Internacionalna ljetna škola u Oslu od 23.06. do 03.08.2018. godine

KABINET REKTORA
Tuzla, 09.01.2018. god.Posredstvom Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine je dostavljena informacija da Internacionalna ljetna škola u Oslu u saradnji sa Univerzitetom u Oslu, u periodu od 23. juna do 03. augusta 2018. godine organizira kurseve norveškog jezika.

Još od 1947. godine Internacionalna ljetna škola tradicionalno organizira intenzivne kurseve norveškog jezika, u kojim su do sada učestvovali i studenti iz Bosne i Hercegovine.

Krajnji rok za prijavu je 01.02.2018. godine.Više informacija