Ispitni rokovi

AKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTI

Raspored održavanja ispita za ak. 2016/17. god.

 

 

 

EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET

Raspored održavanja ispita za ak. 2016/17. god.

 

 

 

EKONOMSKI FAKULTET

Raspored održavanja ispita za ak. 2016/17. god.

 

POSLOVNA ADMINISTRACIJA I VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

Raspored održavanja ispita za ak. 2016/17. god.

 

 

 

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE

Raspored održavanja ispita za ak. 2016/17. god.

 

 

 

FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT

Raspored održavanja ispita za ak. 2016/17. god.

 

 

 

FARMACEUTSKI FAKULTET

Raspored održavanja ispita za ak. 2016/17. god. - septembarski rok

 

 

 

FILOZOFSKI FAKULTET

Raspored održavanja ispita za ak. 2016/17. god.

 

 

 

MAŠINSKI FAKULTET

Raspored održavanja ispita za ak. 2016/17. god.

 

 

 

MEDICINSKI FAKULTET

Raspored održavanja ispita za ak. 2016/17. god. - predklinički predmeti

 

Raspored održavanja ispita za ak. 2016/17. god. - klinički predmeti

 

ODSJEK ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Raspored održavanja ispita za ak. 2016/17. god. - predklinički predmeti

 

Raspored održavanja ispita za ak. 2016/17. god. - klinički predmeti

 

 

 

PRAVNI FAKULTET

Raspored održavanja ispita za ak. 2015/16. god.

 

 

 

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET  

Raspored održavanja ispita za ak. 2016/17. god.

 

 

RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET

Raspored održavanja ispita za ak. 2016/17. god.

 

 

TEHNOLOŠKI FAKULTET

Raspored održavanja ispita za ak. 2016/17. god.