Javne prezentacije odobrenih projekata po konkursu FMON za finansiranje /sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u FBiH u 2017.godini

Ured za NIR
Tel/fax: 035 300 528
Email: nir@untz.ba
Tuzla, 05.12.2017. god.

 

 

 

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke (FMON)  raspisalo je Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2017. godini. Univerzitet u Tuzli je na navedeni Konkurs podnio ukupno 22 projektnih aplikacija, od kojih su 6 pozitivno ocijenjene od strane FMON i za koji su odobrena sredstva u ukupnom iznosu od 83.345,54 KM.

 

 

 

 

 

U skladu sa tačkom 11. Konkursa za finansiranje/sufinansiranje NI i IR projekata u FBiH u 2017. godini, prema kojoj su institucije čiji su naučno-istraživački i istraživačko-razvojni odobreni za finansiranje/sufinansiranje, dužne organizirati javno predstavljanje odobrenih projekata, na Univerzitetu u Tuzli održano je javno predstavljanje odobrenih projekata u ponedeljak, 04. 12. 2017. godine, u Sali za sjednice Rektorata Univerziteta u Tuzli. Voditelji odobrenih projekata izložili su predmet, cilj i metodologiju istraživanja, hipotezu, pregled očekivanih rezultata i predstavili članove istraživačkih timova koji će učestvovati u odobrenim projektima.


Ovom prilikom predstavljeni su projekti kako slijedi:

 

 

R.br.

FAKULTET

NAZIV PROJEKTA

VODITELJ

ODOBRENI IZNOS (izražen u KM)

1

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Psihometrijske karakteristike Skale za procjenu intenziteta podrške i razlike u potrebnoj podršci

dr.sc. Alma Dizdarević, van.prof.

13.589,59 KM