4. International Erasmus+ Staff Week na Univerzitetu u Foggija, Italija

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
 u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 25.12.2017.godine


 Univerzitet u Foggija, Italija objavio je poziv za učešće na 4. međunarodnoj sedmici za osoblje (4. International Erasmus+ Staff Week). Međunarodna sedmica će se održati od 18. do 23.06.2018.godine na Univerzitetu u Foggija, Vieste, Italija.

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti Uredu za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu i potrebno je :

1. Prijavni obrazac
2. Biografija (na engleskom jeziku)
3. Scan pasoša

Prijava se vrši online putem prijavnog obrasca na web stranici:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSYf-nv8Aj12srC_oala2SlthebA-8IjCGyNA2hKL1Zm8Oig/viewform?c=0&w=1

Naknada za registraciju za učešće na međunarodnoj sedmici iznosi 150 eura po osobi.

Rok za prijave je 30.04.2018. godine.

Više informacija o načinu prijave i samom programu pogledajte na web stranici: http://staffmobility.eu/staffweek/international-week-4 a također je potrebno prijave dostaviti putem protokola Univerziteta u Tuzli u zatvorenoj koverti i putem e-maila: international@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + FOGGIJA STAFF WEEK

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.

Kontakt informacije:
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8 )
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526