Informacije za studente

 

Konkurs za dodjelu Fulbright stipendija za strane studente za akademsku 2017/2018 godinu

 

Poziv na seminar na temu Postdiplomske i doktorske studije u SAD, sa osvrtom na primjer istraživačkog rada iz oblasti kompleksnih sistema

 

Stipendije Vlade Arapske Republike Egipat

 

EducationUSA sajam visokog obrazovanja

 

Poziv na prijavu na program razmjene „Mevlana“

 

Stipendije Vlade Republike Slovačke

 

Poziv na Četvrtu Međunarodnu konferenciju LEMiMA 2015

 

Javne prezentacije projekata odobrenih po Konkursu  FMON za finansiranje/sufinansiranje NI i IR projekata u FBIH u 2014. godini

 

Coimbra Group Scholarship Programme for Young Researchers from the European Neighbourhood

 

UNESCO/IUPAK/PhosAgro istraživački grant u oblasti zelene hemije

 

Stipendije „Best of South East“ za akademsku 2015/16 godinu

 

Jednomjesečne posjete Austriji za nastavno-naučno osoblje univerziteta u BiH

 

Međunarodna konferencija o obrazovnoj tehnologiji - IETC 2014

 

Poziv na Informativni seminar i radionicu o Horizont 2020

 

Poziv za učešće na radionici za HORITONT 2020

 

X Međunarodni simpozij o telekomunikacijama - BIHTEL 2014

 

Objavljeni javni konkursi Ministarstva civilnih poslova bih za dodjelu grant sredstava

 

JAVNI POZIV za dodjelu sredstava transfera za finansiranje studentskog standarda u 2014. godini

 

JAVNI POZIV za odabir programa i projekata Transfera za implementaciju Bolonjskog procesa koji će se sufinansirati iz Budžeta FBiH u 2014. g.

 

Doktorske stipendije Centra za društvene nauke, teoriju i metodologiju

 

Info sjednica o bilateralnim programima stipendiranja i mogućnosti nastavka studija/obrazovanja u SAD-u

 

Suvremene filozofske teme JUNIOR- FILOZOFIJA UZVRAĆA UDARAC

 

Poziv za učešće na LAB SURFING radionicama - FP7 EYE (Empowering Young Explorers) project

 

Prvi broj časopisa ExELL (Explorations in English Language and Linguistics)

 

Poziv na panel diskusiju „Fiskalna transparentnost lokalne samouprave u BiH: tiče nas se kako se naš novac troši!“

 

24. Međunarodna naučno-stručne konferencija poljoprivrede i prehrambene industrije

 

Poziv za prijavu radova na međunarodnu naučnu konferenciju The Future of Information Sciences - INFture2013: Information Governance

 

Poziv za učešće na konferencijama Instituta za kulturnu diplomatiju

 

 

Online Journal of Counseling and Education (TOJCE)

 

Međunarodna konferencija o kvalitetu u visokom obrazovanju ICQH 2013

 

Prva globalna virtualna konferencija VG-CONF 2013

 

Druga međunarodna virtualna konferencija - ICTIC 2013

 

Drugi simpozijum doktoranata društvenih i humanističkih nauka “Obrazovanje, kultura i društvo  –savremeni izazovi”

 

XIX Festival informatičkih dostignuća – INFOFEST 2012

 

ESCO/ISEDC program stipendije za 2012. godinu