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2013. godinu. Pravo na podnošenje projekata na osnovu objavljenog javnog konkursa za „Sufinansiranje projekata institucija  kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2013. godinu, imaju institucije kulture u Bosni i Hercegovini čija je osnovna djelatnost iz oblasti kulture i koje djeluju neprofitno. Na dodjelu sredstava nemaju pravo organizacije koje se bave bilo kakvom profitabilnom kulturnom djelatnošću, niti projekti koji svojim sadržajem na bilo koji način vrijeđaju vjerske ili etničke osjećaje pripadnika bilo kog naroda u Bosni i Hercegovini. Subjekti koji imaju pravo da apliciraju mogu aplicirati samo sa jednim projektom u okviru ovog granta.


Konkurs je otvoren  od 24.4.2013.godine do 15.5.2013.godine. 


Aplikacioni obrasci za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava, evalucioni obrasci, izvještaji i tekst Konkursa mogu se preuzeti na web stranici Ministarstva civilnih poslova BiH:
http://ncp.ba/ba/konkurs-za-dodjelu-grant-sredstava.aspx