Izvršena dezinfekcija svih prostorija Univerziteta u Tuzli

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 23.03.2020. godine
 U skladu sa aktuelnim naredbama i instrukcijama svih nivoa vlasti, kao i rukovodstva Univerziteta u Tuzli dana 20.03. i 21.03.2020. godine izvršena je dezinfekcija objekata Univerziteta u Tuzli, s ciljem sprječavanja pojave virusa korona (COVID-19), zaštite zaposlenih i studenata.