Javne prezentacije odobrenih projekata po konkursu FMON za finansiranje /sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u FBiH u 2018. godini

Ured za NIR
Tel/fax: 035/300-528
e-mail: nir@untz.ba
Tuzla, 30.11.2018. godineObavještavamo Vas da će se javne prezentacije odobrenih projekata po Konkursu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (FMON) za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u FBiH u 2018. godini održati u ponedjeljak, 03.12.2018. godine, s početkom u 11 sati u Sali za sjednice Rektorata Univerziteta u Tuzli.


Prezentacije odobrenih projekata u trajanju do 15 minuta, treba da sadrže predmet, cilj i metodologiju istraživanja, hipotezu, pregled očekivanih rezultata i projektnog tima.


Prezentacija je otvorena za javnost a svi zainteresovani su dobrodošli.