Poziv za apliciranje na program stipendiranja

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 27.11.2012. god.

 

Konkurs za učešće studenata u programu
„Izazovi demokratije u multikulturnim društvima: zimska škola u BiH i ljetna škola u Švicarskoj“

 

 

 

Švicarska agencija za razvoj i saradnju u Bosni i Hercegovini, Univerzitet u Cirihu i Centar za demokratske studije u Aarau sa zadovoljstvom objavljuju otvaranje konkursa za učešće u programu „Izazovi demokracije u multikulturnim društvima: Izgradnja kapaciteta za buduće donositelje odluka i lidere javnog mnijenja“.

 

Ovaj program ima za cilj davanje prilike talentovanim mladim studentima da unaprijede svoje znanje u sferi demokratizacije i ustavne reforme u multikulturnim društvima. Program se organizira u sklopu dugoročnog projekta koji Švicarska agencija za razvoj saradnju (SDC) provodi od 2005. godine u kontekstu švicarskog doprinosa ustavnoj reformi u Bosni i Hercegovini.


30 studenata, upisanih na fakultete političkih nauka ili prava na javnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini, dobiti će mogućnost da sudjeluju u dva jednosedmična seminara:
- zimskoj školi u Neumu (28.01.2013-02.02.2013), i
- ljetnoj školi u Švicarskoj (12.08.2013-17.08.2013)

 

Rok za prijave: 30.11.2012. god.

 

Poziv

 

Kriteriji