Integrisani studij prvog i drugog ciklusa

Pregled studijskih programa integrisanog prvog i drugog ciklusa na Univerzitetu u Tuzli

 

 

 

Farmaceutski fakultet (u primjeni od ak. 2012/13. god.)

Farmaceutski fakultet (sa primjeni od ak. 2018/19. god.)

 

 

Medicinski fakultet (u primjeni od ak. 2014/15. god.)