Poziv za radove

Ured za pitanja naučnoistraživačkog rada
E-mail: nir@untz.ba
Tuzla, 29.10.2012. god.

 

Međunarodna konferencija o novim trendovima u edukaciji
INTE 2013
Rim - Italija
25.-27. juni 2013.
www.int-e.net

www.twitter.com/TasetTaset & www.facebook.com/TASET.NET

 


Poziv za radove

 


Međunarodna konferencija o novim trendovima u edukaciji (International Conference on New Horizons) održati  će se u periodu 25. - 27. 06.2013. god. u hotelu “Mercure West Rome” u Rimu, Italija. Konferencija je organizovana u saradnji Sakarya Univerziteta i TASET, a za cilj ima obezbijediti platformu o najnovijim trendovima u edukaciji. Zainteresovani mogu podnijeti prijedloge za radove i postere koji nude nova istraživanja ili teoretske doprinose.
Prezentacije mogu biti na italijanskom, francuskom, turskom, engleskom, češkom, španskom, portugalskom i ruskom jeziku. Svi koji ne mogu prisustvovati konferenciji radove mogu izložiti putem virtualnih ili video prezentacija.
Upute o načinu podnošenja radova možete pronaći na web stranici konferencije: www.int-e.net

Krajnji rok za podonošenje apstrakta: 18. juni  2013.
Krajnji rok za podonošenje članaka: 19. juni  2013.
Krajnji rok za prijavu: 19. juni  2013.