Introducing competence-based preschool teacher education curricula in Bosnia and Herzegovina –TEACHER

 

 

 

 

 

 

 

Održavanje TOT (Training of Trainers) seminar u sklopu Erasmus plus projekta TEACHER - najava

 

Na Filozofskom fakultetu u Tuzli održan treći metodičko/didaktički seminar u okviru Erasmus+ projekta TEACHER

 

Metodičko /Didaktički seminar u sklopu projekta TEACHER - najava događaja

 

Upriličena studijska posjeta u okviru projekta TEACHER Erasmus+ programa u Zagrebu

 

 

 

 

 

 

Više informacija o projektu: http://teacher.unt.ba/