International Journal of Euro-Mediterranean Studies

Ured za pitanja NIR-a
Tel/Fax:035 300528
E-mail: nir@untz.ba
Tuzla, 06.01.2014.god.

 www.ijems.emuni.si • ISSN 1855-3362 (print) • ISSN 2232-6022 (online)


Časopis International Journal of Euro-Mediterranean Studies (IJEMS) je časopis otvorenog pristupa čiji je cilj promicanje međukulturnog dijaloga i razmjene između društava, razvoj ljudskih resursa i osiguranje većeg međusobno razumijevanje u Euro-mediteranskoj regiji. S tim ciljem, časopis nastoji objaviti kvalitetne naučne radove i studije slučaja.


Teme radova koje objavljuje IJEMS uključuju, ali nisu ograničena na oblasti kako slijedi: politiku, sociologiju, ekonomiju, društvenu geografiju i okoliš, poslovanje i upravljanje, obrazovanje, međunarodne odnosime i historiju.


Tematski brojevi obuhvataju oblasti: civilne zaštite, uklanjanje zagađenja Sredozemlja, alternativni izvori energije, autoceste na moru i kopnu, visoko obrazovanje i istraživanje, i razvoj poslovanja na Sredozemlju.


IJEMS je indeksiran u bazama: Scopus, International Bibliography of the Social Sciences, Directory of Open Access Journals, Index Islamicus, OCLC, Summon by Serial Solutions.


Uredništvo
International Journal of Euro-Mediterranean Studies
EMUNI University
Sončna pot 20
SI-6320 Portorož, Slovenia
 
Više infromacija možete dobiti na web stranici www.ijems.emuni.si i putem emaila ijems@emuni.si