Ispitni rokovi za akademsku 2017/18 godinu

Ispitni rokovi za akademsku 2017/18. godinu

 

 

AKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTI

Raspored održavanja ispita za ak. 2017/18. god.

 

 

 

EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET

 

Raspored održavanja ispita za ak. 2017/18. god. - septembarski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2017/18. god. - junsko-julski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2017/18. god. - aprilski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2017/18. god.
 

 

 

 

EKONOMSKI FAKULTET

Raspored održavanja ispita za ak. 2017/18. god.

 

POSLOVNA ADMINISTRACIJA I VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

Raspored održavanja ispita za ak. 2017/18. god.

 

 

 

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE

Raspored održavanja ispita za ak. 2017/18. god.

 

 

TEHNIČKI ODGOJ I INFORMATIKA

Raspored održavanja ispita za ak. 2017/18. god.

 

 

 

FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT

Raspored održavanja ispita za ak. 2017/18. god.

 

 

 

FARMACEUTSKI FAKULTET

Raspored održavanja ispita za ak. 2017/18. god. - septembarski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2017/18. god.

 

 

 

FILOZOFSKI FAKULTET

Raspored održavanja ispita za ak. 2017/18. god.

 

 

 

MAŠINSKI FAKULTET

Raspored održavanja ispita za ak. 2017/18. god. - januarsko-februarski rok

 

 

 

MEDICINSKI FAKULTET

  Raspored održavanja ispita za ak. 2017/18. god. - predklinički predmeti

 

Raspored održavanja ispita za ak. 2017/18. god. - klinički predmeti

 

ODSJEK ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Raspored održavanja ispita za ak. 2017/18. god. - predklinički predmeti

 

Raspored održavanja ispita za ak. 2017/18. god. - klinički predmeti

 

 

 

PRAVNI FAKULTET

 Raspored održavanja ispita za ak. 2017/18. god.

 

 

 

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET  

Raspored održavanja ispita za ak. 2017/18. god.

 

 

RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET

Raspored održavanja ispita za ak. 2017/18. god. - januarsko-februarski ispitni rok

 

 

 

TEHNOLOŠKI FAKULTET

 Raspored održavanja ispita za ak. 2017/18. god.