JAVNI POZIV STUDENTIMA za dostavljanje prijava za ferijalni rad u SR Njemačkoj u 2015. godini

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Email: nir@untz.ba
tel:035 300 528

 Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine u saradnji sa Centralnim uredom za posredovanje u zapošljavanju stručne radne snage iz inostranstva (ZAV) Savezne agencije za rad SR Njemačke objavila je


JAVNI POZIV STUDENTIMA
za dostavljanje prijava za ferijalni rad u SR Njemačkoj u 2015. godini


Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine poziva zainteresirane studente upisane na univerzitete u Bosni i Hercegovini da dostave prijave za rad u SR Njemačkoj tokom ljetnog raspusta u 2015. godini u okviru Programa ferijalnog rada koji se odvija u saradnji sa Centralnim uredom za posredovanje u zapošljavanju stručne radne snage iz inostranstva (ZAV) Savezne agencije za rad SR Njemačke.


Odobrena kvota za Bosnu i Hercegovinu za 2015. godinu je 150 studenata, od čega je studentima univerziteta u Federaciji BiH dodijeljeno 97 mjesta, studentima univerziteta u Republici Srpskoj 49 mjesta i studentima univerziteta u Brčko distriktu BiH 4 mjesta.
Na ovaj poziv mogu se prijaviti: isključivo redovni studenti univerziteta u Bosni i Hercegovini koji nisu upisani u posljednju godinu studija.


Ostali uvjeti:
- studenti trebaju dobro vladati njemačkim jezikom,
- studenti moraju biti spremni da rade u SR Njemačkoj najmanje dva mjeseca,
- studenti se ne bi trebali ograničavati na neku regiju ili mjesto u kojem žele raditi,
- studenti bi trebali biti spremni na rad u što više branši.


Način apliciranja:
Zainteresirani studenti, koji ispunjavaju navedene uvjete, dostavljaju prijavna dokumenta  lično ili preporučeno poštom na slijedeći način:
- studenti univerziteta u Federaciji Bosne i Hercegovine prema sjedištu univerziteta u odgovarajućoj kantonalnoj službi za zapošljavanje,
- studenti univerziteta u Republici Srpskoj prema sjedištu univerziteta u odgovarajućoj filijali Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske,
- studenti koji studiraju u Brčko distriktu BiH Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta BiH.


Svoje prijave studenti mogu dostavljati i direktno Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine na adresu:
Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine
Đoke Mazalića 3
71000 Sarajevo
sa naznakom „Prijava za Ferijalni rad u SR Njemačkoj 2015“


Rok za dostavljanje prijava je utorak, 10.02.2015. godine.