Javne nabavke

 

 

JAVNA NABAVKA USLUGA PUTEM KONKURSA ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO-ARHITEKTOSNKOG RJEŠENJA KOMPLEKSA KAMPUSA UNIVERZITETA U TUZLI

 

Tenderska dokumentacija (70.4 MB)

 

PITANJA I ODGOVORI

 

Obavještenje je objavljeno u "Službenom glasniku BiH" br. 89/13 od 18.11.2013. godine

 

DODATNO OBAVJEŠTENJE ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 167-7-2-4-52/12:Usluge štampanja upisnog i drugog materijala za akademsku 2012/13 godinu
Obavještenje je objavljeno u "Službenom glasniku BiH" od 23.04.2012. godine

 

 

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI - RADOVI - BROJ 167-1-3-1-20/11: Radovi na primarnoj vrelovodnoj mreži i toplinskoj podstanici u Univerzitetskom Kampusu
Obavještenje je objavljeno u "Službenom glasniku BiH" od 17.10.2011. godine

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI- USLUGE-BR. 167-1-2-1-10/11: Usluge kolektivnog osiguranja zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja i osiguranje motornih vozila Univerziteta u Tuzli u 2012. godini
Obavještenje je objavljeno u "Službenom glasniku BiH" od 26.09.2011. godine

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI- ROBE-BR. 167-1-1-1-9/11: Nabavka goriva za potrebe Univerziteta sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2012. godine
Obavještenje je objavljeno u "Službenom glasniku BiH" od 26.09.2011. godine

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI- USLUGE: Ugovor o pružanju usluga izrade Glavnog projekta ekonstrukcije objekata u okviru kompleksa bivše kasarne "Husein kapetan Gradaščević" u Tuzli za potrebe Kampusa Univerziteta u Tuzli - I faza
Obavještenje je objavljeno u "Službenom glasniku BiH" br. 34 od 09.05.2011. godine