Javne prezentacije odobrenih projekata po konkursu FMON za finansiranje /sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u FBiH u 2017.godini

Ured za NIR
Tel/fax: 035 300 528
Email: nir@untz.ba
Tuzla, 05.12.2017. god.

 

 

 

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke (FMON)  raspisalo je Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2017. godini. Univerzitet u Tuzli je na navedeni Konkurs podnio ukupno 22 projektnih aplikacija, od kojih su 6 pozitivno ocijenjene od strane FMON i za koji su odobrena sredstva u ukupnom iznosu od 83.345,54 KM.

 

 

 

 

 

U skladu sa tačkom 11. Konkursa za finansiranje/sufinansiranje NI i IR projekata u FBiH u 2017. godini, prema kojoj su institucije čiji su naučno-istraživački i istraživačko-razvojni odobreni za finansiranje/sufinansiranje, dužne organizirati javno predstavljanje odobrenih projekata, na Univerzitetu u Tuzli održano je javno predstavljanje odobrenih projekata u ponedeljak, 04. 12. 2017. godine, u Sali za sjednice Rektorata Univerziteta u Tuzli. Voditelji odobrenih projekata izložili su predmet, cilj i metodologiju istraživanja, hipotezu, pregled očekivanih rezultata i predstavili članove istraživačkih timova koji će učestvovati u odobrenim projektima.


Ovom prilikom predstavljeni su projekti kako slijedi:

 

 

R.br.

FAKULTET

NAZIV PROJEKTA

VODITELJ

ODOBRENI IZNOS (izražen u KM)

1

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Psihometrijske karakteristike Skale za procjenu intenziteta podrške i razlike u potrebnoj podršci

dr.sc. Alma Dizdarević, van.prof.

13.589,59 KM

2

Farmaceutski fakultet

Ispitivanje genotoksičnog i citotoksičnog efekta teških metala, olova i kadmija, na humane ćelijske  kulture JURKAT i HL60

prof.dr.sc. Adaleta Softić

16.958,89 KM

3

Mašinski fakultet

Unaprijeđenje rada mlaznih gorionika za sprašeni ugalj s ciljem povećanja energetske efikasnosti i smanjenja emisije polutanata

prof.dr.sc. Sead Delić

17.335,39 KM

4

Prirodno-matematički fakultet

Istraživanje aktuelnih primjena metoda harmonijske i spektralne analize

doc.dr.sc. Samra Sadiković

1.920,02 KM

5

Prirodno-matematički fakultet

Teorijska i numerička analiza spektra Diracovog operatora bez mase

prof.dr.sc. Vedad Pašić

15.541,65 KM

6

Tehnološki fakultet

Optimizacija sinteze anhidrida maleinske kiseline iz n-butana u industrijskom cijevnom reaktoru sa nepokretnim slojem katalizatora

prof.dr.sc. Ivan Petric

18.000,00 KM

 

 

PowerPoint prezentacije predstavljenih projekata možete preuzeti ispod:

 

 

- Psihometrijske karakteristike Skale za procjenu intenziteta podrške i razlike u potrebnoj podršci- Ispitivanje genotoksičnog i citotoksičnog efekta teških metala, olova i kadmija, na humane ćelijske  kulture JURKAT i HL60- Unaprijeđenje rada mlaznih gorionika za sprašeni ugalj s ciljem povećanja energetske efikasnosti i smanjenja emisije polutanata- Istraživanje aktuelnih primjena metoda harmonijske i spektralne analize- Teorijska i numerička analiza spektra Diracovog operatora bez mase- Optimizacija sinteze anhidrida maleinske kiseline iz n-butana u industrijskom cijevnom reaktoru sa nepokretnim slojem katalizatora